Zoeken:

Magazine

De vereniging brengt tweemaal per jaar een ‘Magazine Historisch Zaandam’ uit. Het blad is voor de leden van de vereniging gratis verkrijgbaar. Losse nummers kosten € 4,00 en zijn per email te bestellen bij secretariaat@historisch-zaandam.nl. Het blad is in de losse verkoop ook verkrijgbaar bij Bruna op de Dam.

De redactie van het Magazine bestaat uit  Ruud Meijns, Gerard van Leeuwen en Gonda Kreeft. De eindredactie berust bij Astrid Plekker. De vormgeving wordt verzorgd door Merlijn Enserink.

Kopij voor het Magazine kan per e-mail worden aangeleverd via redactie@historisch-zaandam.nl . Het copyright van de artikelen in het Magazine ligt bij de auteurs.

De uitgave van het Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door de plaatsing van advertenties. De advertentietarieven hiervoor zijn:

Hele pagina A4 200 x 287 mm €  99,95
Halve pagina 200 x 141 mm €  49,95
Kwart pagina 96 x 141 mm €  29,95
Achtste pagina 98 x 68 mm €  14.95

Over deze tarieven is geen BTW verschuldigd. Advertenties aanleveren als PDF via het redactieadres.

MAGAZINE 1

Voorwoord | Ontstaan Zaandam | Gedicht Hans Kuyper | Herinneringen aan de Zuiddijk | Oproep tekenen Westzijderol | Aat Metselaar | Spoorbuurt | Tekening Leo van Viegen | De tolbrug | Historisch onderzoek op Delpher | Kruiswoordpuzzel | Colofon.

Oplage 300+50 exemplaren.  Lees hier Magazine 1.

 

 

MAGAZINE 2

Voorwoord | Ontstaan Zaanstad | Gedicht | Herinneringen aan de Zuiddijk deel 2 | Oproep tekenen Westzijderol | Herinneringen aan de Botenmakersstraat | Deel uw verhaal | Wilhelminasluis | De bom | Volksvermaak | Spelregels stoombootspel | Colofon.

Oplage 500 exemplaren.

Twitterberichten