Zoeken:

Herdenken

Afgelopen 4 mei werd aan het kapelaan Gerrit Grootstraat het Zaanse verzet herdacht bij het torentje van het voormalige St. Jan ziekenhuis. Op de zuil van dit torentje is een plaquette aangebracht die de Zaanse verzetsstrijders herdenkt.

Zaandammers zullen op deze plek onmiddellijk denken aan de belangrijke rol die de medewerkers van het St. Jan ziekenhuis, zoals zuster Theresi en dr. Immink, achter de schermen hebben gespeeld. Verder lezen

Wilhelminasluis geeft miljoenen archeologische schatten prijs

Kloostermoppen uit de dertiende en veertiende eeuw. Stukken walvisbot die misschien als gewicht gebruikt werden. Tropische schelpen, koperen schuimspanen, kinderspeelgoed en aardbeienschaaltjes. Bij het uitbaggeren van de Wilhelminasluis werden tot nu toe ruim twee tot drie miljoen scherven en andere archeologische vondsten gedaan. Verder lezen

Broeder van Dam – 2

door Ruud Meijns

Naar aanleiding van het stukje over de verpleegkundige Broeder van Dam kreeg ik van Erik Schaap de volgende aanvulling:

‘Leuk stuk over broeder Van Dam. Wat je wellicht niet wist is dat hij tijdens de oorlog, ik meen in 1943, een tijdje vast zat, omdat hij een Weermachtsoldaat had beledigd. Het was nota bene de NSB-directeur van het Gemeenteziekenhuis, Fits Houdijk, die hem uit de cel wist te praten’.

Deze aanvulling werd gevonden in het strafdossier van Frits Houdijk tijdens het onderzoek dat Erik Schaap in het Nationaal Archief deed naar deze directeur van het Gemeente Ziekenhuis.

Een artikel over de ziekenhuizen in oorlogstijd staat in het magazine nr. 3 van Historisch Zaandam met de titel ‘Tegenpolen in Oorlogstijd – Het Gemeente Ziekenhuis en het St. Jan tussen 1940 en 1945.’

Deze aanvulling zal ik in het artikel over Broeder van Dam verwerken onder het kopje ‘Oorlogsjaren’. 

 

Recent verscheen van Erik Schaap: 

De Levens van Johnny Droog – verzetsman en verrader

 

Motor Club Zaandam

Op 12 mei 1934 kwamen de leden van Motor Club Zaandam bij het gemeentehuis bijeen voor een toertocht naar het Uddelermeer.

Gevonden voorwerpen

door Ruud Meijns

Bij het bladeren door kranten uit het verleden viel me op dat er elke week wel een stukje in de krant stond met alles wat mensen verloren waren of wat er op straat was gevonden. Het viel me op omdat het niet alleen lange lijsten met wat er verloren of gevonden was, maar dat het ook toen in de krant stond. Blijkbaar was het de moeite waard om iets wat verloren of gevonden was bij de politie op te geven. Verder lezen

1934 – Een rumoerig jaar in Zaandam

een confrontatie tussen communisten, fascisten en het bevoegd gezag
door Ruud Meijns

Het is 1934. Crisis, stijgende werkloosheid, achteruitgang in inkomen voor grote delen van de bevolking. Eén op de vier van de beroepsbevolking was werkloos. In de politiek groeide de aanhang van uiterst rechts (NSB, WA) en links (CPH[1], OSP). Emoties, ter linkerzijde, lopen aan het begin van het jaar al hoog op als het gemeenteraadslidvan de O.S.P. (Onafhankelijke Socialistische Partij) ontslag krijgt bij de Rijksbelasting omdat hij zijn lidmaatschap van zijn partij niet wil opgeven.

Tijdens het beroep voor het ambtenarengerecht betoogde de raadsvrouw dat het ontslag in strijd is met de grondwet en dat het niet vanwege het dienstbelang van de belastingdienst is verleend, maar om een politieke richting te bestrijden. Uitspraak op 1 mei.

Al eerder waren 100 Amsterdamse communisten in Zaandam komen demonstreren. Het doel was wijziging van het ambtenarenreglement waar Poppe het slachtoffer van was geworden. Zij hadden zich bij de (toenmalige) Peperstraat opgesteld en De Internationale zingend trokken zij op naar de Sluis. Een agent ter plaatste gelastte de groep uiteen te gaan, waaraan uiteraard niet werd voldaan. Met opgeroepen versterking werd de groep uiteengedreven.  Het was de voorbode van een onrustig jaar want het waren niet alleen de communisten die kwamen demonstreren. Verder lezen

1 mei vrij

door Ruud Meijns

Het rijmt en het spreekt voor zich. Bij ons thuis was 1 mei altijd vrij, voor mijn vader was dat vanzelfsprekend. Wij togen dan als communistisch gezin naar Amsterdam naar de 1 mei viering. Het was geen dag om lekker te luieren, als beweging moest je je laten zien. Dat is niet meer.

De dag was in 1889 door de socialistische Internationale ingesteld als feestdag voor de arbeiders met als achterliggende gedachte de invoering van 8-urige werkdag. Voor wie de arbeidersgeschiedenis in de Zaanstreek kent weet dat voor die 8 uur echt gestreden moest worden. Velen maakten dagen 12 uur of meer.  Zie hier voor meer.

http://www.historisch-zaandam.nl/1-mei-dag-van-de-arbeid/

De Meisjesvakschool

door Ruud Meijns

In 1917 was de vakschool voor jongens open gegaan, beter bekend als de Ambachtsschool.

Voor meisjes was er in Zaandam nog niet iets gelijks. In de gemeenteraad was er wel aandacht, tenminste bij het eerste en op dat moment enige vrouwelijke raadslid mevr. J.E. Spronk – Koerse. Verder lezen

Diphtherie  (spelling 1949)

Door Ruud Meijns

Ik heb nog nooit zo  iets groots meegemaakt als de huidige Corona-epidemie. Wel heb ik als kind een klein epidemietje meegemaakt, waar ik me overigens alleen heel vaag iets van kan herinneren. Het gaat om een besmetting met Difterie in Zaandam. Verder lezen

Twitterberichten