1 mei 1892

 30 april 1892

Op 30 april 1892 werd aangekondigd dat de bijeenkomst op 1 mei in het kader van de 8-urige werkdag gehouden zal worden op het Krimperven en niet op een land bij de Oostzijde. Aanvang is vier uur ’s middags, toegang 10 cent. Spreker zullen zijn: Jb. Leguit, D. de Clerq en F. van der Goes.

Zoals gewoonlijk wierpen belangrijke gebeurtenissen hun schaduw vooruit. Het Zaanlandsch Nieuws en Advertentieblad hoopte dat de 1 mei viering vooral zou gaan over de politieke rechten van den werkman en minder een poging om de ‘reeds gapende kloof tusschen standen en klassen nog groter te maken’.

De in 1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis roept bij de 1 meiviering in 1892 al op tot een achturige werkdag.

De bijeenkomst 1 mei 1892

Om drie uur werd het terrein geopend, maar voor die tijd was het al druk en menig verkoper van allerhande zaken was ter plaatste om de het volk van het belang van zijn waar op de hoogte te stellen. Ook werden vaandels en vlaggen binnen gelopen door deelnemers aan de bijeenkomst.

Het Krimperven. Hier in gebruik door de Cricketvereniging Albion. We kijken op de achterkant van de huizen van het Krimp.

Om vier werd de Meeting geopend door de voorzitter van het uitvoerende Comité die verklaarde dat de 1e mei was gekozen omdat vier jaar geleden in Chicago in Amerika acht arbeiders het leven lieten toen ze opkwamen voor hun rechten.

Daarna volgden de verschillende sprekers die allen hamerden op verkorting van de arbeidsdag tot acht uur en een betere beloning. Door korter te werken is gezonder voor de arbeider en er zouden meer personen aan het werk komen zo betoogden ze. Door een betere beloning zou de koopkracht stijgen en dat is weer goed voor de handel en onze economie.

Ook werd het misbruik van alcohol aangestipt als punt van aandacht in de strijd voor een beter bestaan, niet alleen voor de arbeider maar ook voor zijn gezin.

Om zes uur werd de bijeenkomst besloten met een dankwoord van de voorzitter en het muziekkorps speelde de ‘Marseillaise’ dat door de aanwezigen massaal werd meegezongen. Men schat het aantal aanwezigen op 23 à 2400 personen.

1 mei Nu

De PvdA Zaanstreek viert deze zaterdag de Dag van de Arbeid via een speciale Zoom-verbinding. Hiermee kunnen leden en niet-leden van de PvdA vanaf 16.30 uur genieten van een speciaal 1 mei Rood aan de Zaan video-programma.

Opgeven kan via www.pvdazaanstreek.nl