1 MEI – Dag van de arbeid

Zo werd de 1e mei in 1932 gevierd door de A.J.C., de Arbeiders Jeugd Centrale op het  ZFC veld. In die dagen waren de leuzen gericht op Vrede en Ontwapening. (foto uit krant)

Bijschrift bij foto 22_24052 uit het Gemeentearchief.  1 mei Bijeenkomst op de Burcht 1938. (boven). De traditie van de mei-viering met optochten, massabijeenkomsten en kinderfeesten is lang voortgezet. Zowel socialisten als communisten hielden druk bezochte bijeenkomsten. Tot na de Tweede Wereldoorlog nam een aantal arbeiders er een vrije dag voor op, voor de kinderen werd vrij gevraagd op school. Gaandeweg taande de belangstelling. De Dag van de Arbeid is geschiedenis geworden.