1 mei – Dag van de Arbeid

Sinds 1890 wordt op 1 mei als Dag van de Arbeid gevierd door de werkende klasse. De toen nog geldige reden als de invoering van de 8-urige werkdag ligt al achter ons. Dat vieren is er ondertussen ook wat uit geraakt.

Traditioneel ging men ook in Zaandam de straat op. Men verzamelde op de Burcht met vaandels en muziek. Alle links georiënteerde verenigingen deden mee. Dan werden er toespraken gehouden door bekende leiders en zeker in de crisisjaren was het nodig de moed erin te houden bij de arbeiders. Er was werkloosheid, de prijzen stegen en de lonen gingen achteruit.

Er was ook vaak concurrentie want Sociaal Democraten en Communisten probeerden elkaar altijd vliegen af te vangen en het beter te weten. Sprak een Sociaal Democraat op de Burcht dan sprak de Communist op de Gedempte Gracht.

 

De kop van de 1 mei 1924 optocht met: van links naar rechts bestuur van de afdeling Zaandam der SDAP en de Zaanse Bestuurdersbond, de heren K. Prins, J.C. Jacobs, A.N. v.d. Berg, R. Plooijer, J. Melk, A. de Vries, W. Worp, J.J. van Doorn en mevrouw Spronk-Koerse.

Na de toespraak zette de stoet zich in beweging en volgde een fietstocht door de stad met de prominenten voorop. ’s Middags waren er sportwedstrijden voor de jeugd en ‘s avonds was er bijeenkomst in Ons Huis en vaak ook nog in Flora omdat men de belangstellenden niet in 1 gebouw kon bergen.  Ja, dat leefde wel, toen.

De optocht zet zich op de Burcht in beweging, 1925.

foto’s: Gemeentearchief Zaanstad