1918 Jan Erwten Water

In maart 1917 komt B&W met het voorstel om een Centrale Keuken als gemeentelijk bedrijf op te richten waar ingezetenen tegen een billijke prijs van goed voedsel kunnen worden voorzien. Het heeft natuurlijk te maken met de slechte voedselsituatie als gevolg van de oorlog. Door de levensmiddelencommissie is onderzoek gedaan.

In de vergadering van de gemeenteraad van 4 september doet dhr. Duijs het voorstel om een krediet van f 50.000,– te verstrekken voor de bouw van een Centrale Keuken.

Honger doet vreemde dingen met mensen. Zo werden in de Amsterdammer polder drie mensen op heterdaad betrapt toen zij aardappelen probeerden te stelen. En bij een bewoner van de Hogendijk werd een grote partij aardappelen in beslag genomen die hij daar had opgeslagen.

Pas op 26 oktober werd ter secretarie de Hinderwetvergunning ter inzage gelegd. Dhr. Pabst, chef van het Kurhaus in Scheveningen, werd benoemd tot Directeur van de Centrale Keuken die nog in aanbouw is.

Bij de opening van de Centrale keuken op 29 december hield wethouder Duijs een rede waarin hij de moeilijkheden schetste waarmee de bouw gepaard was gegaan, gebrek aan materialen en een conflict met de aannemers.  Hij prees architect Doodhagen die alle moeilijkheden wist te overwinnen.

De keuken

 

Op  de laatste dag van het jaar 1917  en de eerste dag na de opening, zijn in totaal 2000 porties verkocht, een ongekend succes voor de Keuken.

Het weekmenu beginnende 7 januari 1918 is als volgt: Maandag, Erwtensoep; Dinsdag Rode Kool met aardappelen en gebraden vlees; Woensdag Hutspot met klapstuk; Donderdag, Savoyekool met aardappelen en gebraden vlees; Vrijdag  snijbonen met aardappelen en gebraden vlees; Zaterdag Zuurkool met aardappelen en gebraden vlees.

De Centrale keuken aan de Nicolaasstraat, hoek Hogendijk.

Als in november 1918 aan de 1e wereldoorlog een einde komt, is ook het lot van de Centrale Keuken bezegeld. Wethouder Donia deelt de raad op 27 december mee dat de keuken per februari 1919 zal worden gesloten. Het personeel zal tegen die tijd worden opgezegd en krijgt zes weken loon mee. Er komt nog een maand uitstel tot 1 maart.

En waarom staat er boven dit artikel ‘Jan Erwten Water’? Dat was de bijnaam die wethouder J. E. W. ( Jan Erwten Water) Duijs kreeg omdat het voedsel van slechte kwaliteit was.