450 jaar Zaanse industrie

Tijdens een bijeenkomst bij Linoleumfabriek Forbo werd het boek ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap’ van schrijver Jur Kingma ten doop gehouden. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

450 jaar Zaanse industrie

De Zaanstreek is een uniek gebied waar heden en verleden moeiteloos in elkaar overgaan. De streek is al 450 jaar een bonte mengelmoes van wonen en werken in een middeleeuws ontginningslandschap.

Er is geen streek in de wereld waar je op zo weinig vierkante kilometers ruim vier eeuwen industriegeschiedenis kunt zien en beleven. Dit boek geeft antwoorden op de vragen hoe in een gebied met als enige natuurlijke hulpbronnen wind en water, het eerste plattelandsindustriegebied in Europa heeft kunnen ontstaan. Drie factoren zijn bij deze ontwikkeling van enorm belang geweest: de vernuftelingen – de molenmakers, de uitvinders, de ingenieurs en de technici – ; de kooplieden – die zich tot fabrikant en ondernemer ontwikkelen – ; en het landschap – de basis voor een verkeersinfrastructuur die steeds is aangepast. Deze factoren komen steeds terug in het boek. In de loop der jaren is industrieel erfgoed zelf een belangrijke economische factor geworden.

De Zaanse industrie weet zich sinds de zestiende eeuw steeds te transformeren, waardoor zij levensvatbaar blijft en nog steeds bestaat. Industrie en industrieel erfgoed hebben tot op heden bijgedragen aan een nieuw bloei van de Zaanstreek.

 

Auteur: Jur Kingma

ISBN: 978-94-92335-13-5

Stichting Uitgeverij Noord-Holland