Palmpasen

Palmpasen

Palm. Palmpasen

Eikoerei,

’t  Duurt nog ene zondag

Dan krijgen we een ei.

 

Zondag 10 april is het Palmpasen, altijd de zondag voor Pasen. Gelegenheid voor de kinderen om hun feestelijk versierde palmpasenstokken in een optocht te laten zien. Dat was tenminste in vroeger dagen zo.

Het gebruik heeft te maken met de intocht van Christus in Jerusalem waarbij een palmtak werd gedragen. De versieringen van Haantjes, kuikentjes, vogeltjes, eitjes e.d. hebben een relatie met meer heidense gebruiken die met de lente te maken hebben.

Ik vond twee foto’s van Palmpasenoptochten, eentje uit 1940 waarbij we een straat vol kinderen zien maar bijna onzichtbaar onder de Palmpasenversieringen met twee dames als begeleiding.

De andere foto is van 1948 en dat is een optocht georganiseerd door speeltuinvereniging St. Theresia in de Wilhelminastraat.

In dit geval was het voor de deelnemers aantrekkelijk gemaakt omdat er mooie prijzen te winnen waren voor wie de mooiste Palmpasenstok had gemaakt.

De stoet werd vooraf gegaan door de R.K. Harmonie en trok van de speeltuin via de buurtstraten en de omgeving van de Dam naar het R.K. Verenigingsgebouw waar de prijzen werden uitgereikt. Er waren prijzen in  drie groepen.

Groep 1. Nelly Tromp, Gré Oudendijk en Gré Seijsener.

Groep 2. Gré Stevens, Truus Berepoot en Gerda de

Groep 3. Tiny Gouweleeuw, Gré Reijmerink en Henk v.d. Ward.

Kinderen van de Vrije School versieren ook nu nog jaarlijks een Palmpasenstok.