Aanmelden

Draagt u de vereniging Historisch Zaandam een warm hart toe, word dan lid voor € 17,50 per jaar. Woont u buiten de Zaanstreek dan is dit bedrag € 20,00 per jaar.

Als lid van Historisch Zaandam kunt u actief worden in één van de werkgroepen en uw stem laten horen tijdens de jaarvergadering. U ontvangt tweemaal per jaar ons Magazine en regelmatig de digitale nieuwsbrief.

Bij aanmelding als lid in het vierde kwartaal, dus na 1 oktober, bent u geen contributie meer verschuldigd over het lopende jaar, maar betaalt u de contributie al voor het komende jaar.

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid van onze vereniging. Elk tiende lid ontvangt gratis een Zaans boek uit onze collectie dubbele boeken.
    Misschien wilt u artikelen schrijven, fotomateriaal inventariseren, meehelpen bij het maken van publicaties of zitting nemen in een werkgroep? Er zijn veel manieren om uw steentje bij te dragen en alle steun is van harte welkom. Zou u zich eventueel actief in willen zetten voor de vereniging?

     

    Zaandam - kaart 1868

    Gemeente Zaandam in Provincie Noord-Holland.