Algemene Ledenvergadering 2020

Door de corona-crisis is het helaas niet mogelijk om aan de statutaire verplichting te voldoen om voor 1 juli 2020 verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Deze Algemene Ledenvergadering zal pas in het najaar gehouden kunnen worden. Om enigszins hieraan tegemoet te komen publiceren wij hierbij wel alvast het jaarverslag 2019.

20190516 Ledenvergadering verslag

20200505 Jaarverslag 2019

2019 Jaarrekening HV v. 3.0 PDF def. (5)

20200620 Getekende Verklaring kascommissieVHZ

20201012 Benoeming bestuursleden