Architect Simon Bernardus van Sante 1876-1936

De ondertitel van het boek over architect van Sante luidt “Rooms in ‘rood’ Zaandam”. Elke overtuiging had zijn eigen zuil en ze zochten allemaal naar partners in uitvoerende werken met dezelfde overtuiging. De familie van Sante was katholiek en veel zijn opdrachten kwamen uit deze kring. 

Het boek van auteur Gerry van Sante over Simon Bernhardus van Sante is een groot formaat boek en geeft daarmee voldoende ruimte voor illustraties en dat is van belang om een goed beeld te krijgen van zijn werk. Gelukkig wordt er ook aandacht besteed aan zijn persoonlijke leven en aan zijn activiteiten buiten de architectuur. Hij zat in tal van besturen, gaf aandacht aan het vakonderwijs, gaf zelf les aan de Burger avondschool. Hij had het geluk in een periode tot wasdom te zijn gekomen waarin veel werd gebouwd, waarin woningbouworganisatie werden gesticht. 

Architect van Sante werkte in een periode waarin de molens verdwenen en de fabrieken verschenen, een periode waarin de houten Zaanse huisjes vervangen werden door stenen woningbouw. Van Sante heeft voor Zaandam een aantal karakteristieke gebouwen ontworpen  die het bewijs van zijn vakmanschap weergeven; De Jozefschool, nu beter bekend als De Fabriek, het gebouw voor de St. Josephstichting in de Oostzijde, De Bonefatiusschool aan de Gerhardstraat, gemeentelijk Electriciteitswerken aan de Oostkade, pakhuis De Vrede in de Achtersluispolder en tal van woningen. En dan nog de werken die inmiddels verdwenen zijn zoals De Volksbond, het Sint Janziekenhuis aan de Bloemgracht, en de scholen aan de Bloemgracht. En dat heb ik het alleen nog maar over Zaandam. Ook buiten onze streek heeft Van Sante zijn sporen nagelaten met woningen, scholen, kerken etc. Achterin het boek staat een complete lijst van zijn oeuvre.

Voor de schrijfster was het een zegen dat er veel bewaard is gebleven zoals tal van dagboekjes en briefwisselingen van Van Sante omdat dat enig inzicht geeft in de persoon van Van Sante. Vooruitgang, hard werken, je best doen, het hoort allemaal bij de periode waarin zij leefden. De eerste bladzijde van het boekje van 1904.

 

Het werk van van Sante doet, om een idee te geven van zijn stijl, denken aan de Amsterdamse school. Veel en bijzonder metselwerk, versieringen en dat niet alleen aan de buitenkant. Ook het binnenhuis werd met zorg en aandacht uitgewerkt. Vloeren, trappenhuizen, kozijnen aan alles werd zorg besteed en werd door vakmensen uitgevoerd. Met zoveel aandacht voor binnen en buiten zou men nu spreken van een totaalconcept.

Trappenhuis St. Josefschool Hoorn 1922

Het boek van Gerry van Sante geeft een prachtig overzicht van werk en leven van de architect van Sante die voor, zeker voor Zaandam, een aantal beeldbepalende gebouwen heeft nagelaten.

Ruud Meijns

Boekgegevens

Titel: Architect Simon Bernardus van Sante 1876-1936 – Rooms in ‘rood’ Zaandam

Auteur: Gerry van Sante – van Ingen

Aantal pagina’s:   226     ISBN:  9789463890274  Verkoopprijs:  € 30,99*