Bischoff – Alle Namen

Enige tijd geleden plaatsten we een foto van personeel van de firma Bischoff, met het verzoek wie de namen nog wist. We hebben ze, allemaal, dankzij Ada Scheffer, Annie Stolk en Ton(nie) van Wijngaarden, oud-werkneemsters uit de jaren ’50.

Ton van Wijngaarden kon ons ook nog de originele foto leveren zodat alle personen er correct op komen te staan. De gelegenheid was het jubileum van dhr. C. Smienk dat wordt wel duidelijk aan de hand van alle geschenken die rondom staan; o.a. een fiets, een radio, een staande lamp. Dhr. Smienk was hoofd van het administratiekantoor.

De foto met de namen.

Voorste rij v.l.n.r.

Piet Visser, Eefje Ernst, Tineke Smienk (dochter), dhr. Smienk sr. (vader), dhr. C. Smienk de jubilaris, mevrouw Smienk, Hr. Ter Laak, Evert Bakker, Henk Coret en Jan Bank.

Achterste rij:

dhr. Coret sr., Jan Rijks, Alie Post, Ton van Wijngaarden, Truus van Empel, Laura Boes (?), Wessel Heringa, Ria van Oers, Rie Rönitz, Coba Kroon, Annie Stolk, Tinie Vink, Ina Stolk, Rie Winkelaar en Nel Buijs. Op het schilderij de stichter dhr. Willem Bischoff. De foto is uit 1952 of ‘53.