Bischoff – wie kent de namen?

 

Via via ontvingen wij een foto van een bijeenkomst, mogelijk jubileum, met het personeel van Bischoff. En…. met een vraag over wie er op staan.

De winkel van Bischoff sierde tot 1980 de hoek van de Westzijde met de Stationsstraat. Van de foto is geen jaartal bekend, maar wel enkele namen zijn genoemd. Wij hopen door deze publicatie achter de namen van meerdere personen op de foto te komen. De volgende personen op de foto zijn bekend.

De persoon op het schilderij is dhr. Willem Bischoff, de grondlegger van het bedrijf. Voorste rij vierde van links is Johan Bischoff zoon van Willem Bischoff en derde van rechts, met bril, is dhr. Bernhard Bischoff, zoon van Willem Bischoff.  

Dan vierde van rechts, achterste rij is Tonnie van Wijngaarden en vierde van links Tinie Vink.

Misschien heeft u zelf bij Bischoff gewerkt en kunt u ons iets vertellen over het bedrijf. U kunt namen en/of uw verhaal doorgeven op ons e-mailadres. We nemen dan contact met u op.