Bleekneusjes uit Oostenrijk

“Botten als rubber”

Toen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog de berichten van hongerende kinderen in Oostenrijk in Nederland binnen kwamen voelden velen zich geroepen iets te doen. Groepen organiseerden dat kinderen uit Oostenrijk naar hier kwamen en bij pleegouders werden ondergebracht. Zo zijn er tussen 1919 en 1924 honderden kinderen in de Zaanstreek opgevangen. Er waren kinderen die bleven en andere kwamen later terug en bleven hier wonen. Dit verhaal gaat over één van die kinderen.

Lees verder. Weense Bleekneusjes