Boeken Oostzijderkerk verschenen

Al eeuwen vormt de Oostzijderkerk samen met de Consistorie/annex Raadhuis van Oost-Zaandam en het Spuithuis een samenstel van bouwwerken aan Zuiddijk 1 en de naastgelegen Zuider- en Noorderkerkstraat. De Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam, eigenaar van deze kerk, heeft in april 2020 een boek uit over het 14e eeuwse Zaandamse gebedshuis uitgebracht. 

Jan van der Male – bestuurslid van de Stichting – is de schrijver van het ca. 150 pagina’s tellende boek. Het is het eerste standaardwerk over de geschiedenis van deze kerk en omgeving. Het boek kost € 37,50, ij voor-intekening (tot 25 april) € 32,50. Bestellen kan bij de Stichting – de S.B.O.Z. – telefonisch via 06-53848093, via een e-mail naar sboz.wld@hetnet.nl of schriftelijk naar Postbus 98, 1540 AB Koog aan de Zaan.

Verder verschijnt er ook een apart boek over het in de kerk aanwezige ‘Flaes & Brünjes’ kerkorgel. Kosten: € 15,-. 

Voor wie de kerk wil bezichtigen: dat kan op dinsdagochtenden en tijdens een van de vele bijzondere concerten en andere evenementen.
De Stichting Beheer Oostzijderkerk Zaandam houdt het complex sinds 2004 optimaal in stand, maar dat is alleen mogelijk dankzij een enorme inspanning van de vrijwilligers.