Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Molens   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 944)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0032  
Van dik hout zaagt men planken; Een nieuwe zagende bovenkruier aan de Zaan
Molens              [J.P. Woudt]

De Zaanse Molen;  29.5 x 21.2; 
 

2. Boeknummer: 0145  
De Windbrief 3e jaargang nr. 10
Molens -- Mededelingen en informatieblad voor leden van de Zaansche Molen           (1973-10)   
Themanummer De vereniging heeft De Bonte Hen gekocht
Vereniging De Zaansche Molen;  A4; 
 

3. Boeknummer: 0146  
De Pelmolens in het Oostzijderveld
Molens           (1988)    [J. K. Kruijver]
Heruitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Molenmuseum te Koog aan de Zaan. Mei 1928 - Mei 1988
Nieuwsblad De Zaanlander;  14 x 21; 
 

4. Boeknummer: 0165  
Specerijenmolen De Huisman
Molens -- samengesteld volgens kruidig recept           (2011)    [Ed Pielkenrood, Matthijs Ero]

Zaansche Molen;  21 x 16; 
 

5. Boeknummer: 0187  
250 zaanse molenbranden
Molens           (2001)    [Ron Couwenhoven]

Stichting Archief Ron Couwenhoven;  28x20; 
 

6. Boeknummer: 0209  
Molens van Nederland
Molens           (1974)    [Herman Besselaar]
Een rondreis door onze molenwerelddoor Herman Besselaar, met foto's van Aart Klein en Hans Samsom en kaarten van F.W. Michels samengevoegd door Pieter Groot
B.V. Uitg. Kosmos Amsterdam;  30.6 x 21.8; 
 

7. Boeknummer: 0219  
De Windbrief, 21e jaargang nr. 80
Molens           (1992-09)   
Themanummer De Schoolmeester bestaat 300 jaar
Vereniging De Zaansche Molen;  16,5 x 24; 
 

8. Boeknummer: 0304  
De Windbrief, nrs 50 t/m 117
Molens           (1991)   

Vereniging De Zaansche Molen;  17 x 24; 
 

9. Boeknummer: 0322  
De Zaansche Molen; Vijfenzeventig jaar behoud van industrieel erfgoed
Molens           (2000)    [Rob Kooijman]

Vereniging de Zaansche Molen;  28.5  x 23; 
 

10. Boeknummer: 0345  
Windbrief 193 t/m 202
Molens           (2020)   
Magazine van De Zaansche Molen
Vereniging De Zaansche Molen;  16 x 24; 
 

11. Boeknummer: 0435  
Frans Mars, een leven in de Zaansche Molen
Molens           (2003)    [Hans Kuyper en Albert Boes]
Een leven in De Zaansche MolenDe ramp met de molen De Zoeker was voor Frans Mars (1903-1973) de aanleiding tot het oprichten van Vereniging De Zaansche Molen. Bijna vijftig jaar lang zou hij vervolgens strijden voor het behoud van wat hij als waardevol zag. Niet alleen de molens, maar ook het Zaanse veenweidelandschap, de monumenten van houtbouw en vooral, schoolmeester als hij was, de interesse van het Zaanse publiek voor al die zaken. In dit boek wordt een levendig beeld geschetst van een halve eeuw inzet en betrokkenheid, van triomf en verdriet. Maar bovenal toont het, in vele schitterende reproducties, dat andere talent van Frans Mars: zijn teken- en schilderwerk dat een liefdesverklaring is aan het land van zijn jeugd en een weerslag vormt van zijn leven in de Zaansche Molen.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland ism Vereniging De Zaansche Molen;  24,5 x 23; 
 

12. Boeknummer: 0579  
De Zaansche Molen 70 jaar
Molens           (1995)    [J. Faber]
Artikel in Molens nummer 40 november 1995, Kwartaalblad van de Vereniging De Hollandsche Molen
Vereniging De Hollandsche Molen;  
 

13. Boeknummer: 0717  
Uit de windboeken van Cornelis Cornelisz. Honig
Molens              [Dr. Margaretha A. Verkade]
De Windroos 2, uitgave van de vereniging 'de zaansche molen'
Vereniging de Zaansche Molen;  16 x 24; 
 

14. Boeknummer: 0735  
Oud Zaansch Moolenspel
Molens -- 60 Jaar Vereniging De Zaansche Molen           (1985)   

Vereniging De Zaansche Molen;  23 x 32; 
 

15. Boeknummer: 0801  
Molens AbC
Molens -- in de beeldende kunst           (2006)    [Ton den Boom]

BnM uitgevers bv - Nijmegen;  11 x 15; 
 

16. Boeknummer: 0892  
Schetsen uit het Zaansche Molenleven
Molens           (1927)    [P. Boorsma]
Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Deze eerste druk van dit boekje, in 1927 uitgegeven door de Vereeniging de Zaansche Molen ten voordeele van het Molenmuseum te Koog aan de Zaan, waarvan de schrijver conservator is, was binnen korten tijd uitverkocht.
Vereeniging De Zaansche Molen;  15 x 23; 
 

17. Boeknummer: 0898  
Het Prinsenhof
Molens -- Een bijzondere restauratie van de enige pelmolen in de Zaanstreek           (2009)    [Jan van der Werff]
Gelukkig zijn er heden ten dage mensen die zich het lot van de overgebleven molens In de Zaanstreek aantrekken en zich inzetten voor vernieuwing, herstel en restauratie. Dat is de redding geweest van pelmolen Het Prinsenhof in Westzaan, eigendom van de Vereniging De Zaansche Molen. In dit boekje is het verslag van de restauratie van de enige werkende pelmolen In de Zaanstreek. Bart Nieuwenhuijs bracht de molen met een uiterst krachtsinspanning terug in zijn oorspronkelijke staat, Wim Giebels maakte daar een fotorapportage van en Jan van der Werff zorgde voor de tekst van dit boek.
WGProducties;  24.5 x 17.5; 
 

18. Boeknummer: 0905  
Zaanse verhalen 2014
Molens -- Hennepkloppers in Krommenie en andere molenverhalen           (2014)    [Ron Couwenhoven]
‘Zaanse verhalen 2014’ is het zevende jaarboek over de rijke historie van de Zaanse windmolens. Aan de hand van origineel archiefonderzoek wordt de historie van de Krommenieër hennepkloppers beschreven die vanaf 1600, toen De Doos of Rammeldoos werd gebouwd, zo’n belangrijke bijdrage leverde aan de economie van het dorp. Meer dan 300 jaar werkte de molens voor de zeildoekweverij, een bedrijfstak die eeuwenlang voor welvaart In het dorp zorgde.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld naar de molens die de Koger olieslager Klaas Arisz Caescooper tussen 1660 en 1729 noemde in zijn beroemde Nootijsijeboeck. Ook werd het Grootboek van Jacob Moeriaen een nauwkeurig onderzocht. Dit grootboek uit 1756 bevat unieke details over de kaashandel in Wormerveer, de olieslagerij van Lammert Trip en de administratie van de oliemolens De Leeuw aan het Zuideinde in Wormerveer en De Gooijer aan de Kalverringdijk tegenover Zaandijk. Een brandstichting in papiermolen De Koning of Koot aan de Nauernasche vaart in Assendelft wordt ontrafeld én de geschiedenis van de nog steeds bestaande verfmolen De Kat wordt beschreven. Evenals de historie van de Zaandamse zaagmolens Het Spinrocken en De Nootenboom of Vaandrager op het eiland In de Voorzaan. ‘Zaanse verhalen 2014’ voegt zo nieuwe onbekende hoofdstukken toe aan de boeiende historie van het Zaans economische leven en zijn ongehoorde windmolenindustrie.

Stichting Archief Couwenhoven;  18 x 25; 
 

19. Boeknummer: 0906  
Zaanse verhalen 2015
Molens -- Zaagmolens op het Eiland. Boeven in Zaandijk en andere mo0lenverhalen           (2015)    [Ron Couwenhoven]
Zaanse verhalen 2015 is het achtste jaarboek over de rijke historie van de Zaanse windmolens met een uitvoerige beschrijving van de ontwikkelingen vanaf 1647 op de Westerhem, ook wel Westerkattegat en tegenwoordig het Eiland In de Voorzaan in Zaandam. Wie woonden en werkten er in een molentijdperk en welke molens stonden er? Het waren er in totaal 9. Aan de hand van de gedetailleerde kaart die landmeter Olphert de Groot in 1670 maakte van alle buitendijkse erven aan de oostzijde van de Zaan vanaf de sluis in Zaandam tot de sluis in de Enge Wormer, worden ook de molens die toen aan de Zaan stond beschreven. Uit de aantekeningen en de processen-verbaal van de Zaandijker burgemeesters in de 19e eeuw werden talloze details over het molenvolk uit het dorp en hun minder fraaie streken gevonden. Ook is er aandacht voor de korenmolen De Palmboom, die aan de Heiligeweg in Krommenie stond, de watermolen De Kapol in Westzaan, waarmee het kleine poldertje Oosterwilles in het Zuideinde werd bemalen. Tenslotte wordt onthuld waar de zaagmolen De Bonte Ekster uit Westzaandam aan het einde van de 18e eeuw naar toe ging. Deze molenverplaatsing naar Almelo was tot nu toe onbekend. Zelfs de eerste en de Tweede Kamer van de Staten generaal van het Bataafsche Volk bemoeide zich erin 1797 en 1798 mee.
Stichting Archief Couwenhoven;  18 x 25; 
 

20. Boeknummer: 0913  
Het Olieslagerscontract
Molens -- Oliemolens in de Zaanstreek           (2002-11)    [Ron Couwenhoven]
In de Zaanstreek werden In de loop der eeuwen in elk geval 218 oliemolens gebouwd, waarin kool-, hennep- en lijnzaad werd verwerkt tot olie en veekoeken. Vanaf 1600 groeide deze industrie uit tot de belangrijkste bedrijfstak van de streek en bleef dat aangedreven door een louter windkracht liefst 300 jaar lang. In de tweede helft van 19e eeuw begon de stoomkracht zijn onstuitbare opmars. In die drie eeuwen speelde het olieslagerscontract een bijzonder belangrijke rol. Het was opgezet als een onderlinge brandverzekering voor al die molens In de Zaanstreek komen, die op 14 juni 1727 tot stand kwam. Dit contract groeide onmiddellijk uit tot een invloedrijk samenwerkingsverband van de talloze Zaanse olieslagers. Zo ontstond een van de eerste werkgeversbonden van Nederland, hoewel dat woord pas eeuwen na de oprichting van het contract werd uitgevonden. De eerste oliemolens waren al aan het begin van de 17e eeuw In de Zaanstreek gebouwd en de opmars van deze omvangrijke industrie hield gelijke tred met de opkomst van de Verenigde Oostindische Compagnie en de steeds meegemaakt groeiende welvaart in deze eeuw. Het “Olieslagercontract’ met als ondertitel ‘Oliemolens in de Zaanstreek’ vertelt het verhaal van deze omvangrijke windmolenindustrie en allerlei aspecten, die daar direct mee te maken hadden.
Stichting Archief Couwenhoven;  28 x 20; 
 

21. Boeknummer: 0955  
Herbouw houtzaagmolen bovenkruier het Jonge Schaap
Molens           (2007)    [Zaanse Molen]
fondsen werving
Zaanse Molen;  30x21; 
 

22. Boeknummer: 1006  
Molens
Molens -- een eerste kennismaking met een boeiend fenomeen           (1981)    [Klaas Woudt]

Uitgeverij Bekking b.v. - Amersfoort;  22,5 x 26; 
 

23. Boeknummer: 1028  
De Windbrief, gebonden versie nrs. 32 t/m 49
Molens           (1980-1984)   
De Windbrief bevat mededelingen van en informatie over 'De Zaansche Molen' en 'Stichting De Windmolen Compagnie'
Vereniging de Zaansche Molen;  17 x 25; 
 

24. Boeknummer: 1029  
De Windbrief, gebonden versie nrs. 162 t/m 190
Molens           (2013-2020)   
De Windbrief bevat mededelingen van en informatie over 'De Zaansche Molen' en 'Stichting De Windmolen Compagnie'
Vereniging de Zaansche Molen;  17 x 25; 
 

25. Boeknummer: 1030  
De Wereld van Windmolens presenteert Het Nieuwe Molenmuseum
Molens -- Nieuw elan voor de Zaansche Molen           (2022)   
Een speciale uitgave van De Windbrief, het blad van de Zaansche Molen, ter gelegenheid van de opening van het Molenmuseum op de Zaanse Schans
De Zaansche Molen;  165 x 240; 
 

26. Boeknummer: 8014  
Puzzle Zaansche Schans
Molens             
Legpuzzel van 750 stukjes 50 x 55,5 cm
Camo Internationaal - Zaandam;  28 x 39 x 4; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 oktober 2023