Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Bedrijfsleven   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 30   (uit: 944)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0008  
Honderd jaren Dekker's Hout
Bedrijfsleven -- 1855 - 5 mei 1955           (2018)    [Dr. Margaretha A. Verkade; F. Gorter; Piet Bakker]
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van Dekker's houthandel Zaandam.
N.V. Dekker's Houthandel;  24.5 x 17.5; 
 

2. Boeknummer: 0128  
In de Gecroonde Duijvekater
Bedrijfsleven           (1978)    [Henk Tol, Joop de Nijs]

Knijnenberg - Krommenie;  17 x 24; 
 

3. Boeknummer: 0139  
Van Canefas tot Coral
Bedrijfsleven -- de geschiedenis van een Krommenieër familie-onderneming           (1987)    [Klaas Woudt]
De vervaardiging van canafas, zeildoek, was voor Krommenie meer dan 300 jaar van grote betekenis. Er waren duizenden thuiswevers, om niet te spreken van de spinsters en de hekelaars, de molenaars van de hennepkloppers, de potasbranders en de rollenmeters. Er is een aanleiding over deze carnafas-weverij te schrijven, nu het 175 jaar geleden is dat het geslachtsnamen Kaars en Sijpesteijn zijn samengevoegd. De familie Kaars Sijpesteijn behoorde generaties achtereen tot de belangrijkste fabrikeurs van zeildoek.
Tufton BV;  21 x 29; 
 

4. Boeknummer: 0193  
Zaanklok
Bedrijfsleven -- Speciale uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bedrijfsjubileum op 3 april 1986           (1986)    [C. van Dalsem]
Dit jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" geeft in kort bestek een wwergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van Cacao De Zaan
Cacao De Zaan;  A4; 
 

5. Boeknummer: 0211  
De Historische Atlas van de Zaanlanden
Bedrijfsleven -- Twintig eeuwen landschapsontwikkeling           (1970)    [Prof. Dr. A. van Braam; Mr. J,W. Groesbeek; Dr. S. Hart; Dr. M.A. Verkade]

Kamer van Koophandel en fabrieken;  25.2 x 29; 
 

6. Boeknummer: 0227  
Honderd Jaar Verkade 1886 - 1986
Bedrijfsleven           (1986)   

Koninklijke Verkade N.V. te Zaandam;  24,5 x 29,5; 
 

7. Boeknummer: 0327  
Het Veem
Bedrijfsleven -- Geschiedenis van en herinnerinfen aan een legendarisch bedrtijf           (2004)    [K.A. Knaap]
N.V. Zaans Veem H.de Boer Jzbz. Zaandam-Amsterdam-Rotterdam
Lectori Salutem;  21 x 15; 
 

8. Boeknummer: 0351  
Jaarverslag G.V.B. Zaandam 1954
Bedrijfsleven           (1955)    [G. Kakes]
Jaarverslag van de Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer
Gemeente Zaandam;  A4; 
 

9. Boeknummer: 0371  
10 jaar V.V.Z.B.
Bedrijfsleven           (1961)    [A. Hartog]
Herdenkingsboekje uitgegeven bij het 10-jarig bestaan van de Vereniging Van Zaanse Bedrijfsbrandweren
V.V.Z.B;  23,5 x 19; 
 

10. Boeknummer: 0497  
Receptieboek 50 jarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer Zaandam 1881-1931
Bedrijfsleven             
Receptieboek getekend door Remmet Ouwejan
Gemeente Zaandam;  28 x 21; 
 

11. Boeknummer: 0596  
Mannen die het schootsvel dragen
Bedrijfsleven -- Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996           (1996)    [drs. René C.C. Pottkamp]

Vakbonds Historische Vereniging;  22 x 22; 
 

12. Boeknummer: 0681  
Prins Bernhardbrug; Zaanstad een vernieuwing rijker
Bedrijfsleven           (2007)    [Probeeld & Compact'Us]

 

13. Boeknummer: 0870  
Zuiver aan de Zaan
Bedrijfsleven -- 75 jaar Zaanlandse Olieraffinaderij 1930-2005           (2005)    [Jeroen Verhoog]

Zaanlandse Olieraffinaderij;  20,5 x 20,5; 
 

14. Boeknummer: 0881  
Hout en trouw
Bedrijfsleven -- De geschiedenis van een familiebedrijf, De Wed. Stadlander & Middelhoven, Houthandel te Zaandam           (1975)    [P.J. Middelhoven]

Klaas Woudt, Uitgever B.V., Zaandijk;  17 x 24; 
 

15. Boeknummer: 0882  
Zaandam Houtstad
Bedrijfsleven           (1957)    [F. Mars]
Enige geschiedkundige feiten over het ontstaan van de zaanse houtindustrie
Heemkunde - Gemeente Zaandam;  16,5 x 21,5; 
 

16. Boeknummer: 0885  
Geen oorlog - Geen munitie
Bedrijfsleven -- De geschiedenis van 300 jaar militaire produktie           (1979)    [Heinz Nägele; Dick Schaap]
Achter deze intrigerende titel steekt de filosofie van de auteurs van dit boek over 300 jaar militaire produktie in Nederland, dat de behoefte aan wapens en munitie voortkomt uit politieke situaties, die de voedingsbodem zijn van militaire conflicten. Vanuit die gezichtshoek is ook de militaire produktie van Nederland niet los te zien van de sociale, culturele en economische ontwikkelingen in de samenleving. Het zijn deze ontwikkelingen die door de eeuwen heen de spanningen tussen de volkeren in de wereld veroorzaken.
Met dit uitgangspunt voor ogen hebben de auteurs een verhaal kunnen opbouwen, dat veel meer is dan een droog relaas over de ontwikkelingvan wapentuig en munitie, van het rampjaar 1672 tot heden, in de Staat der Nederlanden. De op- en neergaande militaire produktie van het vroegere Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen vervult in dit verhaal een rol als barometer voor de spanningen in de Nederlandse en de wereldgeschiedenis. In die zin is dit met zorg geïllustreerde boek met zijn rijkdom aan feiten en gebeurtenissen een spiegel van Nederland. Door de originele aanpak van de auteurs geeft het tevens een verhelderend en openhartig beeld van een ook in een land als Nederland nog steeds noodzakelijk militair potentieel.

Fibula- Van Dishoek - Haarlem;  21 x 28; 
 

17. Boeknummer: 0908  
Mooi Zaans
Bedrijfsleven -- Uitgegeven door Somass Bouwbedrijf BV na 25 jaar Zaans vakwerk           (2003-10)    [Peter Roggeveen]
Het rijk geïllustreerde boek 'Mooi Zaans' is uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Somass Bouwbedrijf. In die 25 jaar is het bedrijf getransformeerd van een traditioneel bouwbedrijf naar een bedrijf dat zich voornamelijk ging bezighouden met het ambachtelijke timmerwerk, het restaureren en het historisch nabouwen van Zaanse huizen.

Dit boek geeft een zeer gedetailleerd overzicht van de prestaties van het bedrijf. Foto's met beschrijvingen van alle door het bedrijf gebouwde of verbouwde panden staan op een zodanige volgorde in het boek dat er een zeer informatieve (fiets)route is ontstaan. Het boek bevat verder een beknopt overzicht van de diverse bouwstijlen van de Zaanse huizen, de gebruikte materialen en technieken en vaak wordt de historische achtergrond van het pand beschreven.
De fraaie foto's van Jeroen Breeuwer, het journalistieke werk van Peter Roggeveen en de bijzondere lay-out van Edwin Winkelaar maken dit boek een 'must' voor iedereen met interesse voor de Zaanse houtbouwkunde. De pure liefde voor het ambachtelijk vakwerk van Gé Sombroek en Gerrit van Assema straalt aan alle kanten van het boek af. De suggestie van de fietsroute met dit boek als leidraad is zeker het overwegen waard.

Somass Bouwbedrijf BV;  23,5 x 28,5; 
 

18. Boeknummer: 0911  
De beschuitstoren van Wormer
Bedrijfsleven -- Een opmerkelijk verhaal over de herbouw en zijn functie in de Gouden Eeuw           (2018)    [Peter Roggeveen]
De beschuitstoren is een bijzonder geval. Dat geldt zowel voor de recente herbouw als zijn rol in het verre verleden. Met man en macht is er in de periode augustus 2017 - april 2018 gewerkt aan de herrijzenis van een markant bouwwerk dat ooit een belangrijke functie vervulde in de Gouden Eeuw. De herrijzenis van de toren is een eerbetoon en een tastbare herinnering aan een bloeiende bedrijfstak van talloze bakkers uit Wormer en Jisp die in de 17e eeuw hofleverancier waren van scheepsbeschuit. Het befaamde lang houdbare product was gewild als proviand voor de bemanning van de schepen op de grote vaart, zoals de koopvaardij, de walvisvaart, de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie die weken en soms maanden van huis waren. Naar schatting waren er zo’n 150 bakkerijen in bedrijf met het bakken van scheepsbeschuit. De beschuitstoren vervulde daarbij een belangrijke rol. Want om brandgevaar te voorkomen werd in 1620 de toren gebouwd die de bakkers via klokgelui waarschuwde dat zij om 6 uur ‘s middags hun ovens moesten doven. Om 12 uur ‘s avonds werd opnieuw via klokgelui het sein gegeven dat de ovens weer mochten worden aangestoken. Eind 17e eeuw raakte de beschuitnering in het slop en daarmee verloor de toren zijn functie. Pas in 1896 werd hij wegens bouwvalligheid afgebroken. Nu in 2018, 122 jaar later, staat de toren weer in volle glorie in Wormer.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  17,5 x 24,7; 
 

19. Boeknummer: 0914  
De Zaansche Handel en Nijverheid
Bedrijfsleven           (1983)    [E. Veen]
De Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek werd op 18 februari 1981 opgericht als een reactie op de afbraak van zovele karakteristieke fabriekspanden aan de oevers van de Zaan met als onvergelijkbaar dieptepunt de desastreuze aantasting van Nederlands fraaiste fabriekswand - de unieke Zaanwand te Wormer - door de sloop van de panden De Unie en De Hoop in 1978.

De Vereniging komt voort uit een Werkgroep, die in 1979 op initiatief van drs. J. Kingma en ondergetekende werd opgericht. Uiteraard bestond van meet af aan sterk de behoefte aan documentatiemateriaal. Door een gelukkig toeval stuitte drs. J. Kingma, op een van zijn speurtochten naar literatuur en afbeeldingen, op het bestaan van het gedenkboek "De Zaansche Handel en Nijverheid".

Dit boek verscheen in 1911 bij de firma Emrik en Binger te Haarlem, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Zaandamse haven in juli van dat jaar. Het geeft in de vorm van een momentopname een overzicht van de grote fabrieksgebouwen van het laatste kwart van de vorige eeuw en van het begin van deze eeuw, zoals die in 1911 in de Zaanstreek te vinden waren.

De fraaie en zeer duidelijke foto's vormen een bron van informatie voor hen die zich interesseren voor monumenten van bedrijf en techniek, maar niet alleen voor hen. Pogingen via het archief van de Kamer van Koophandel gegevens te achterhalen over de totstandkoming van de Zaansche Handel en Nijverheid leverden weinig op. Dat het boek mede tot doel had de Zaanstreek als modern industriegebied te promoten, ligt voor de hand. Zeker wanneer we lezen, dat 'dit gedenkboek, bewerkt onder leiding der Kamer van Koophandel, is uitgegeven met subsidie van de gemeente Zaandam en van de navolgende firma's'. Uiteraard volgt dan de lijst van firma's wier fabrieken in het werk zijn afgebeeld.

Drs. G. Wolleswinkel te Woubrugge was bereid zijn exemplaar van het gedenkboek aan de Vereniging uit te lenen, waarvoor onze dank. Uitgeverij Van Kampen is erin geslaagd een herdruk tot stand te brengen met behoud van het karakter dat het orgineel kenmerkt. Ik spreek graag de hoop uit dat met de herdruk van "De Zaansche Handel en Nijverheid" de basis is gelegd voor een reeks publicaties gewijd aan het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in de Zaanstreek. Bron: zaans-industrieel-erfgoed.nl

Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek;  33 x 26; 
 

20. Boeknummer: 0927  
De Zaansche Handel en Nijverheid
Bedrijfsleven           (1911)   
Originele versie van het in 1911 uitgebrachte gedenkboek over Zaandam en de Zeehaven, bewerkt onder leiding van de Kamer van Koophandel en uitgegeven met subsidie van de Gemeente Zaandam en Zaanse firma's.
Zie voor herdruk VHZ0914.

Kamer van Koophandel;  33 x 26; 
 

21. Boeknummer: 0937  
Zaanstad van alle markten thuis
Bedrijfsleven -- Hoe de zaanse industrie ontstond en zich ontwikkelde ....           (1982-08)   
Brochure uitgegeven in het kader van de serie "'t Komt uit Zaanstad".
Voorlichting Zaanstad;  15 x 21; 
 

22. Boeknummer: 0940  
Een houten jubileum
Bedrijfsleven           (1946)    [Jan Heyn Jr]
Zijnde een verzameling bladzijden over hout, na den mensch der Schepping schoonste triumf, en over één dezelfs verkoopers in deze lage landen gedurende een tijdvak van zestig jaren. Mitsgaders afbeeldingen van beide zaken. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de N.V. Houthandel v/h P. Rot Cz te Westaan
19,5 x 25,5; 
 

23. Boeknummer: 0949  
Van boon tot bonbon
Bedrijfsleven -- Cacaohistorie in Koog en Zaandijk           (2022)   
Magazine uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Van boon tot bonbon' gehouden op 29 en 30 oktober 2022.
Historische Vereniging Koog-Zaandijk;  A4; 
 

24. Boeknummer: 1009  
50 Jaar Bruynzeel
Bedrijfsleven -- 1897-1947           (1947)    [Martin Redeke]
Gedenkboek met veel fotomateriaal
Bruynzeel;  25 x 32; 
 

25. Boeknummer: 1016  
reglement arbeidsvoorwaarden Artillerie-Inrichtingen Hembrug Zaandam
Bedrijfsleven           (1962)   

Artillerie-Inrichting Hembrug;  15 x 21; 
 

26. Boeknummer: 1031  
Het ZilverenBoek
Bedrijfsleven -- 1 juni 1949           (1949)   
Aangeboden ter gelegenheid van het zilveren jubileum van N.V. Relief- en Kunstdrukkerij en Papierwarenindustrie "Mercurius" Wormerveer
N.V. Drukkerij Mercurius;  23 x 30,5; 
 

27. Boeknummer: 8011  
Naambord Houthandel S. Dijkman v/h J. Oortwijn
Bedrijfsleven -- Opslagplaats Westzijderveld t/o Frans Halsstraat Zaandam             
Emaillen naambord
20 x 14; 
 

28. Boeknummer: 8018  
Jubileum borrelglaasjes EMZ 300 Eurometaal 1679-1979
Bedrijfsleven           (1979)   

Euro Metaal Zaandam;  
 

29. Boeknummer: 8019  
Theelepeltje Hembrug 1907-1983
Bedrijfsleven           (1983)   

Hembrug;  
 

30. Boeknummer: 8021  
Bronzen legpenning t.g.v. het 300-jarig bestaan van Eurometaal N.V.
Bedrijfsleven -- EMZ 300 Euro-Metaal 1679-1979           (1979)   

Eurometaal;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 december 2023