Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onderwijs   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 874)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0484  
Hoera, onze school bestaat 100 jaar!; 1904 - Ooievaarstraat 45 - 2004
Onderwijs           (2004-06)    [Diversen]
Chr. Basisschool De Westerkim;  21,0 x 15,0; 
 

2. Boeknummer: 0807  
Ooievaarstraat 45 1904-1989
Onderwijs           (1989)    [Ank Bol-Schenkel; Annemarie van Dongen-Rubingh]
De sloop van het oude schoolgebouw aan de Ooievaarstraat en het 85-jarig jubileum waren de aanleiding voor dit boekje met oude notulen en veel klassefoto's van 1912 tot 1989
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zaanstad;  21 x 15; 
 

3. Boeknummer: 0809  
Het Zaanlands Lyceum in de oorlogsjaren 1940-1945
Onderwijs           (2006)    [Fred Roodenburg]
Het Zaan­lands Lyceum in de oor­logs­jaren 1940 – 1945″ is 28 novem­ber tij­dens de reünie van het Zaan­lands Lyceum gep­re­sen­teerd..
Meer dan 200 brieven, instruc­ties en opdrachten wer­den uit de archieven van het Zaan­lands Lyceum verza­meld en ver­vol­gens door Fred Rood­en­burg onder boven­staande titel in een gebon­den en uit 182 pagina’s bestaand boek uit­gegeven.
Slechts de heel oud­eren kun­nen zich nog wel iets herin­neren van hun schooltijd op het Zaan­lands Lyceum tij­dens de Tweede Werel­door­log.
Voor deze oud­eren en nog meer in het bij­zon­der voor allen die na 1930 zijn geboren is de ver­hul­lende briefwis­sel­ing gedurende de oor­logs­jaren van en aan de Rec­tor van het Zaan­lands Lyceum, de burge­meester van Zaan­dam en diverse andere instanties in een overzichtelijke vorm toe­ganke­lijk gemaakt.
Er is voor gekozen de bun­del­ing van doc­u­menten zoveel mogelijk in chro­nol­o­gis­che vol­go­rde en inte­graal weer te geven, zon­der enige toelicht­ing. In het boek gaat het o.a. om cor­re­spon­den­tie inzake het gebrek aan bescherming van de scholieren bij luchtaan­vallen, het ver­van­gen van joodse ler­aren en de papier­schaarste.

Particulier;  20,5 x 27; 
 

4. Boeknummer: 0877  
Te-Deum voor het Zaanlands Lyceum
Onderwijs -- Gedenkschrift bij het 125-jarig bestaan van de scholengemeenschap Het Zaanlands Lyceum 1866-1991           (1991)    [Jan Pieter Woudt]
Zaanlands Lyceum;  A4 21,0 x 29.5; 
 

5. Boeknummer: 0878  
Gemeentelijke H.B.S. (Lyceum) Zaandam
Onderwijs -- 10 april 1866 - 10 april 1926           (1926)    [H.J. Wielink; G.L. van den Broek; K. ter Laan]
Jubileumboekje 60 jaar H.B.S., later Zaanlands Lyceum
Eigen beheer;  14,5 x 22,5; 
 

6. Boeknummer: 0883  
Jubileumuitgave 40 jaar Blaise Pascal
Onderwijs -- 1957-1997           (1997)    [Jaap Kuijt]
Eigen beheer;  14,5 x 21; 
 

7. Boeknummer: 0947  
50 Jaar Zaanse Studenten Vereniging
Onderwijs -- Lustrumboek ter gelegenheid van het tiende lustrum           (1999)    [Diversen]
Eigen uitgave;  21 x 21; 
 

8. Boeknummer: 0948  
140 jaar rondjes lopen
Onderwijs -- Zaanlands Lyceum 1866-2006           (2006)    [Diversen]
Met een bijbehorend DVD Afscheid met EXTRA Film over wordingsgeschiedenis + ZLV-sportdag 1961 + Afscheid juffr. Schaap + Eerste schooldag nieuw lyceum.
Oplage van 500 genummerde ex. (nr. 214)

Zaanlands Lyceum;  24,5 x 18; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 augustus 2022