Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Oorlog   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 944)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0360  
Oorlogspad
Oorlog              [Erik Schaap]
adresboek van de bezette Zaanstreek
Brave New Books;  21x15; 
 

2. Boeknummer: 0571  
Bezetting en verzet in de Zaanstreek 1940-1945
Oorlog           (1985)    [Jan van Genderen; Jan v.d. Werf; Eduard Visser]
n dit boek, samengesteld door de Stichting Fotoboek Zaans Verzet waarin alle groeperingen van de voormalige Zaanse verzetsbeweging zijn vertegenwoordigd, wordt een fragmentarisch beeld geschetst van het verzet tegen de Duitse bezetter in de periode tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945.
De Stichting heeft niet de bedoeling gehad om een komplete geschiedschrijving het licht te doen zien, maar alleen een poging willen doen om motieven en daden vast te leggen van Zaankanters die het nodig vonden om zich actief teweer te stellen tegen de Duitsers, op welke manier dan ook. Van alle kanten zijn oude foto's aangereikt, vele tientallen mannen en vrouwen schreven hun herinneringen op, vergeelde kranteknipsels en oude brieven en rapporten kwamen weer tevoorschijn. In dit licht bezien is 'Verzet aan de Zaan' dan ook een uniek document: het is een boek van het verzet, over het verzet.
Toch is het, meent de Stichting, niet alleen een document ter herdenking Het is méér. Het is ook een waarschuwing en een oproep, vooral gericht aan de generaties die de tweede wereldoorlog niet, of niet bewust, hebben meegemaakt. Een waarschuwing en een oproep om, waar en wanneer ook, iedere vorm van opnieuw opkomend fascisme als zodanig te herkennen en te bestrijden. Met alle middelen, ieder naar zijn vermogen. Vele tientallen Zaanse verzetsstrijders hebben hun leven gegeven voor de idealen van vrijheid en vrede.
Wij gedenken hun moed en hun offer in diepe dankbaarheid. En hopen met heel ons hart dat het vuur van hun idealen brandend zal blijven.

Stichting Fotoboek Zaans Verzet;  17 x 25; 
 

3. Boeknummer: 0578  
De mannen van overste Wastenecker
Oorlog           (1947)    [J.G.M. Wastenecker]
De geschiedenis van de Binnenlandse Strijdkrachten in Noord-Hollands Noorderkwartier.
Verzet e.a. activiteiten tijdens einde W.O.II door de B.S.-ers van Gewest 11.

N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr. - Den Helder;  17 x 25; 
 

4. Boeknummer: 0587  
'Ik heb al een tijdje niets van me laten horen'; Joden in de Zaanstreek (1940-1945)
Oorlog           (2007)    [Pim Ligtvoet]
Joden in de Zaanstreek 1940 - 1945 Op 15 april 2007, 65 jaar nadat de laatste Zaanse joden de regio moesten verlaten, presenteert het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland de publicatie Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen. Joden in de Zaanstreek (1940-1945). Auteur Pim Ligtvoet beschrijft daarin door middel van driehonderd biografische schetsen het verhaal van verdrijving en onderduik in de Zaanstreek. Hij heeft de afgelopen jaren via interviews, archief- en mediaonderzoek een uitputtend beeld verkregen van de Zaans-joodse geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog en over elke joodse inwoner die als zodanig geregistreerd stond gegevens vastgelegd. De verhalen van de joodse bewoners, de onderduikers en hun helpers zijn aangevuld met tientallen unieke foto’s en documenten. Daarmee is een papieren monument ontstaan, als herinnering aan de grootste ramp uit de Zaanse geschiedenis van de twintigste eeuw en als waarschuwing voor de toekomst.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland; Bureau Discriminatiezajken Zaanstreek/Waterland;  17 x 24; 
 

5. Boeknummer: 0599  
Dat was het dan; De verzetstrijder Jan de Vries
Oorlog           (1996-03)    [J.A.A.Sinnige]

Demensie - Leiden;  17 x 25; 
 

6. Boeknummer: 0633  
Turbulente tijden
Oorlog -- De odyssee van een Joodse vluchteling           (2007)    [Harry Fields]
Harry Führer was acht toen hij met zijn ouders en broer in 1933 als Joodse vluchteling uit Keulen in Zaandam toevlucht zocht. Hij studeerde aan 't Lyceum in Zaandam en was bevriend met onder andere Albert Heijn en de latere CPN-voorman Marcus Bakker. De familie Führer waande zich veilig in Nederland, maar dat bleek onterecht. De Joodse vluchtelingen in Zaandam moesten zich in 1942 als eersten melden in Westerbork. Na Bergen-Belsen en Tröbitz keerde Harry en zijn familie weer terug naar Nederland, maar kan zijn onbezorgde jeugd in Zaandam niet meer oppakken. In 1947, na zijn opleiding tot scheikundig ingenieur, emigreerde Harry Führer naar de Verenigde Staten. Hij liet zijn naam veranderen in Harry Fields.
Uitgeverij Verbum BV;  15 x 23,5; 
 

7. Boeknummer: 0642  
De verzetstrijders van Gouwpark
Oorlog           (2021)    [Erik Schaap en Josephus (Sjef) Swolfs]
Een uitgave van de Contactgroep Verzetgepensioneerden 1940-1945 Zaanstreek-Waterland en Zaans Verzet.
In het Gouwpark, de nieuwe wijk naast het Zaans Medisch Centrum, krijgen de acht straten de namen van verzetsstrijders. Het verzoek om een aantal verzetsstrijders te gedenken met een straatnaam werd lang geleden gedaan. Acht zijn nu goedgekeurd voor het nieuw te bouwen gebied tussen Heijermansstraat en De Gouw. Het waren allen mannen die door hun verzet tegen de dictatuur tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.
Klik hier voor het boekje

Contactgroep Vezetgepensioneerden 1940-1945 Zaanstreek-Waterland en Zaans Verzet;  16,5 x 21,5; 
 

8. Boeknummer: 0653  
Ter dood veroordeeld
Oorlog           (1971)    [Gerard Maas]
Gerardus (Gerard) Maas, verzetsstrijder, lid van de gemeenteraad van Zaandam en Statenlid van Provinciale Staten voor de CPN, redacteur van De Waarheid.
Geboren in een arm bootwerkersgezin voelde Gerard Maas zich aangetrokken tot studie. Toen de oorlog naderde werd hij communist en maakte deel uit van de leiding van de illegale Zaanse CPN en werd in 1943 door verraad gepakt.

Tweemaal werd hij voor het vuurpeloton gebracht, maar het vonnis werd beide keren niet voltrokken. Het laatste oorlogsjaar bracht Maas in een Duits tuchthuis door.

Na de bevrijding werd Maas in de noodgemeenteraad van Zaandam gevraagd. Na de eerste verkiezingen werd hij in 1946 voorzitter van de CPN-fractie. In deze functie kwam hij meermalen in botsing met de in 1948 benoemde burgemeester Wim Thomassen. Maas werd redacteur van De Waarheid en vervulde verschillende partijfuncties. In 1954 moest hij in verband met zijn verhuizing naar Rotterdam zijn raadslidmaatschap opgeven.

Vier jaar later verhuisde hij naar Amsterdam-Noord. In de jaren zestig en zeventig zat hij veertien jaar in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Maas publiceeerde een drietal boeken over zijn oorlogservaringen:

De Kroniek van de Februaristaking (Amsterdam 1961)
Tijgers in tanks (Amsterdam, 1968)
Ter dood veroordeeld (Amsterdam, 1971)

Uitgeveij Pegasus - Amsterdam;  14,5 x 21; 
 

9. Boeknummer: 0673  
Namen Herdenkingsplaquette 1940-1945 Essencefabriek Polak & Schwartz Nederland
Oorlog -- Irene Vorrinkplein Zaandam           (2003-04)    [Pim Ligtvoet]
Uitgegeven bij de hernieuwde onthulling op 4 mei 2003 ter herinnering aan de jodenvervolging in de Zaanstreek
Werkgroep Joodse Geschiedenis Zaanstreek;  A4 21,0 x 29.5; 
 

10. Boeknummer: 0689  
Scherven; Nazaten van foute Nederlanders over hun familieverleden
Oorlog           (2013)    [Bettina Drion]
Bettina Drion is de kleindochter van een NSB’er. Haar grootvader werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 3 mei 1945,in Kamp Vught geëxecuteerd wegens landverraad en spionage. Haar in 2011 gepubliceerde roman Porselein is op haar grootvaders daden gebaseerd.

In Scherven vertellen Bettina Drion en andere NSB-nazaten over de foute keuzes van hun (groot)ouders. Over het ontkennen of verstoppen van een belangrijk deel van de familiegeschiedenis.
Over de periodes van isolement, eenzaamheid en de identiteitsproblemen. Over de noodzaak die ze voelen om de daden van het “foute familielid” tot op de draad uit te zoeken. Over de loyaliteit naar de foute familieleden en over het gevoel verstrikt te zijn in een verleden dat niet van hen is.
Maar ook vertellen ze over de angst die ze hebben om op hun familieverleden afgerekend te worden en over de opluchting er eindelijk open over te kunnen spreken.

Na de publicatie van Porselein werd Bettina Drion vaak gevraagd of het beter is te zwijgen over het verleden of om dit zwijgen te doorbreken. Deze vraag vormde het uitgangspunt voor Scherven.

Naar schatting tien procent van de Nederlandse bevolking heeft in zijn of haar familie wel een familielid dat “fout” is geweest in de Tweede Wereldoorlog.
De meeste van deze NSB-nazaten zwijgen, vooral uit schaamte, maar soms ook uit verdriet. En dit kan grote gevolgen hebben, want er is sprake van veel onverwerkt leed, enorme schuldgevoelens, trauma’s en ongegronde angsten. In veel gevallen duurt dit voort van generatie op generatie.
Nu de oorlog bijna zeventig jaar achter ons ligt en er steeds minder Nederlanders zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt, is het tijd dat deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis bespreekbaar wordt. Zodat de kleinkinderen en achterkleinkinderen van NSB’ers niet langer de hoeven te lijden onder de keuzes van hun voorouders.

Recensie:
In haar boek ‘Porselein’ schreef Bettina Drion de geschiedenis van grootvader Sam en kleindochter Suzan, op basis van haar eigen familiegeschiedenis.

In haar nieuwe boek, ‘Scherven’, beschrijft Bettina in het eerste hoofdstuk de lange weg die zij en haar vader moesten gaan voordat hun in het fictieve verhaal van Sam en Suzan verpakte familiegeschiedenis als boek kon verschijnen. In de volgende hoofdstukken schrijft ze over de levensverhalen van vier mensen waarvan de (groot)vader en/of moeder tijdens de oorlog de kant van de bezetter had(den) gekozen. In deze hoofdstukken staat in aparte kaders informatie over bijvoorbeeld de NSB, de Germaanse SS en Waffen SS, het Nationaal Archief, de Bijzondere Rechtspleging en Werkgroep Herkenning.

Heel herkenbaar is haar moeizame tocht vanaf het moment dat ze zekerheid krijgt over het feit dat haar grootvader bij de NSB is geweest totdat ze in staat is er mee in de publiciteit te treden. Het kost tijd om de waarheid te accepteren, tijd voordat ze aan haar vader naar zijn herinneringen durft te vragen. Hij op zijn beurt heeft tijd nodig om zich dingen te willen herinneren. De zoektocht wordt een poosje stop gezet als haar vaders gezondheid in de knel dreigt te komen en als zij het niet verstouwen kan dat haar grootvader misschien collega’s heeft verraden. Ze gaat pas verder als ze Woody ontmoet met wie ze voortaan op pad kan gaan en haar emoties kan delen. Het fictieve verhaal schept de nodige afstand zodat de feiten die aan het licht komen te hanteren zijn. Toch besluit ze om bij de publicatie van het boek open kaart te spelen en het zwijgen over haar familieachtergrond te doorbreken. En ze is trots op haar vader die door de tocht, hoe moeizaam ook, zijn stugheid achter zich heeft kunnen laten, opgebloeid is en nu naar voren durft te komen, eindelijk zijn schuilhoek uit.

In het verhaal van Christian valt op dat hij pas echt zijn familiegeschiedenis leert kennen als hij het dossier van zijn vader heeft gelezen. Daaruit blijkt dat deze door een buurman aangegeven is, maar dat daartegenover negen andere buurtgenoten voor hem gepleit hebben omdat hij verzetsdaden heeft uitgevoerd. Jammer dat de schaamte en de schuldgevoelens over zijn aanvankelijke politieke keuze kennelijk zo sterk waren dat de trots op zijn latere keuze voor het verzet daardoor tenietgedaan werd en hij over alles gezwegen heeft.

Evenals bij Christian werd voor Anniek een crisis in haar leven het beginpunt van het uitzoeken van haar familiegeschiedenis. Ze kreeg contact met Herkenning, ontving een adres van een therapeute die met de problematiek op de hoogte is, maar ging pas jaren later naar haar toe. Wat haar steeds meer benauwde was dat ze het nooit aan haar kinderen had verteld en ook dat ze niet precies wist wat haar vader in de oorlog had gedaan. Bezoek aan het Nationaal Archief, samen met haar therapeute, gaf duidelijkheid en opluchting. Haar kinderen reageerden ook positief.

De enige die onder eigen naam in het boek voorkomt is Grimbert Rost van Tonningen. Zijn bekende naam heeft hem als kind en in de puberteit veel narigheid bezorgd, die heeft later echter ook deuren voor hem geopend. Hij heeft pas geleidelijk aan begrepen welke ideeën zijn vader en moeder aanhingen, maar er is bij hen geen familiegeheim geweest dat, juist doordat het niet geweten werd, onrust en schade kon aanrichten. Hij prijst zich daar gelukkig mee, evenals met de omstandigheid dat hij niet in oorlogstijd geleefd heeft. Was dat wel zo geweest, dan had hij waarschijnlijk niet aan de druk van de familie kunnen ontkomen. Nu had hij steeds op de goede momenten krachtige personen naast zich die hem konden steunen in het zoeken van zijn eigen weg.
Marianne is het kleinkind van een grootvader die tijdens de oorlog burgemeester was in een gemeente in de Betuwe. Omdat haar ouders nog leven moet er in haar verhaal het een en ander weggelaten worden, ze wil hen niet in problemen brengen. Haar moeder heeft in de internering genoeg nare dingen meegemaakt, al heeft ze zich daar nooit precies over uit gelaten. Marianne lijdt aan een angststoornis die waarschijnlijk terug te voeren is op de verzwegen verhalen in haar familie. Toen ze op internet toevallig gegevens over haar grootvaders veroordeling vond, was dat het signaal om de zaak verder uit te zoeken. Ook voor haar betekende een bezoek aan het Nationaal Archief een opluchting, vooral omdat er ook brieven in de dossiers zaten die een gunstig oordeel over haar grootvader uitspraken.

Bettina heeft met meer nazaten van NSB’ers gesproken, maar zij trokken zich toch op een bepaald moment terug, hetzij op verzoek van familieleden, hetzij vanwege eigen angst de gevolgen niet aan te kunnen, ook al zou hun verhaal onder pseudoniem verteld worden.

Dat maakt duidelijk dat het in 2013 voor sommige mensen nog te moeilijk is om openlijk over het verleden te spreken, vanwege de angst niet begrepen of afgewezen te worden. Het maakt ook duidelijk dat er nog steeds signalen uit de samenleving komen dat mensen op het verleden van hun (groot)ouders afgerekend kunnen worden, ondanks een duidelijke mentaliteitsverandering anderzijds om mensen op hun eigen merites te beoordelen. Bettina en de door haar geïnterviewden vinden het heel belangrijk hun steentje bij te dragen aan een verdere mentaliteitsverbetering.

Uitgeverij Marmer bv - Baarn;  14 x 21,5; 
 

11. Boeknummer: 0691  
De Chocoladeklas
Oorlog -- Zaanse kinderen in de Tweede Wereldoorlog           (2010-10)    [Tom Tulleken]
Alle personen in het boek zijn niet bestaande personen. De gebeurtenissen
in het boek zijn gebasseerd op ware voorvallen en zijn onder meer gebasseerd
op authentieke notities van tijdgenoten. de gebeurtenissenzijn niet altijd in strikt
chronologische volgorde weergegeven.

Historische Vereniging Wormerveer;  14,5 x 21; 
 

12. Boeknummer: 0693  
'Bloembollen' voor Westerbork
Oorlog           (2011)    [Alle G. Hoekema]
Hulp door Zaanse en andere doopsgezinden aan (protestants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland
Verloren - Hilversum;  16 x 24; 
 

13. Boeknummer: 0695  
De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945
Oorlog           (1946-03)    [G.C. Huig]
Dit herinneringsalbum isbedoeld als fotografisch geheugen van de jaren 1940-1945. Het kan en wil geen aanspraak maken op volledigheid. Vele gebeurtenissen en persoonlijke prestaties zijn niet gememoreerd. Dat is ook niet mogelijk, daar niet ieder onderwerp zich hiervoor leent en bovendien was het fotograferen tijdens de oorlog streng verboden. Alle foto’s zijn authentiek behalve de opname van ‘specialisten’. De artikelen zijn op hun documentaire waarde getoetst.
Drukkerij C. Huig - Zaandam;  38 x 26; 
 

14. Boeknummer: 0698  
Luchtoorlog boven de Zaanstreek
Oorlog           (2003)    [Bram Kemp]
In de Zaanstreek zijn er tientallen vliegtuigen neergestort. Meestal liggen de restanten verborgen in de weilanden.
Amor Vincit Omnia;  9 x 6,5; 
 

15. Boeknummer: 0710  
Niet schieten we are Dutch
Oorlog -- Unieke onstsnapping met watervliegtuig uit bezet Amsterdam naar Engeland              [Jan Hof]

De Hofboekerij;  10 x 7; 
 

16. Boeknummer: 0715  
De argeloze jaren
Oorlog -- De verborgen verhalen van mijn schooltijd aan het Zaanlands Lyceum           (2014)    [Ton Oosterhuis]
Na 75 jaar kijkt Ton Oosterhuis terug op zijn tijd als schooljongen aan het Zaanlands Lyceum. Hij groeide op in Zaandam, schuin tegenover de Bullekerk. Het waren de argeloze jaren van de schooljongen, de puber en de adolescent. Het boek begint met het verhaal van de moord op landwachter Dirk Gerrit Hagoort (1902-1944), een gebeurtenis waar hij pas jaren nadat die had plaatsgevonden over hoorde. Hagoort was in staat een blik te werpen achter het masker van die stille, dromerige knaap met z'n kale koppie en z'n stalen brilletje. Hij ontdekte dat Ton heimelijk boeken vol avontuurlijke verhalen schreef en drong er bij zijn ouders op aan hem te laten klaarstomen voor de middelbare school. Dat was in die tijd bepaald niet vanzelfsprekend. Nu hij terugkijkt op die tijd, beseft hij dat de dood van zijn schoolmeester niet het enige incident was dat zich buiten zijn werkelijkheid had afgespeeld. Er gebeurde van alles, vooral in die oorlogsjaren, waar hij pas achteraf, soms tientallen jaren later, bijzonderheden over hoorde of las. En toen bleek dat de meeste verborgen gebeurtenissen toch met allerlei losse draadjes aan zijn leven waren verbonden. Hij heeft die verborgen verhalen nu verzameld en gebundeld in dit boek. Een uiterst leesbare, interessante dwarsdoorsnede van een school in oorlogstijd.
Uitgeverij Elikser;  14,5 x 21,0; 
 

17. Boeknummer: 0748  
Witte Ko Herinneringen uit het gewapend verzet
Oorlog           (1982)    [Otto Kraan en Jan Brasser]
Herinneringen van de arbeider Jan Brasser, die in het gewapende verzet tegen de Duitse bezettingsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaande rol speelde.
Pegasus - Amsterdam;  13 x 20; 
 

18. Boeknummer: 0759  
Markante Nederlandse Zionisten
Oorlog           (1997)    [Francine Püttmann; Hanna Blok; F.J. Hoogewoud; Jitsgak Moëd]
Verzameling biografieën van vooraanstaande Nederlandse zionisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
De Bataafsche Leeuw - Amsterdam;  17 x 24; 
 

19. Boeknummer: 0760  
Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed
Oorlog           (2013)    [Maarten-Jan Vos & Serge ter Braake]
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden systematisch beroofd van hun huizen, winkelpanden en landbouwgronden. In dit boek, een initiatief van het Centraal Joods Overleg en Stichting Platform Israël, beschrijven de historici Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake het proces van rechtsherstel na de oorlog.
Boom - Amsterdam;  14 x 22; 
 

20. Boeknummer: 0761  
Zet en tegenzet; Facisme en illegaliteit in de Zaanstreek, 1940-'45
Oorlog           (1975)    [J.J.'t Hoen en J.C.Witte]
Geïllustreerd met ruim 60 foto's, afbeeldingen en documenten en krantenknipsels, die de geschiedenis van 5 jaar bezetting op een aparte en indringende manier in beeld brengen.
Klaas Woudt, uitgeverij b.v., Zaandijk;  17,5 x 24; 
 

21. Boeknummer: 0763  
Korte metten. De Zaanse liquidaties (1940-1945)
Oorlog           (2014)    [Erik Schaap]
In Korte metten zijn voor het eerst alle geslaagde en mislukte aanslagen op een rij gezet. Voeg daar de nog altijd onopgeloste liquidatieraadsels aan toe en het resultaat is een publicatie waarin de veelal noodlottige oorlogservaringen van ruim veertig mannen en vrouwen zijn weergegeven. De beschrijving van deze (pogingen tot) eliminaties is aangevuld met foto’s, bijzondere documenten en een uitgebreid hoofdstuk over de personen en organisaties die dit meedogenloze werk voor hun rekening namen.
Brave New Books;  15,5 x 23,5; 
 

22. Boeknummer: 0764  
Recht op wraak
Oorlog -- Liquidaties in Nederland 1940-1945           (2009)    [Jack Kooistra; Albert Oosthoek]
Liquidaties in Nederland. In het schemergebied tussen recht en wraak werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 mensen in Nederland omgebracht door het verzet. Militairen en bestuurders werden weloverwogen door het verzet geliquideerd omdat ze een gevaar vormden voor hun omgeving.
PENN Uitgeverij - Leeuwarden;  17 x 24; 
 

23. Boeknummer: 0766  
Joodse Huizen 3
Oorlog -- Verhalen over vooroorlogse bewoners           (2017)    [Frits Rijksbaron; Esther Shaya; Gert Jan de Vries]
Hoe zag het vooroorlogse joodse leven in Nederland er uit? Wat gebeurde er in de circa zesendertigduizend huizen die door joodse landgenoten werden bewoond? Joodse Huizen deel 3 houdt met 29 verhalen de herinneringen levend aan de Nederlandse joden en hun cultuur.
De vluchtelingenthematiek is in JH3 prominent aanwezig. Maar liefst tien van de verhalen gaan over joden die vanuit heel Europa naar Nederland kwamen en hier hun plek probeerden te vinden. De parallel met de huidige actualiteit is onontkoombaar.

‘Vanaf begin jaren ’30 richt de joodse gemeenschap een plaatselijke Vereniging voor Steun aan Doortrekkenden op. Duitse vluchtelingen worden door de vereniging geholpen met reisgeld, maaltijden en nachtverblijven en met financiële middelen vanuit de joodse gemeenschap, waarbij bestuursleden vaak grote giften doneren.’

De verhalen in dit deel spelen zich af in Amsterdam, Blaricum, Rotterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Den Haag, Tilburg, Weesp, Zaandam, Middelburg, Venlo, Enschede, Appingedam, Winterswijk, Groningen, Scheveningen en Utrecht. Ze gaan over een turntalent, een voddenboer, een hoogleraar, een wiskundige, een kunstschilder, een huisarts, een leraar, een paraplumaker: kortom, over mensen als u en ik.
Met bijdragen van Rob Snijders, Esther Shaya, Joanne Nihom, Annemiek Lely, Denise Citroen, Erik Brouwer, Anje van Buuren-Meinardi, Jardena Gil, Esther Gaarlandt, Ellen Pouwels, Erik Schaap, Soesja Citroen, Stefan van der Poel, Trea Scholte, Rebecca van Wittene, Linda Bruins Slot, Sander Hartog, Johan Gortworst, Jaap Wertheim, Xaviera Hollander, Sara de Vries, Channa Kistemaker, Moshé Lewkowitz, Esther Göbel, Chrit van Ewijk, Roald van Ewijk, Moshé Lewkowitz, Ellen Pouwels, Gisela Prager en Chaja Polak.

Uitgeverij Amphora Books - Amsterdam;  13,5 x 21; 
 

24. Boeknummer: 0785  
Walraven van Hall
Oorlog -- Premier van het verzet (1906-1945)           (2006)    [Erik Schaap]
Voor het bestellen van de herdruk van deze uitgave, klik hier. Hoewel de Zaandamse bankier Walraven van Hall kan worden beschouwd als de spil van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter is er over zijn leven nog niet eerder een boek verschenen. Het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland vond het tijd om daar verandering in te brengen. Van Hall immers was, samen met zijn broer Gijs (de latere burgemeester van Amsterdam), onder meer verantwoordelijk voor de financiering van zowel het merendeel van de illegaliteit, de Binnenlandse Strijdkrachten, duizenden ondergedoken joden en gezinnen van zeelieden als van de ruim 30.000 NS-medewerkers die de spoorwegstaking van 1944/1945 in stand hielden. Naar schatting 150.000 mensen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog op een of andere manier geholpen door de organisaties die de Van Halls opbouwden. Walraven van Hall moest zijn werkzaamheden met de dood bekopen. Hij werd op 12 februari 1945 in Haarlem gefusilleerd. De publicatie Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945) is geschreven door BD-medewerker Erik Schaap. De uitgave bevat veel informatie die tot nu toe onbekend was, alsmede een aantal foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw die eveneens niet eerder gepubliceerd zijn.
Uitgeverij Noord-Holland;  17 x 24; 
 

25. Boeknummer: 0810  
Charles van den Bosch, zoon van een rijksveldwachter
Oorlog           (2015)    [Tom Tulleken]
evensgeschiedenis van Charles van den Bosch, geb 1920, met o.a. zijn belevenissen als dienstplichtige tijdens de Duitse inval in Nederland in 1940, zijn onderduik en lid van de Binnenlandse Strijdkrachten gedurende de bezetting 1940-1945 en zijn belevenissen als oorlogsvrijwilliger in Nederlandsch-Indië in de periode1945-1948. Bevat ook gegevens over zijn vader, Reinier Cornelis van den Bosch, geb. 1893 en over de geschiedenis van de Rijksveldwacht
Eigen beheer;  17 x 24; 
 

26. Boeknummer: 0984  
Struikelstenen in Zaanstad
Oorlog           (2023-05)   
Brochure met een overzicht van Zaanse struikelstenen, een lint van stenen om de herinnering aan de in de Holocaust omgekomen Zaanse Joden levens te houden.
Werkgroep Struikelstenen Zaanstad;  10 x 21; 
 

27. Boeknummer: 1010  
Herinneringen van een stoottroeper
Oorlog           (1988-05)    [Jan Gras]

Jan Gras;  
 

28. Boeknummer: 1017  
de CPN in het Zaans Verzet
Oorlog           (1975)    [Arie Bakker; Jan Brasser; Siep Geugjes; Wessel Hartog; Gerard Mans; Jan en Hes Nieuwenhuysen]
Uitgave ter herdenking dat 30 jaar geleden de oorlog eindigde
CPN-district Zaanstreek;  15 x 22; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 augustus 2023