Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    -1900     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 944)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0023  
De Zaanse Chocoladefabriek; romantiek in cultureel erfgoed
          (0)   

Cocon vastgoed;  29.5 x 20.5; 
 

2. Boeknummer: 0095  
De Zaanstreek toen; nieuwjaarsuitgave
          (12 - 1968)    [Redactie-cie.]

Voorlichting Zaandam;  29 x 21.5; 
 

3. Boeknummer: 0097  
Heemkunde Mededelingen; Hoe blijft de Zaan bevaardbaar
          (03 - 1958)    [F. Mars]

Heemkunde Zaandam;  A4; 
 

4. Boeknummer: 0203  
Alexander, Keizer van Rusland; in Holland en Zaandam
          (1814)    [Mr. J. Scheltema]

H. Gartman - Amsterdam;  14 x 22; 
 

5. Boeknummer: 0214  
Oud-Zaansch Bruiloftsfeest; bewerkt toneelstuk
          (1895)    [G.J. Honig]

Firma P. Out;  10.2 x 16; 
 

6. Boeknummer: 0215  
Pieter Michaeloff; dramatische schets in 4 bedrijven
          (1897)    [G.J. Honig]

Firma P. Out;  13.3 x 19.2; 
 

7. Boeknummer: 0222  
Oud-Zaansch Bruiloftfeest; drama, schets uit de jaren 1793 en 1794
          (1895)    [Gerrit Jan Honig]

P. Out Koog ad Zaan;  10.2 x 16; 
 

8. Boeknummer: 0223  
Pieter Michaeloff; het verblijf van Czaar Peter den Grooten
          (1897)    [Gerrit Jan Honig]

P. Out Koog ad Zaan;  13.3 x 19.2; 
 

9. Boeknummer: 0312  
Westzijde bij het Blauwepad, Zaandam
          (191-1930)   

Dr. Trenkler Co., Leipzig;  14 x 9; 
 

10. Boeknummer: 0325  
Brandkroniek, behelzende een korte beschrijving van alle branden aan de Zaanstreek en omliggende gemeenten ; vanaf 1656 tot Oct. 1906
          (1891)    [N. van Pomeren]

N.V. Zaanl[andsche] Stoomdrukkerij, s.a. - Koog aan de Zaan;  13,5 x 21; 
 

11. Boeknummer: 0365  
Besondere PRIVILEGIEN Ende HANDVESTEN; Verleent aan d'Inwoonders van Westzaanden en Crommenie
          (1661)   

A 4; 
 

12. Boeknummer: 0389  
Zeden gebruiken aan de Zaanstreek; tgv tentoonstelling Zaanl. Ousdheden 1874
          (1874)    [Dr. G.D.J. Schotel]

Kruseman & Tjeenk Willink;  15 x 24.8; 
 

13. Boeknummer: 0405  
Zeden gebruiken aan de Zaanstreek; tgv tentoonstelling Zaanl. Ousdheden 1874
          (1874)    [Dr. G.D.J. Schotel]

Kruseman & Tjeenk Willink;  15 x 24.8; 
 

14. Boeknummer: 0428  
Oudheden van Zaanland, Stavoren, Vronen, en Waterland
Vaderlandse geschiedenis           (1702)    [Hendrik Soeteboom]

Wilhem Linnig ban Koppenol;  17 x 11; 
 

15. Boeknummer: 0434  
De Zaansche volkstaal
Bijdrage tot kennis van den woordenschat in Noord-Holland           (1897)    [G.J. Boekeoogen]

Sijthoff Leiden;  24 x 17; 
 

16. Boeknummer: 0592  
Geschiedenis der Zaanlanden; Eerste deel met kaart en platen
          (1849)    [Jacob Honig Jsz. Jr.]
Beschrijving van de geschiedenis van de Zaanstreek tot 1675. Fotomechanisxche herdruk van het in 1849 bij Heijnis te Zaandijk uitgegeven werk.
J.J. Weeveringh - Haarlem;  12 x 22; 
 

17. Boeknummer: 0593  
Geschiedenis der Zaanlanden; Tweede deel met platen
          (1849)    [Jacob Honig Jsz. Jr.]
Beschrijving van de geschiedenis van de Zaanstreek tot 1678 tot 1845. Fotomechanisxche herdruk van het in 1849 bij Heijnis te Zaandijk uitgegeven werk.
J.J. Weeveringh - Haarlem;  12 x 22; 
 

18. Boeknummer: 0702  
De ambachtsheerlijkheid en het dorp Westzaanen
Plaats NH           (1794)    [Loosjes]
Uittreksel uit de Zaanlandsche Dorpen van Loosjes
8,5 x 5,5; 
 

19. Boeknummer: 0808  
Zeden gebruiken aan de Zaanstreek; tgv tentoonstelling Zaanlandsche. Oudheden 1874
          (1874)    [Dr. G.D.J. Schotel]

Kruseman & Tjeenk Willink;  25 x 16; 
 

20. Boeknummer: 0875  
Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden in het Gemeentehuis te Zaandam
Augustus-September 1874           (1874)   
Inclusief Supplement, beschrijving van 1660 objecten en interessante advertentiebijlage.
Commissie voor de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden;  13 x 22; 
 

21. Boeknummer: 0889  
De verzameling betreffende de Zaanlanden in de Zaanlandsche Oudheidkamer
          (1892)    [J. Honig Jsz. Jz.]
De verzameling betreffende de Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door Jacob Honig Janszoon Junior, bewaard en ter bezichtiging gesteld in de Zaanlandsche Oudheidkamer in het Raadhuis der Gemeente Zaandijk.
Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige verzameling;  12,5 x 18,5; 
 

22. Boeknummer: 8009  
Reproductie Winterlandschap met op de achtergrond loodsen van een vroegere houtopslag in de Zaanstreek
          (1893)    [Floris Venster]
Floris Venster was een van de vier Realisten samen met Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel.
65 x 48; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 november 2023