Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1925-1930     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 944)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0075  
Brandweerschetsen; Herinneringen van een brandweerman
          (1930)    [H.L.M. van Heijnsbergen]

De Zaanlander;  21.5 x 14.5; 
 

2. Boeknummer: 0095  
De Zaanstreek toen; nieuwjaarsuitgave
          (12 - 1968)    [Redactie-cie.]

Voorlichting Zaandam;  29 x 21.5; 
 

3. Boeknummer: 0097  
Heemkunde Mededelingen; Hoe blijft de Zaan bevaardbaar
          (03 - 1958)    [F. Mars]

Heemkunde Zaandam;  A4; 
 

4. Boeknummer: 0153  
Uit den goeden ouden tijd; Jeugdherinneringen van Neeltje Mulder
          (1926)    [Neeltje Mulder]

P. Out n.v. Koog aan de Zaan;  24.5 x 19.5; 
 

5. Boeknummer: 0210  
Verzamelalbum van plaatjes; der schoonste plekjes van ons land
          (1930)    [Philips reclamehandel]

Het eierenhuis, Noordeinde 11, Wormerveer;  21.5 x 24.5; 
 

6. Boeknummer: 0312  
Westzijde bij het Blauwepad, Zaandam
          (191-1930)   

Dr. Trenkler Co., Leipzig;  14 x 9; 
 

7. Boeknummer: 0390  
Zaansche Brandweerschetsen; 3e druk
          (1930)    [H.L.M. van Heynsbergen]

16.3 x 24.4; 
 

8. Boeknummer: 0660  
Meester Jeroen en zijn Kweekeling; Kluchtspel in één bedrijf
Kunst           (1920-1930)    [W. Mets Tz.]
Dit stukje werd geschreven naar aanleiding van een zeer grappig versje, hetwelk door het hoofd eener school werd voorgedragen; misschien wel om het verschil te doen uitkomen tusschen de tegenwoordige onderwijzers en de typische schoolmeesters van voorheen.
J. Heijnis Tsz. - Zaandijk;  11,5 x 18; 
 

9. Boeknummer: 0731  
Gedenkschrift uitgegeven door de Wormerveersche Middenstands Vereenniging
Vaderlandse geschiedenis           (1927)    [W. Zijlstra]
Voor omstreeks vijftig jaar
W.M.V.;  24,5 x 17; 
 

10. Boeknummer: 0878  
Gemeentelijke H.B.S. (Lyceum) Zaandam
Onderwijs -- 10 april 1866 - 10 april 1926           (1926)    [H.J. Wielink; G.L. van den Broek; K. ter Laan]
Jubileumboekje 60 jaar H.B.S., later Zaanlands Lyceum
Eigen beheer;  14,5 x 22,5; 
 

11. Boeknummer: 0892  
Schetsen uit het Zaansche Molenleven
Molens           (1927)    [P. Boorsma]
Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Deze eerste druk van dit boekje, in 1927 uitgegeven door de Vereeniging de Zaansche Molen ten voordeele van het Molenmuseum te Koog aan de Zaan, waarvan de schrijver conservator is, was binnen korten tijd uitverkocht.
Vereeniging De Zaansche Molen;  15 x 23; 
 

12. Boeknummer: 0990  
Het Huisje aan de Sloot
          (ca. 1924)    [Carry van Bruggen]
Korte verhalen door de Zaanse schrijfster Carry van Bruggen
H. Visser;  12x18,5; 
 

13. Boeknummer: 1024  
Draeght elckanders lasten
Bijdrage tot de Geschiedenis der "Zeevarende Beurzen" in Noord-Holland           (1928)    [S. Lootsma]

24 x 15,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 augustus 2023