Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1930-1935     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 944)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0002  
De voeding in de Zaanstreek in 1920-1930; proefschrift C. Banning arts te Zaandam
          (1931)    [Cornelis Banning]

K. Huisman Jz. - Zaandam;  16 x 24; 
 

2. Boeknummer: 0013  
Oud-Zaanscha Molenleven; Schetsen door
          (1932)    [P. Boorsma]

P. Out Koog aan de Zaan;  24.3 x 19.5; 
 

3. Boeknummer: 0019  
Zaanse en andere Versjes
          (1933)    [C. Slop]

De Zaanlander;  21.5 x 13; 
 

4. Boeknummer: 0075  
Brandweerschetsen; Herinneringen van een brandweerman
          (1930)    [H.L.M. van Heijnsbergen]

De Zaanlander;  21.5 x 14.5; 
 

5. Boeknummer: 0095  
De Zaanstreek toen; nieuwjaarsuitgave
          (12 - 1968)    [Redactie-cie.]

Voorlichting Zaandam;  29 x 21.5; 
 

6. Boeknummer: 0097  
Heemkunde Mededelingen; Hoe blijft de Zaan bevaardbaar
          (03 - 1958)    [F. Mars]

Heemkunde Zaandam;  A4; 
 

7. Boeknummer: 0171  
Toen d'r nag gien iene breg over de Zaen was
          (1935)    [P. Boorsma]

Heemkunde;  21 x 16.5; 
 

8. Boeknummer: 0205  
Een Jeugd aan de Zaan
JeugdPrentjes door Felicien Bobeldijk           (1934)    [Felicien Bobbeldijk]

N.V. Uitg. De Tijdstroom, Lochem;  22.5 x 28; 
 

9. Boeknummer: 0210  
Verzamelalbum van plaatjes; der schoonste plekjes van ons land
          (1930)    [Philips reclamehandel]

Het eierenhuis, Noordeinde 11, Wormerveer;  21.5 x 24.5; 
 

10. Boeknummer: 0217  
Het testament van Gerrit Heynis; Verhaal uit de Groenlandvaart
          (1933)    [S. Lootsma]

Overdruk De Zaanlander;  15 x 23; 
 

11. Boeknummer: 0284  
De Zaan (bundeling jaar 1933); Weekblad voor de Zaanstreek
          (1933)   

N.V. Zaanlandsche Uitgevers Maatschappij;  
 

12. Boeknummer: 0312  
Westzijde bij het Blauwepad, Zaandam
          (191-1930)   

Dr. Trenkler Co., Leipzig;  14 x 9; 
 

13. Boeknummer: 0376  
Theetaid in de Haremakerai; Toneelschets in één bedrijf, met 20 illustraties
          (1933)    [Willem Smit]

NV Zaanlandse Stoomdrukkerij;  13,7 x 21; 
 

14. Boeknummer: 0390  
Zaansche Brandweerschetsen; 3e druk
          (1930)    [H.L.M. van Heynsbergen]

16.3 x 24.4; 
 

15. Boeknummer: 0660  
Meester Jeroen en zijn Kweekeling; Kluchtspel in één bedrijf
Kunst           (1920-1930)    [W. Mets Tz.]
Dit stukje werd geschreven naar aanleiding van een zeer grappig versje, hetwelk door het hoofd eener school werd voorgedragen; misschien wel om het verschil te doen uitkomen tusschen de tegenwoordige onderwijzers en de typische schoolmeesters van voorheen.
J. Heijnis Tsz. - Zaandijk;  11,5 x 18; 
 

16. Boeknummer: 0662  
De Zaan; Geïllustreerd Weekblad voor Zaan- en Waterland
          (1933)   
Ingebonden jaargang 1933
N.V. Zaanlandsche Uitgevers Maatschappij;  25 x 32,5; 
 

17. Boeknummer: 0802  
De Zaanstreek voorheen en thans
          (1931)    [S. Lootsma]
Geniet met bindtouwtje, 27,5 x 20 cm. 23 blz. + 22 afb. blz.
K. Blees / J. Bruin / C. Huig e.a.;  27,5 x 20; 
 

18. Boeknummer: 0907  
Zaanlandsch Jaarboek 1932 en 1934
          (1932-1934)    [G.J. Honig; S. Lootsma]
Bij P. Out, Koog aan de Zaan, verscheen juli 1932 het Zaanlandsch Jaarboek onder redactie van Gerrit Jan Honig en Sipke Lootsma. Zij hadden daarbij de medewerking van Anton Smit en Pieter Boorsma. Het bevat een aantal artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van de Zaanstreek. Zo gaat Gerrit Jan Honig uitvoerig in op het leven van de in 1870 overleden Zaanse schrijver-koopman Jacob Honig Jsz. Jr. van wie talrijke historische studiën over de Zaanstreek, alsmede romans en novellen zijn verschenen.
Een lijst van zijn talrijke geschriften is toegevoegd en ook een historische studie over de strijd die de Hollandse steden voerden tegen de zich snel ontwikkelende nijverheid en handel van de Zaanlandse dorpen, waar geen keur of wet de ondernemingsgeest in de weg stond, geen gilden de nijveren beletten zich te vestigen en hun handwerk uit te oefenen. Voor de steden een reden om het platteland daarin te bemoeilijken.

Anton Smit, c.q. dr. Anthonie Smit, stond de redactie toe zijn Zaanlandse schets 'Oom Kees' op te nemen. Ook werd plaats ingeruimd voor een artikel van Pieter Boorsma over de exploitatie van windmolens in vroeger tijd. Zaanse familiegeschiedenis over het geslacht Laan werd bijgedragen door Gerrit Jan Honig, evenals diens artikel over korenmolen de Ruyter te Zaandam en andere Zaanse meelmolens. Sipke Lootsma schreef over een 'weduwenbeurs' in de Zaanstreek.
In 1934 verscheen het Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1934.

18,5 x 23,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 juli 2023