Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1960-1965     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 874)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0081  
Zaandam uw stad
          (1963)    [Voorlichting Zaandam]
Voorlichting Zaandam;  22 x 22; 
 

2. Boeknummer: 0090  
Zaandam 150 jaar stad 1811 - 1961; bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis
          (1962)    [Verkade, Groesbeek, Hart, Mars]
Gemeentebestuur Zaandam;  26.7 x 19.6; 
 

3. Boeknummer: 0095  
De Zaanstreek toen; nieuwjaarsuitgave
          (12 - 1968)    [Redactie-cie.]
Voorlichting Zaandam;  29 x 21.5; 
 

4. Boeknummer: 0096  
Effies Loistere; Geschiedenis Zaanstreek
          (10 - 2002)    [D. Husslage A.zn.]
Eigen brheer;  A4; 
 

5. Boeknummer: 0123  
Zaandam Uw stad
          (1963)    [Afd. voorlichting]
Gem. Zaandam;  22 x 22; 
 

6. Boeknummer: 0144  
Zaandam
          (1961)    [Jan G. Elburg]
Foto boek ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Zaandam
C. Huig;  25x25; 
 

7. Boeknummer: 0146  
De Pelmolens in het Oostzijderveld
          (1925-1988)    [J. K. Kruijver]
Nieuwsblad De Zaanlander;  14 x 21; 
 

8. Boeknummer: 0267  
Zaandam
          (1961)    [Jan G. Elburg]
Gemeentebestuur van Zaandam;  24,5 x 25; 
 

9. Boeknummer: 0335  
60 jaar Z.V.V. 1900 - 1960; jubileumkrant
          (1960)    [C. Hofstee]
Z.V.V.;  
 

10. Boeknummer: 0600  
Een nieuwe woonijk komt tot stand
          (1960)    [F. Mard]
Afd. Heemkunde en Afd. Voorlichting Gemeente Zaandam;  17 x 21; 
 

11. Boeknummer: 0775  
De Zaanstreek; Ik groei uit mijn wieken
          (1965)    [C. Baardman; A.W. Welbers; S.J. IJdema]
Een fotoboek van de Zaanstreek, waarin de plaats van de industrie, die daarop duidelijk haar stempel drukt, tot uitdrukking wordt gebracht, bestaat naar ik meen tot heden niet.

Deze uitgave komt mij dan ook als een gelukkige voor, temeer omdat de wijze waarop zij wordt gebracht dermate is verzorgd, dat zij voor zichzelf een aanbeveling is.

Reeds voor de tweede wereldoorlog openbaarden zich aanwijzingen, dat het leven en werken in de Zaanstreek zich niet meer blijvend op een juiste wijze kon voltrekken en tot volle wasdom komen, wanneer de tien gemeenten geheel los van elkaar bleven werken. Door de stormachtige ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog werd spoedig duidelijk, dat slechts door nauwe samenwerking, én voor de afzonderlijke gemeenten én voor de streek, een toekomst - en waarschijnlijk nog een grote toekomst - kon zijn weggelegd.

Men zag in dat niet meer kon worden volstaan met de enkele gevallen van samenwerking in uitzonderlijke aangelegenheden, maar dat vele belangrijke onderwerpen aan haar bestuur moesten worden toevertrouwd.

Dit fotoboek, dat door zijn uitvoering en door zijn grote oplage zeker zijn weg zal vinden, wil iets laten zien van de Zaanse verbondenheid en kan daarenboven meewerken om aan de streek nog meer en vooral indringender bekendheid te geven.
Zowel voor toeristisch als voor industrieel geïnteresseerden zal het zeker een aanleiding kunnen worden, voor het eerst of bij herhaling, kennis te komen maken met dit bijzondere gebied, met zijn molens - oorsprong van de grote industriële bedrijvigheid - met zijn unieke Zaanse huizen, welke getuigen van de kunde en de schoonheidszin van vroegere ambachtslieden, maar vooral met het in deze streek heersende "klimaat", geschapen door een energieke, werkzame bevolking.

Zaanse Burgemeesterskring;  19.5 x 27; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 maart 2023