Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1980-1985     

Aantal gevonden publicaties : 59   (uit: 833)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 59


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Boeknummer: 0427  
Zaandam in oude ansichten deel 2
          (1982)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

32. Boeknummer: 0432  
Zaandam in oude ansichten deel 2
          (1982)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

33. Boeknummer: 0455  
Zaanstreek in bezettingsjaren
          (1980)    [W.Swart]
aanstreek in bezettingsjaren geeft een overzichtelijk beeld van de periode 1940-1945 in de Zaanstreek. In 23 artikelen gaat Swart in op gebeurtenissen in de periode 1940-1945. Hij start met de inval van de Duitsers in Nederland op 10 mei 1940 en eindigt met de bevrijding op 5 mei 1945. In de daartussen liggende 21 artikelen snijdt Swart onderwerpen aan zoals: de NSB die geen grip krijgt op de Zaanse arbeiders, de winterhulp, de februaristaking op 25 en 26 februari 1941 en de reactie van de Duitsers hierop, de Zaandamse joden die als eersten naar Amsterdam werden verdreven, de brandstichting in het arbeidsbureau in Zaandam, burgemeesters en hun opstelling richting de Duitsers, verzet, honger en verraad.

Veel personen, heel veel personen, noemt hij met naam en toenaam.Voor Zaankanters zullen de gebeurtenissen en personen zeker een blik van herkenning opleveren. Enkele namen zijn: Walraven van Hall, de bankier van het verzet, familie Bark die hun op 7 januari 1941 geboren dochter Irene Beatrix noemde, de leraar Jambroes van het Zaanlands lyceum, mevrouw Pel-Groot die een zes weken “oude”joodse baby in het voorjaar 1942 in huis nam.

Het boek is geschreven in een persoonlijke stijl (journalisten eigen!). Ik krijg als lezer sterk de indruk dat de schrijver er zelf bij is geweest en de mensen zelf heeft gekend. Wim Swart is in 1929 geboren in Zaandam en was bij de bevrijding 15 jaar oud. Hij kan de mensen dus daadwerkelijk hebben gekend en de gebeurtenissen van dichtbij hebben mee gemaakt. (Bron: HVHKZ)

De Typhoon Dagblad voor de Zaanstreek;  11 x 20; 
 

34. Boeknummer: 0464  
Kent u ze nog ... de Zaandammers deel 4
          (1982)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

35. Boeknummer: 0469  
Zaandam in oude ansichten deel 5
Fotoboek           (1981)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

36. Boeknummer: 0470  
Zaandam in oude ansichten deel 6
          (1982)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

37. Boeknummer: 0471  
Zaandam in oude ansichten deel 7
          (1983)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

38. Boeknummer: 0472  
Zaandam in oude ansichten deel 8
          (1984)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

39. Boeknummer: 0473  
Zaandam in oude ansichten deel 10
          (1985)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

40. Boeknummer: 0482  
Zaandam toen en nu
Fotoboek           (1981)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15, 0 x 20,8; 
 

41. Boeknummer: 0494  
Oud Belastingkantoor mismaakt modern winkelcentrum Zaandam
Fotoboek -- Om nostalgisch aan terug te denken           (1982)    [Jan Voorthuuizen]
36 x 26; 
 

42. Boeknummer: 0502  
Kalender 1982 De Zaanstreek in vroeger dagen
          (1981)   
22 x 30; 
 

43. Boeknummer: 0503  
Van dik hout zaagt men planken; Het Westzijderveld in vroeger dagen
          (1983)    [Ton Neuhaus]
Molenmuseum;  21 x 29,7; 
 

44. Boeknummer: 0518  
Zaandam in oude ansichten deel 9
          (1985)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek Zaltbommel;  21 x 15; 
 

45. Boeknummer: 0524  
Molens in Noord-Holland; Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
          (1981)   
Meijer Pers NV - Wormerveer;  27 x 32,5; 
 

46. Boeknummer: 0571  
Bezetting en verzet in de Zaanstreek 1940-1945
Oorlog           (1985)    [Jan van Genderen; Jan v.d. Werf; Eduard Visser]
n dit boek, samengesteld door de Stichting Fotoboek Zaans Verzet waarin alle groeperingen van de voormalige Zaanse verzetsbeweging zijn vertegenwoordigd, wordt een fragmentarisch beeld geschetst van het verzet tegen de Duitse bezetter in de periode tussen 10 mei 1940 en 5 mei 1945.
De Stichting heeft niet de bedoeling gehad om een komplete geschiedschrijving het licht te doen zien, maar alleen een poging willen doen om motieven en daden vast te leggen van Zaankanters die het nodig vonden om zich actief teweer te stellen tegen de Duitsers, op welke manier dan ook. Van alle kanten zijn oude foto's aangereikt, vele tientallen mannen en vrouwen schreven hun herinneringen op, vergeelde kranteknipsels en oude brieven en rapporten kwamen weer tevoorschijn. In dit licht bezien is 'Verzet aan de Zaan' dan ook een uniek document: het is een boek van het verzet, over het verzet.
Toch is het, meent de Stichting, niet alleen een document ter herdenking Het is méér. Het is ook een waarschuwing en een oproep, vooral gericht aan de generaties die de tweede wereldoorlog niet, of niet bewust, hebben meegemaakt. Een waarschuwing en een oproep om, waar en wanneer ook, iedere vorm van opnieuw opkomend fascisme als zodanig te herkennen en te bestrijden. Met alle middelen, ieder naar zijn vermogen. Vele tientallen Zaanse verzetsstrijders hebben hun leven gegeven voor de idealen van vrijheid en vrede.
Wij gedenken hun moed en hun offer in diepe dankbaarheid. En hopen met heel ons hart dat het vuur van hun idealen brandend zal blijven.

Stichting Fotoboek Zaans Verzet;  17 x 25; 
 

47. Boeknummer: 0586  
50 jaar Zaanse ijskronieken
          (1985)    [N.A. Grootes]
Dagboek van een schaatsliefhebber gedurende de winters van 1928/29 tot en met 1977/78 en een bijlage van 1978/79
14,5 x 20,5; 
 

48. Boeknummer: 0643  
Rond Dam en Oostzijde
Studie/educatie           (1984)    [Henk Roovers]
Een geschiedenis-project over Oost-Zaandam
St. Willibrordschool;  14,5 x 21; 
 

49. Boeknummer: 0729  
De Zaanstreek
          (1983)    [R.W. Brandt]
Archeologisch bekeken
Archeologische Werkgemeenschap Nederland;  24,5 x 17,5; 
 

50. Boeknummer: 0738  
Onvoltooid verleden; geschiedenis van de Zaanstreek
          (1980)    [Henk Roovers]
Klaas Woudt Uitgeverij;  21.8 x 24.9; 
 

51. Boeknummer: 0748  
Witte Ko Herinneringen uit het gewapend verzet
Oorlog           (1982)    [Otto Kraan en Jan Brasser]
Herinneringen van de arbeider Jan Brasser, die in het gewapende verzet tegen de Duitse bezettingsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaande rol speelde.
Pegasus - Amsterdam;  13 x 20; 
 

52. Boeknummer: 0749  
Nostalgisch Gezicht Zaanstreek
Fotoboek -- Nostalgie in woord en beeld, Wat wel vergeelt maar nooit verveelt           (1985)    [Albert Bergers; Piet de Greef]
Deze uitgave neemt u mee naar de Zaanstreek in vroeger dagen. Drie gemeenten, te weten Zaanstad, Oostzaan en Wormer, hebben wij daarbij in woord en beeld belicht, waarbij opgemerkt dient te worden, dat Zaanstad op l januari 1974 is ontstaan, toen zeven gemeenten werden samengevoegd: Zaandam, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie.
Uitgeverij Technipress b,v, - Groningen;  15,5 x 22,0; 
 

53. Boeknummer: 0780  
Knotjes vertelle
Zaanse taal           (1980)    [Klaas Woudt]
Knotjes vertelle verscheen eerder in wekelijkse afleveringen in het Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon'.
De Typhoon, Dagblad voor de Zaanstreek;  11 x 19; 
 

54. Boeknummer: 0805  
Kabelgat
          (1984)    [Paul Vreeken]
Beschrijving van de geschiedenis van het Kabelgat. Jongerencentrum 't Kabelgat werd in februari 1969 geopend aan de Wilhelminastraat te Zaandam. Een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente in combinatie met een thuishonk voor de padvindersgroep Elfregi. Door de grote toeloop van jongeren werd de combinatie met de padvinders al gauw onhoudbaar. Begonnen in een slooppand met twee huiskamers groeide 't Kabelgat uit tot een over drie panden verspreide accommodatie die ruimte kon bieden aan 500 bezoekers. In drukke tijden werden over de avond 1500 bezoekers geteld, uit heel Noord-Holland.
Paul Vreeken;  14,5 x 20,5; 
 

55. Boeknummer: 0848  
Kleine historie van de Bullekerk van Zaandam
          (1980)    [Bas Stok]
Chronologische geschiedenis van de Bullekerk
15 x 20,5; 
 

56. Boeknummer: 0914  
De Zaansche Handel en Nijverheid
Bedrijfsleven           (1983)    [E. Veen]
De Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek werd op 18 februari 1981 opgericht als een reactie op de afbraak van zovele karakteristieke fabriekspanden aan de oevers van de Zaan met als onvergelijkbaar dieptepunt de desastreuze aantasting van Nederlands fraaiste fabriekswand - de unieke Zaanwand te Wormer - door de sloop van de panden De Unie en De Hoop in 1978.

De Vereniging komt voort uit een Werkgroep, die in 1979 op initiatief van drs. J. Kingma en ondergetekende werd opgericht. Uiteraard bestond van meet af aan sterk de behoefte aan documentatiemateriaal. Door een gelukkig toeval stuitte drs. J. Kingma, op een van zijn speurtochten naar literatuur en afbeeldingen, op het bestaan van het gedenkboek "De Zaansche Handel en Nijverheid".

Dit boek verscheen in 1911 bij de firma Emrik en Binger te Haarlem, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Zaandamse haven in juli van dat jaar. Het geeft in de vorm van een momentopname een overzicht van de grote fabrieksgebouwen van het laatste kwart van de vorige eeuw en van het begin van deze eeuw, zoals die in 1911 in de Zaanstreek te vinden waren.

De fraaie en zeer duidelijke foto's vormen een bron van informatie voor hen die zich interesseren voor monumenten van bedrijf en techniek, maar niet alleen voor hen. Pogingen via het archief van de Kamer van Koophandel gegevens te achterhalen over de totstandkoming van de Zaansche Handel en Nijverheid leverden weinig op. Dat het boek mede tot doel had de Zaanstreek als modern industriegebied te promoten, ligt voor de hand. Zeker wanneer we lezen, dat 'dit gedenkboek, bewerkt onder leiding der Kamer van Koophandel, is uitgegeven met subsidie van de gemeente Zaandam en van de navolgende firma's'. Uiteraard volgt dan de lijst van firma's wier fabrieken in het werk zijn afgebeeld.

Drs. G. Wolleswinkel te Woubrugge was bereid zijn exemplaar van het gedenkboek aan de Vereniging uit te lenen, waarvoor onze dank. Uitgeverij Van Kampen is erin geslaagd een herdruk tot stand te brengen met behoud van het karakter dat het orgineel kenmerkt. Ik spreek graag de hoop uit dat met de herdruk van "De Zaansche Handel en Nijverheid" de basis is gelegd voor een reeks publicaties gewijd aan het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in de Zaanstreek. Bron: zaans-industrieel-erfgoed.nl

Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek;  33 x 26; 
 

57. Boeknummer: 0921  
Zaandijk in oude ansichten deel 2
Fotoboek           (1980)    [J.W. van Sante]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  20,5 x 15; 
 

58. Boeknummer: 0931  
Vereniging "De Zaansche Molen" 1925-1985
Fotoboek           (1985)    [Ton Neuhaus]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

59. Boeknummer: 0935  
Dirkie de Zaankanter
Biografie -- Jeugdherinneringen met een voorwoord van Margreet van Hoorn           (1985)    [Dirk Doeves]
Dirkie de Zaankanter is het eerste boek van Dirk Doeves. Het verhaal van zijn jeugdjaren is een unieke weergave van het leven aan de Zaan, zo'n 40 jaar geleden (1985). Een humoristisch en ontroerend verhaal van een gevoelige vrijbuiter, geschreven in een trefzekere, beeldende taal. Na Cor Bruijn eindelijk weer een echte Zaanse schrijver.
Uitgeversmaatschappij De Typhoon bv;  14 x 21; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2  

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 juni 2022