Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2015-     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 944)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0008  
Honderd jaren Dekker's Hout
Bedrijfsleven -- 1855 - 5 mei 1955           (2018)    [Dr. Margaretha A. Verkade; F. Gorter; Piet Bakker]
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van Dekker's houthandel Zaandam.
N.V. Dekker's Houthandel;  24.5 x 17.5; 
 

2. Boeknummer: 0046  
Monet in Zaandam; Gedichten en foto's geďnspireerd op de Zaanse schilderijen van Claude Monet
          (2019-07)   

Stichting Monet in Zaandam;  14,5 x 21; 
 

3. Boeknummer: 0084  
Van lompen tot leesvoer; Historische Vereniging Koog-Zaandijk
          (2019)   

Historische Vereniging Koog-Zaandijk;  A4; 
 

4. Boeknummer: 0089  
1100 Zaanse Molens
          (2015)    [Ron Couwenhoven]
Dit boek is de opvolger van de bekende molenbijbel en standaard werk Duizend Zaanse Molens van Pieter Boorsma dat in 1951 verscheen. Na jarenlang onderzoek heeft molenkenner Ron Couwenhoven vele honderden nieuwe feiten over de Zaanse windmolens verzameld en 70 molens ontdekt waarvan het bestaan niet bekend was. 1100 Zaanse Molens bevat naast de complete inventarisatie van de gebouwde molens in de Zaanstreek ook algemene beschrijvingen en wordt geďllustreerd met ruim 1000 niet eerder gepubliceerde foto's en illustraties, waaronder unieke aquarellen van molenschilder Jan Kruijver. Het boek bevat ook een uitgebreide brandkroniek, waarin 507 branden zijn geregistreerd tussen 1572 en nu. Daarmee is de bestaande kroniek van Pieter Boorsma met 139 branden aangevuld. Dat maakt 1100 Zaanse Molens tot een uniek boek. Het boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarige bestaan van De Vereniging De Zaansche Molen, die zich al sinds 1927 inzet voor het behoud van de windmolens in de streek.
Uitgeverij Noord-Holland;  24,5 x 31; 
 

5. Boeknummer: 0110  
de drie gekroonde hamers
Vaderlandse geschiedenis -- geschiefdenis van een smederij 1676 - 2022           (2021)    [Margreet van der Hut]

Casae;  26,5x24; 
 

6. Boeknummer: 0200  
Op Historische Gronden; De geschiedenis van een Zaandamse gracht in nationaal en internationaal perspectief
          (2015-03)    [Henk Roovers]
De geschiedenis van een Zaanse gracht in nationaal en internationaal perspectief. Op 26 januari 1655 maakten de erfgenamen van Cornelis Pietersz. Bleecker een reglement voor de bewoners van het Cornelis Bleeckersven, de huidige Bloemgracht in Zaandam. Zij boden dit ven aan om er huizen op te bouwen. De gracht moest status krijgen door de aanleg van een complex van grote tuinen voor de rijkste inwoners van de streek.De eigenaren versierden de tuinen met beelden naar de Franse mode en ontvingen relaties in hun tuinhuizen. Sommige eigenaren behoorden tot de intellectuele top of speelden een belangrijke financiële rol in de Republiek.Henk Roovers begon in januari 1998 met het onderzoek voor “Op Historische Gronden”. Direct vanaf het begin was voor hem duidelijk, dat het om veel meer moest gaan dan de geschiedenis van een gracht. Het ging er om, deze Zaandamse geschiedenis te verbinden met die van de regio, met die van de Republiek, het latere koninkrijk der Nederlanden, die van Europa en soms zelfs met die van daarbuiten. Tegen deze achtergrond wordt regionale geschiedenis inzichtelijk. Om dit doel te bereiken is 15 jaar lang bronnenonderzoek gedaan in archieven. Het archief waar de meeste gegevens te vinden waren, was natuurlijk het Gemeentearchief van Zaanstad. (Het Oud Rechterlijk Archief van Oost-en Westzaan alleen al bevat bijvoorbeeld meer dan 10.000 aktes.) Daarnaast deed hij in dit archief onderzoek in o.a. de notariële archieven, de belasting-registers, de kerkelijke archieven, de archieven van de dorpsbesturen, de gegevens van het kadaster en de beeldbank. Naast onderzoek in het Gemeentearchief van Zaanstad, werd ook in archieven en musea in Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Edam, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Terschelling, St. Omer (Fr.), Stockholm en New York onderzoek gedaan. Minutieus speurwerk leverde veel nieuwe gegevens op, die hun weerslag hebben gevonden in dit boek.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22 x 24; 
 

7. Boeknummer: 0207  
Anton en Truus, het bakkersechtpaar uit de Willemstraat
Vaderlandse geschiedenis -- Bakkerij Vermeulen           (2023)    [Dik Vermeulen]
Dik Vermeulen beschreef het leven van het bakkersechtpaar Anton en Truus Vermeulen uit de Willemstraat in Zaandam en hun voorouders in drie delen. De boeken zijn rijk geďllustreerd met foto's, brieven en krantenberichten.
Dik Vermeulen;  
 

8. Boeknummer: 0232  
De Albums van Hille beschuit voor 't plaatje
Kunst -- uitgave ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Willem Jansen Stichting           (2023)    [Luuk Harrewijnen]
De Zaanse beschuit fabrikant Hille gaf In de vorige eeuw meer dan twintig verzamelalbums uit. Kunstenaars zoals Willem Jansen, Bernard van Vlijmen en Rein Stuurman maakte hiervoor prachtige aquarellen. Lange tijd was het onduidelijk of deze kunstwerken ook bewaard zijn gebleven. Een onverwacht bericht aan de Willem Jansen Stichting gaf hierop het antwoord. Deze uitgave gaat in op de geschiedenis van Hille, vertelt over de plaatjesalbums en de kunstenaars die deze hebben geďllustreerd en wordt een selectie van de originele aquarellen afgebeeld.
Stichting Kunst Zonder Rugwind - Zaanse Schilderskunst 1600-1950;  15 x 21; 
 

9. Boeknummer: 0238  
ZKV 100 jaar 1918-2018
Sport           (2018)   
Jubileumboek
24,5 x 21,5; 
 

10. Boeknummer: 0243  
Handboek Ontwerp uw eigen erf; Maak van uw erf het visitekaartje van de gemeente Wormerland
          (2015)   

Gemeente Wormerland en Landschap Nootd-Holland;  22 x 25 x 1,2; 
 

11. Boeknummer: 0245  
Willem Jansen Bulletin 1
Kunst -- Periodieke nieuwsbrief van de Willem Jansen Stichting Westzaan 2023           (2023-03)   
Willem Jansen Stichting 50 jaar !
Met conservator Henk Heijnen het depot in.
Een opdracht van Cacao de Zaan
De Slatinen in Amsterdam

Willem Jansen Stichting Westzaan;  A5; 
 

12. Boeknummer: 0268  
Jaarboek 2017; Historisch Genootschap Wormer
          (2017)   

Historisch Genootschap Wormer;  18 x 25 x 1,5; 
 

13. Boeknummer: 0273  
Dijken, linten en paden in Zaanstad; Cultuurhistorische Verkenning
          (2017)    [Cynthia van den Berg, Joost van de Ham en Piet Kleij]

Gemeente Zaanstas;  22 x 30; 
 

14. Boeknummer: 0297  
"Jubileumuitgave ""de Bij"""; 100-jarig jubileum Honig
          (2017)   
Nummer 7, december 2017, Tata & Lyle Netherlands BV
Tate & Lyle;  A4; 
 

15. Boeknummer: 0306  
Dichter gedichten voor kinderen van 6 tot 106 de nieuwe canon
Vaderlandse geschiedenis -- gedichten over 50 belangrijke gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis           (2020)    [Diversen]
Dichter is een kwartaaluitgave in pocketvorm. De Zaanstreek in gedicht 'Zaans stro' van Hans Kuijper over de Eerste wereldoorlog (pagina 83)
Plint;  15 x 22; 
 

16. Boeknummer: 0314  
Tentoonstelling 40 Jaar De Poelenburcht
          (2018)    [Welgemoed Fotografie]

 

17. Boeknummer: 0345  
Windbrief 193 t/m 202
Molens           (2020)   
Magazine van De Zaansche Molen
Vereniging De Zaansche Molen;  16 x 24; 
 

18. Boeknummer: 0413  
Hennepklopperij De Paauw; Veranderingen in een molenbestaaan
          (2018)    [Ron Sman, Karen Tessel, Piet Kleij]

Stichting Zaanse Pakhuizen;  28,5 x 23; 
 

19. Boeknummer: 0421  
Zilveren Meesterwerken uit de Zaanstreek; Een historische biografie van de Joodse Zilversmedenfamilie S.I. Vet & Zn.
          (2019)    [Jeanne J. Douwes ern Arno J. Bruitsman]

Zaansezilversmeden.nl;  25 x 30; 
 

20. Boeknummer: 0453  
Zaans Groen
Zaanse kleurontwikkelingen 1959 > 2019           (2017)    [Rob van Maanen]
Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie. In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  20 x 24,5; 
 

21. Boeknummer: 0515  
Plattegrond Hembrugterrein
          (2020)    [Jan Rothuizen]

Hembrug Museum;  58 x 42; 
 

22. Boeknummer: 0516  
The CALFF House
          (2020)   

29,5 x 42 (A3); 
 

23. Boeknummer: 0572  
Stadsherstel Magazine
          (2017)   
Magazine Stadsherstel met artikel Ontluikende liefde Amsterdam en de Zaanstreek door Cees Kingma
Stadsherstel Amsterdam;  A4; 
 

24. Boeknummer: 0604  
Inventaris van het archief van het Zaans Medisch Centrum en voorgangers 1885-2017
          (2019-11-29)   
Inventarisoverzicht Gemeentearchief Zaanstad
Gemeentearchief Zaanstad;  A4 21,0 x 29.5; 
 

25. Boeknummer: 0634  
Drie Jaar, Drie Maanden, Drie Weken
De jodenvervolging in de Zaanstreek; 14 januari 1942 - 5 mei 1945           (2015)   

Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland;  9 x 15; 
 

26. Boeknummer: 0642  
De verzetstrijders van Gouwpark
Oorlog           (2021)    [Erik Schaap en Josephus (Sjef) Swolfs]
Een uitgave van de Contactgroep Verzetgepensioneerden 1940-1945 Zaanstreek-Waterland en Zaans Verzet.
In het Gouwpark, de nieuwe wijk naast het Zaans Medisch Centrum, krijgen de acht straten de namen van verzetsstrijders. Het verzoek om een aantal verzetsstrijders te gedenken met een straatnaam werd lang geleden gedaan. Acht zijn nu goedgekeurd voor het nieuw te bouwen gebied tussen Heijermansstraat en De Gouw. Het waren allen mannen die door hun verzet tegen de dictatuur tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.
Klik hier voor het boekje

Contactgroep Vezetgepensioneerden 1940-1945 Zaanstreek-Waterland en Zaans Verzet;  16,5 x 21,5; 
 

27. Boeknummer: 0658  
Stadswandeling Zaandam
          (2021-04)   
Boekje Stadswandeling in Zaandam
Marketing Zaanstad in samenwerking met Stichting Babel;  12,5 x 18,5; 
 

28. Boeknummer: 0670  
De Faam van Takkenberg
          (2021-05)    [Hans Kuyper]
Deez'Faem werd - vyfenzestigh Jaer geleden
door Takkenberg bequaem gesneden
en ooyt, als Kooger witte Bloem
te pronck staend' op het Erf van Roem -
aan 't Eynde der Coronanacht
door Vissers naar dit Huys gebragt.

Hans Kuyper

Ter gelegenheid van de overdracht is een fraai boekwerk uitgegeven, geschreven door Hans Kuyper en Joep en Jorrit van Houts, met foto’s van o.a. Ruud Janssen, vormgegeven door Jan Schoen en gedrukt door Heijnis & Schipper. Het boek gaat over de geschiedenis van bazuinengelen en over leven en werk van kunstenaar Wijnand Takkenberg (1907-1994). Iedere bezoeker zou na de onthulling een exemplaar van ‘De faam van Takkenberg’ hebben meegekregen. Voor liefhebbers is het boek nu verkrijgbaar bij Stichting Gebroeders Visser: info@stichtinggebroedersvisser.nl

Lees ook het artikel bij De Orkaan: %https://www.deorkaan.nl/de-faam-van-takkenberg-zaanstad-een-beeld-rijker/

Stichting Gebroeders Visser 2021;  20 x 24,5; 
 

29. Boeknummer: 0722  
Omkijken
Biografie -- De lotgevallen van Ruud in het zoeken naar een bestemming. Wat weet je? Niks.           (2016)    [Ruud Meijns]
Biografische schets
Ruud Meijns;  21 x 14.7; 
 

30. Boeknummer: 0725  
Zaans Kaikboek Klaas Meinen 1917-1989
Kunst -- Zaanse molens en panden in pen- en potloodtekeningen           (2016-09)    [Piet Meinen]
Dit “Zaans Kaikboek” is tot stand gekomen door een groeiende behoefte om de fraaie tekeningen die Klaas Meinen eind jaren 80 heeft nagelaten onder de aandacht te brengen. Klaas, in 1931, 14 jaar oud, werd geacht te gaan werken voor de kost, zoals gebruikelijk was in het arbeidersmilieu. Het advies van het schoolhoofd om het tekentalent verder te ontwikkelen, werd door mijn grootouders dan ook resoluut afgewezen. Brood op de plank moest er komen... en broodbakker werd zijn beroep. Tekenen bleef zijn grote hobby. Een ernstige ziekte in zijn kinderjaren speelde begin vijftiger jaren weer op en hij werd afgekeurd vanwege invaliditeit. Als oudergezin met 2 kinderen, belandden ze enige jaren in armoede door de toen nog zeer povere sociale voorzieningen. Daarna werd Klaas aangesteld als nachtwaker/archivaris bij de toenmalige Twentsche Bank, het latere ABN-Amro, waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam is geweest. Vooral molens en Zaanse panden waren zijn geliefde onderwerp voor zijn pen- en potloodtekeningen.
29.5 x 29.5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 oktober 2023