Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 122   (uit: 748)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0534  
Zet en tegenzet; Facisme en illegaliteit in de Zaanstreek, 1940-'45
          (1975)    [J.J.'t Hoen en J.C.Witte]
Geïllustreerd met ruim 60 foto's, afbeeldingen en documenten en krantenknipsels, die de geschiedenis van 5 jaar bezetting op een aparte en indringende manier in beeld brengen.
Klaas Woudt, uitgeverij b.v., Zaandijk;  17,5 x 24; 
 

2. Boeknummer: 0619  
Duizend Zaanse Molens
          (1968)    [P. Boorsma]
Eerste druk van Pieter Boorsma's standaardwerk, Duizend Zaanse Molens, uitgegeven in 1950. In dit werk heeft Pieter Boorsma (1871-1951) een overzicht gemaakt van alle, bij hem toen bekende, molens welke de Zaanstreek ooit rijk is geweest. Inhoudelijk wordt ingegegaan op de molentypes en de molenfunties die in de streek voorkwamen. Voorin het boek zijn enkele dwarsdoorsnedes van een aantal molentypes opgenomen. Bij elke individuele molen volgt een korte omschrijving over de geschiedenis, het molentype en de (voormalige) standplaats. In 1968 verscheen een tweede druk van het boek.
Drukkerij Meijer - Wormerveer;  30.4 x 20.5; 
 

3. Boeknummer: 0689  
Scherven; Nazaten van foute Nederlanders over hun familieverleden
Oorlog           (2013)    [Bettina Drion]
Bettina Drion is de kleindochter van een NSB’er. Haar grootvader werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 3 mei 1945,in Kamp Vught geëxecuteerd wegens landverraad en spionage. Haar in 2011 gepubliceerde roman Porselein is op haar grootvaders daden gebaseerd.

In Scherven vertellen Bettina Drion en andere NSB-nazaten over de foute keuzes van hun (groot)ouders. Over het ontkennen of verstoppen van een belangrijk deel van de familiegeschiedenis.
Over de periodes van isolement, eenzaamheid en de identiteitsproblemen. Over de noodzaak die ze voelen om de daden van het “foute familielid” tot op de draad uit te zoeken. Over de loyaliteit naar de foute familieleden en over het gevoel verstrikt te zijn in een verleden dat niet van hen is.
Maar ook vertellen ze over de angst die ze hebben om op hun familieverleden afgerekend te worden en over de opluchting er eindelijk open over te kunnen spreken.

Na de publicatie van Porselein werd Bettina Drion vaak gevraagd of het beter is te zwijgen over het verleden of om dit zwijgen te doorbreken. Deze vraag vormde het uitgangspunt voor Scherven.

Naar schatting tien procent van de Nederlandse bevolking heeft in zijn of haar familie wel een familielid dat “fout” is geweest in de Tweede Wereldoorlog.
De meeste van deze NSB-nazaten zwijgen, vooral uit schaamte, maar soms ook uit verdriet. En dit kan grote gevolgen hebben, want er is sprake van veel onverwerkt leed, enorme schuldgevoelens, trauma’s en ongegronde angsten. In veel gevallen duurt dit voort van generatie op generatie.
Nu de oorlog bijna zeventig jaar achter ons ligt en er steeds minder Nederlanders zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt, is het tijd dat deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis bespreekbaar wordt. Zodat de kleinkinderen en achterkleinkinderen van NSB’ers niet langer de hoeven te lijden onder de keuzes van hun voorouders.

Recensie:
In haar boek ‘Porselein’ schreef Bettina Drion de geschiedenis van grootvader Sam en kleindochter Suzan, op basis van haar eigen familiegeschiedenis.

In haar nieuwe boek, ‘Scherven’, beschrijft Bettina in het eerste hoofdstuk de lange weg die zij en haar vader moesten gaan voordat hun in het fictieve verhaal van Sam en Suzan verpakte familiegeschiedenis als boek kon verschijnen. In de volgende hoofdstukken schrijft ze over de levensverhalen van vier mensen waarvan de (groot)vader en/of moeder tijdens de oorlog de kant van de bezetter had(den) gekozen. In deze hoofdstukken staat in aparte kaders informatie over bijvoorbeeld de NSB, de Germaanse SS en Waffen SS, het Nationaal Archief, de Bijzondere Rechtspleging en Werkgroep Herkenning.

Heel herkenbaar is haar moeizame tocht vanaf het moment dat ze zekerheid krijgt over het feit dat haar grootvader bij de NSB is geweest totdat ze in staat is er mee in de publiciteit te treden. Het kost tijd om de waarheid te accepteren, tijd voordat ze aan haar vader naar zijn herinneringen durft te vragen. Hij op zijn beurt heeft tijd nodig om zich dingen te willen herinneren. De zoektocht wordt een poosje stop gezet als haar vaders gezondheid in de knel dreigt te komen en als zij het niet verstouwen kan dat haar grootvader misschien collega’s heeft verraden. Ze gaat pas verder als ze Woody ontmoet met wie ze voortaan op pad kan gaan en haar emoties kan delen. Het fictieve verhaal schept de nodige afstand zodat de feiten die aan het licht komen te hanteren zijn. Toch besluit ze om bij de publicatie van het boek open kaart te spelen en het zwijgen over haar familieachtergrond te doorbreken. En ze is trots op haar vader die door de tocht, hoe moeizaam ook, zijn stugheid achter zich heeft kunnen laten, opgebloeid is en nu naar voren durft te komen, eindelijk zijn schuilhoek uit.

In het verhaal van Christian valt op dat hij pas echt zijn familiegeschiedenis leert kennen als hij het dossier van zijn vader heeft gelezen. Daaruit blijkt dat deze door een buurman aangegeven is, maar dat daartegenover negen andere buurtgenoten voor hem gepleit hebben omdat hij verzetsdaden heeft uitgevoerd. Jammer dat de schaamte en de schuldgevoelens over zijn aanvankelijke politieke keuze kennelijk zo sterk waren dat de trots op zijn latere keuze voor het verzet daardoor tenietgedaan werd en hij over alles gezwegen heeft.

Evenals bij Christian werd voor Anniek een crisis in haar leven het beginpunt van het uitzoeken van haar familiegeschiedenis. Ze kreeg contact met Herkenning, ontving een adres van een therapeute die met de problematiek op de hoogte is, maar ging pas jaren later naar haar toe. Wat haar steeds meer benauwde was dat ze het nooit aan haar kinderen had verteld en ook dat ze niet precies wist wat haar vader in de oorlog had gedaan. Bezoek aan het Nationaal Archief, samen met haar therapeute, gaf duidelijkheid en opluchting. Haar kinderen reageerden ook positief.

De enige die onder eigen naam in het boek voorkomt is Grimbert Rost van Tonningen. Zijn bekende naam heeft hem als kind en in de puberteit veel narigheid bezorgd, die heeft later echter ook deuren voor hem geopend. Hij heeft pas geleidelijk aan begrepen welke ideeën zijn vader en moeder aanhingen, maar er is bij hen geen familiegeheim geweest dat, juist doordat het niet geweten werd, onrust en schade kon aanrichten. Hij prijst zich daar gelukkig mee, evenals met de omstandigheid dat hij niet in oorlogstijd geleefd heeft. Was dat wel zo geweest, dan had hij waarschijnlijk niet aan de druk van de familie kunnen ontkomen. Nu had hij steeds op de goede momenten krachtige personen naast zich die hem konden steunen in het zoeken van zijn eigen weg.
Marianne is het kleinkind van een grootvader die tijdens de oorlog burgemeester was in een gemeente in de Betuwe. Omdat haar ouders nog leven moet er in haar verhaal het een en ander weggelaten worden, ze wil hen niet in problemen brengen. Haar moeder heeft in de internering genoeg nare dingen meegemaakt, al heeft ze zich daar nooit precies over uit gelaten. Marianne lijdt aan een angststoornis die waarschijnlijk terug te voeren is op de verzwegen verhalen in haar familie. Toen ze op internet toevallig gegevens over haar grootvaders veroordeling vond, was dat het signaal om de zaak verder uit te zoeken. Ook voor haar betekende een bezoek aan het Nationaal Archief een opluchting, vooral omdat er ook brieven in de dossiers zaten die een gunstig oordeel over haar grootvader uitspraken.

Bettina heeft met meer nazaten van NSB’ers gesproken, maar zij trokken zich toch op een bepaald moment terug, hetzij op verzoek van familieleden, hetzij vanwege eigen angst de gevolgen niet aan te kunnen, ook al zou hun verhaal onder pseudoniem verteld worden.

Dat maakt duidelijk dat het in 2013 voor sommige mensen nog te moeilijk is om openlijk over het verleden te spreken, vanwege de angst niet begrepen of afgewezen te worden. Het maakt ook duidelijk dat er nog steeds signalen uit de samenleving komen dat mensen op het verleden van hun (groot)ouders afgerekend kunnen worden, ondanks een duidelijke mentaliteitsverandering anderzijds om mensen op hun eigen merites te beoordelen. Bettina en de door haar geïnterviewden vinden het heel belangrijk hun steentje bij te dragen aan een verdere mentaliteitsverbetering.

Uitgeverij Marmer bv - Baarn;  14 x 21,5; 
 

4. Boeknummer: 0690  
Een ommetje Zaanstad (neem de fiets)
             [Voorlichting Zaanstad]
Voorlichting Zaanstad;  14, 5 x 20,5; 
 

5. Boeknummer: 0691  
De Chocoladeklas
Oorlog -- Zaanse kinderen in de Tweede Wereldoorlog           (2010-10)    [Tom Tulleken]
Alle personen in het boek zijn niet bestaande personen. De gebeurtenissen
in het boek zijn gebasseerd op ware voorvallen en zijn onder meer gebasseerd
op authentieke notities van tijdgenoten. de gebeurtenissenzijn niet altijd in strikt
chronologische volgorde weergegeven.

Historische Vereniging Wormerveer;  14,5 x 21; 
 

6. Boeknummer: 0692  
Dakhaas bij gaslicht ... en meer Zaanse Jeugdherinneringen uit 1940-45
          (2012-11)    [Hans van der Stadt]
Hans van der Stadt;  15 x 24; 
 

7. Boeknummer: 0693  
'Bloembollen' voor Westerbork
Oorlog           (2011)    [Alle G. Hoekema]
Hulp door Zaanse en andere doopsgezinden aan (protestants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland
Verloren - Hilversum;  16 x 24; 
 

8. Boeknummer: 0694  
60 jaar lief en leed in een Zaanse parochie
          (1992-05)    [J.A. Verschuren]
De geschiedenis van de Parochie van H.H. Martelaren van Gorcum te Koog/Zaandijk
Drukkerij De Top, Koog aan de Zaan;  A4; 
 

9. Boeknummer: 0695  
De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945
Oorlog           (1946-03)    [G.C. Huig]
Dit herinneringsalbum isbedoeld als fotografisch geheugen van de jaren 1940-1945. Het kan en wil geen aanspraak maken op volledigheid. Vele gebeurtenissen en persoonlijke prestaties zijn niet gememoreerd. Dat is ook niet mogelijk, daar niet ieder onderwerp zich hiervoor leent en bovendien was het fotograferen tijdens de oorlog streng verboden. Alle foto’s zijn authentiek behalve de opname van ‘specialisten’. De artikelen zijn op hun documentaire waarde getoetst.
Drukkerij C. Huig - Zaandam;  38 x 26; 
 

10. Boeknummer: 0696  
Het veranderend gezicht van Noord-Holland
Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas           (1976)    [F.J. Kranenburg e.a.]
Prachtig boek met 16 pagina's over de Zaanstreek
Meijer Pers bv, Amsterrdam;  26.5 x 32.5; 
 

11. Boeknummer: 0698  
Luchtoorlog boven de Zaanstreek
Oorlog           (2003)    [Bram Kemp]
In de Zaanstreek zijn er tientallen vliegtuigen neergestort. Meestal liggen de restanten verborgen in de weilanden.
Amor Vincit Omnia;  9 x 6,5; 
 

12. Boeknummer: 0699  
Zaanse gedichten bundel
Literatuur           (1991)    [Paula Kannegieter]
Deze bundel is voortgekomen uit de jaarlijks terugkerende dichtersfestival dat gehouden wordt in de Groote Weiver te Krommenie
Groote Weiver;  8 x 5,5; 
 

13. Boeknummer: 0702  
De ambachtsheerlijkheid en het dorp Westzaanen
Plaats NH           (1794)    [Loosjes]
Uittreksel uit de Zaanlandsche Dorpen van Loosjes
8,5 x 5,5; 
 

14. Boeknummer: 0703  
Vrijheid achter de horizon
Engelandvaart over de Noordzee 1940 / 1945           (1998)    [Jan Bruin]
-
Van Reemst Uitgeverij;  10,5 x 7,5; 
 

15. Boeknummer: 0704  
Zaanse wereldfietsroute 40 km
Sport -- Wereldreis door de Zaanstreek              [Joost Vermeulen]
8,5 x 6; 
 

16. Boeknummer: 0705  
Kleidoiffies
Diversen           (2011)    [Marie Kleij]
Stichting Zaans Dictee;  8 x 6; 
 

17. Boeknummer: 0706  
Het vissershop
Huisvesting -- De dageraad van de Zaandamse volkshuisvesting           (2003)    [Wim de Wagt]
Volks woningbouw
Inmerc;  9,5 x 7; 
 

18. Boeknummer: 0707  
De Rosmolen in beweging
Noord-Holland           (2010)    [Yvonne de Graaf]
De Rosmolenbuurt
30 x 21; 
 

19. Boeknummer: 0709  
Gegevens van de verdreven Joodse gemeenschap van de Zaanstreek
tweede bijeenkomst van de Joodse gemeenschap in de Zaanstreek op 18-04-1999 in De Burcht           (1999)    [Pim Ligtvoet]
30 x 21; 
 

20. Boeknummer: 0710  
Niet schieten we are Dutch
Oorlog -- Unieke onstsnapping met watervliegtuig uit bezet Amsterdam naar Engeland              [Jan Hof]
De Hofboekerij;  10 x 7; 
 

21. Boeknummer: 0711  
Spieren water wind
23000 jaar malen en molens           (2009)    [J.J. Kamphuis]
Geschiedenis van molens.
J.J. Kamphuis;  29 x 21,5; 
 

22. Boeknummer: 0712  
Met stoom
          (1991)    [diversen]
Vereniging tot behoud van Monumenten van bedrijf en Techniek;  21,5 x 21; 
 

23. Boeknummer: 0713  
Hellas sport 100 jaar
Sport           (2000)    [Ed Blauw, diversen]
Hellas Sport;  30 x 21; 
 

24. Boeknummer: 0714  
Mostalgie rondom de hembrug
Vervoer              [J. Veth]
Levensgeschiedenis van de Hembrug
Amor vincit omnia;  30 x 21; 
 

25. Boeknummer: 0715  
De argeloze jaren
Oorlog -- De verborgen verhalen van mijn schooltijd aan het Zaanlands Lyceum           (2014)    [Ton Oosterhuis]
Na 75 jaar kijkt Ton Oosterhuis terug op zijn tijd als schooljongen aan het Zaanlands Lyceum. Hij groeide op in Zaandam, schuin tegenover de Bullekerk. Het waren de argeloze jaren van de schooljongen, de puber en de adolescent. Het boek begint met het verhaal van de moord op landwachter Dirk Gerrit Hagoort (1902-1944), een gebeurtenis waar hij pas jaren nadat die had plaatsgevonden over hoorde. Hagoort was in staat een blik te werpen achter het masker van die stille, dromerige knaap met z'n kale koppie en z'n stalen brilletje. Hij ontdekte dat Ton heimelijk boeken vol avontuurlijke verhalen schreef en drong er bij zijn ouders op aan hem te laten klaarstomen voor de middelbare school. Dat was in die tijd bepaald niet vanzelfsprekend. Nu hij terugkijkt op die tijd, beseft hij dat de dood van zijn schoolmeester niet het enige incident was dat zich buiten zijn werkelijkheid had afgespeeld. Er gebeurde van alles, vooral in die oorlogsjaren, waar hij pas achteraf, soms tientallen jaren later, bijzonderheden over hoorde of las. En toen bleek dat de meeste verborgen gebeurtenissen toch met allerlei losse draadjes aan zijn leven waren verbonden. Hij heeft die verborgen verhalen nu verzameld en gebundeld in dit boek. Een uiterst leesbare, interessante dwarsdoorsnede van een school in oorlogstijd.
Uitgeverij Elikser;  14,5 x 21,0; 
 

26. Boeknummer: 0717  
Uit de windboeken van Cornelis Cornelisz. Honig
Molens              [Dr. Margaretha A. Verkade]
De Windroos 2, uitgave van de vereniging 'de zaansche molen'
Vereniging de Zaansche Molen;  16 x 24; 
 

27. Boeknummer: 0724  
Natuurlijk Verkade
Kunst -- het verhaal van de albums           (1999)    [Marga Coesèl]
Dit boek beschrijft het verhaal van de geschiedenis van de plaatjesalbums als reclame voor het onder andere koek- en chocolademerk Verkade. Aan de orde komen onder meer het hoe en waarom men begonnen is met het uitgeven van de albums, de inhoud van de verschillende albums, de auteurs van de albums, de rol die de natuur hierin speelt en het succes van de albums. De auteur is biologe. Het boek is gebaseerd op een uitvoerige studie van het historisch archief van Verkade en bevat niet-eerder gepubliceerd illustratiemateriaal. Een uniek boek voor zowel diegenen die 'iets' hebben met de plaatjes van Verkade, maar ook zeker voor communicatiekundigen die werkzaam zijn op het gebied van reclame en merken, omdat het boek ook haar visie op de impact van reclame geeft. Een echte aanrader en een must voor de verzamelaar, zeker omdat het boek besluit met een chronologisch/bibliografisch overzicht
Uitgeverij Terra Warnsveld en Verkade Stichting;  24 x 30; 
 

28. Boeknummer: 0725  
Zaans Kaikboek Klaas Meinen 1917-1989
Kunst -- Zaanse molens en panden in pen- en potloodtekeningen           (2016-09)    [Piet Meinen]
Dit “Zaans Kaikboek” is tot stand gekomen door een groeiende behoefte om de fraaie tekeningen die Klaas Meinen eind jaren 80 heeft nagelaten onder de aandacht te brengen. Klaas, in 1931, 14 jaar oud, werd geacht te gaan werken voor de kost, zoals gebruikelijk was in het arbeidersmilieu. Het advies van het schoolhoofd om het tekentalent verder te ontwikkelen, werd door mijn grootouders dan ook resoluut afgewezen. Brood op de plank moest er komen... en broodbakker werd zijn beroep. Tekenen bleef zijn grote hobby. Een ernstige ziekte in zijn kinderjaren speelde begin vijftiger jaren weer op en hij werd afgekeurd vanwege invaliditeit. Als oudergezin met 2 kinderen, belandden ze enige jaren in armoede door de toen nog zeer povere sociale voorzieningen. Daarna werd Klaas aangesteld als nachtwaker/archivaris bij de toenmalige Twentsche Bank, het latere ABN-Amro, waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam is geweest. Vooral molens en Zaanse panden waren zijn geliefde onderwerp voor zijn pen- en potloodtekeningen.
29.5 x 29.5; 
 

29. Boeknummer: 0726  
Een ongewoon vollukkie
Vaderlandse geschiedenis -- De historie van gewone mensen in een ongewoon dorp in foto's en verhalen           (2006)    [Ger Muijs]
Stichting Oudheidkamer Oostzaan;  25 x 18; 
 

30. Boeknummer: 0727  
Eene plaats van grooten omvang
Vaderlandse geschiedenis -- Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal           (1976)    [Theun de Vries]
Vermande;  29,5 x 23,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 november 2021