Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 85   (uit: 833)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

31. Boeknummer: 0867  
De tsaar van Groot Rusland in de Republiek
Vaderlandse geschiedenis              [Emmanuel Wagemans]
De tweede reis van Peter de grote naar nederland 1716 - 1717
Benerus;  21,5 x 17; 
 

32. Boeknummer: 0868  
Schetsboek Zaanse Schans
Kunst           (1999)    [Klaas Woudt; Marijke Karten]
De Zaanse Schans, het langs de Zaan in de Kalverpolder gesitueerde 'openluchtmuseum' van de vroegere houtbouw en molens, trekt jaarlijks een miljoen bezoekers. Het was een gemis dat er geen boekwerkje met afbeeldingen van deze oer-Hollandse omgeving bestond en daarom heeft tekenaar Dick Vonk een aantal karakteristieke punten vastgelegd. Met tekst in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  25 x 17,5; 
 

33. Boeknummer: 0869  
Wijnkanspad
Padboekjes deel 1           (1986)    [Wim Wester]
Ingebonden padboekje met kartonnen omslag
Werkgroep Historie van Wijkoverleg Oud West te Zaandam;  29 x 20; 
 

34. Boeknummer: 0870  
Zuiver aan de Zaan
Bedrijfsleven -- 75 jaar Zaanlandse Olieraffinaderij 1930-2005           (2005)    [Jeroen Verhoog]
Zaanlandse Olieraffinaderij;  20,5 x 20,5; 
 

35. Boeknummer: 0871  
Westzaandam in de tijd van de republiek
          (1978)    [Prof. Dr. A. van Braam]
Bouwstenen tot de geschiedenis van Zaanstad
Gemeentearchief Zaanstad;  20.4 x 25.4; 
 

36. Boeknummer: 0872  
Tekenend voor Zaandam
Kunst -- Tekeningen van en commentaar op oud-zaandam en de kalver molens           (1988)    [Erik Luik]
Amor Vincit Omnia - Westzaan;  19 x 20; 
 

37. Boeknummer: 0873  
Zaandam, Oostzijde, Kalf en Haldersbroek
Tussen Hoornselijn en Kalverringdijk 1930 - 1980              [Dick Kerssens]
De ondertitel 'Tussen Hoornselijn en Kalverringdijk' is gekozen omdat het gebied waarover dit boek handelt namelijk ligt tussen een gedeelte Oostzijde van Zaandam en de buurtschappen 't Kalf en Haaldersbroek.

Grensgeschillen zijn van alle dag. Echter, in vroeger jaren konden grensgeschillen tot grote problemen leiden.
Pastoor Rosant van de rooms-katholieke statie (voor 1853 sprak men niet van parochies maar van staties) aan 't Kalf richtte zich in 1655 tot de geestelijke overheid met het verzoek om de grenzen tussen zijn gemeente en die van Westzaandam precies aan te geven. Dit om misverstanden en irritatie te voorkomen. Het Haarlems Kapittel vaardigde drie van haar leden af om in de vorm van een commissie ter plaatse zelf de verdeling van de staties te bepalen. De Westzaandammer pastoor, Willem Schoen, die het vaak slecht met zijn eigen gemeente kon vinden, liet ook toen zijn lastig karakter blijken. Hij stelde zulke hoge eisen, dat pastoor Rosant daar moeilijk op in kon gaan. Voor de commissie uit Haarlem verschenen pastoor Rosant met twee kerkmeesters, Cornelis Hendricksz. en Cornelis Dircksz., als afgevaardigden van de statie 't Kalf in Oostzaandam. Pastoor Schoen verscheen met drie van zijn kerkmeesters, namelijk Klaas Boon, Pieter Kaar en Pieter Schrift voor Westzaandam. Omdat beide partijen het niet met elkaar eens konden worden werd gezocht naar een middenweg. De grensomschrijving werd later aldus beschreven: de statie van Westzaandam zou aan de Oostzijde tot uitgangspunt hebben de Zuider Valdeur en die van 't Kalf de Noorder Valdeur. De katholieken die tussen het Grote Glop en de omgeving van de korenmolen woonden mochten kiezen tot welke statie zij wilden behoren. Beide pastoors legden zich bij deze oplossing neer. Tot begin achttiende eeuw ging alles goed totdat pastoor Sluijter van de statie H. Maria Magdalena te Westzaandam aan het Papenpad allengs overging tot het jansenisme (oud-katholicisme). Zijn parochianen verlieten voor het merendeel hun gemeente en gingen ter kerke op 't Kalf bij pastoor Franciscus van Groenhoudt. De statie aan 't Kalf beleefde toen, ondanks het feit dat men geen officiële erkenning van de overheid had, een grote bloei. Niet alleen de katholieke Zaandammers gingen naar 't Kalf maar ook die van Koog aan de Zaan, Zaandijk en een gedeelte van de Wijde Wormer.
In 1784 kwam er een verandering in de situatie. Zaandam had intussen een eigen statie mogen oprichten met als patroonheilige Sint Bonifacius. Dit hield in dat de Zaandammers in 't Kalf weer afvielen en de grens werd opnieuw de Noorder Valdeur. (Later gaf men er de voorkeur aan de grens het viaduct van de Hoornselijn te noemen.) Deze situatie bleef tot begin jaren zestig toen men de parochie St. Jozef in het Kogerveld oprichtte.
Het oude grensgeschil is voor mij dus de reden geweest waarom ik dit boek deze ondertitel heb gegeven.

De buurtschappen 't Kalf en Haaldersbroek zijn al zeer oud. 't Kalf is eigenlijk de bebouwing op de Schinkeldijk. Deze dijk werd eind dertiende eeuw aangelegd en hierop werden de huizen van de Oostzijde en 't Kalf gebouwd. Het gedeelte tot 't Kalf noemde men de Noord en later pas Oostzijde.
In 1440 was er sprake van een kleine gemeenschap die woonde bij de Braak en Meerdam. De geschiedkundige Hendrik Soeteboom heeft het over: 'zij van 't Calff'. De bewoners van het bewuste gebied deden een beroep op pastoor Simon Laan van Oostzaan om een eigen kapel te mogen stichten, omdat zij te ver van de kerk in Oostzaan woonden. De pastoor van Oostzaan moest hiervoor toestemming vragen aan de bisschop van Utrecht. Of er ooit toestemming verleend is, is niet bekend ofschoon Hendrik Soeteboom vermeldt dat er wel een klein kapelletje op 't Kalf heeft gestaan. De buurtschap Haaldersbroek is al vrij oud maar de naam 't Kalf werd meer gebruikt dan de naam Haaldersbroek. Hoewel de oude schuilkerk in Haaldersbroek stond sprak men toch over de statie 't Kalf. Uit gevonden scherven van aardewerk uit de veertiende eeuw kan men concluderen dat Haaldersbroek een oude buurtschap is. In 1721 stonden er al ongeveer vijftig huizen.
Was 't Kalf een voortzetting van Oostzijde, Haaldersbroek lag op een onbedijkt stuk oud land ten noorden van 't Kalf geheel onbeschermd tegen het hoge water. Toen de Enge Wormer in 1637 werd bedijkt en leeggemalen kregen de bewoners van Haaldersbroek wateroverlast. Men besloot toen om het oude land te bedijken. Omdat Haaldersbroek en 't Kalf zo afgelegen lagen waren de meeste mensen daar katholiek gebleven. Toen de oude schuilkerk was gesloopt had men aan 't Kalf reeds in 1886 een grote parochiekerk gebouwd in neogotische stijl, die in 1887 in gebruik werd genomen.
Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw waren de twee buurtschappen voor velen uit Zaandam zelf onbetreden gebied. Mensen die op zondagmiddag een wandelingetje maakten keerden bij de Noorderbrug meestal weer terug. Op 't Kalf en Haaldersbroek had men niets zoeken, het was een vergeten hoek en dichtgeplakt met ouwe kranten. Bij de grote overstromingen van 1825 en 1916 hebben vooral de Oostzijde en 't Kalf zelf zeer te lijden gehad. Het Oostzijderveld was één grote zee en het verwoestend water had veel schade aangebracht aan dijken en huizen. Veel vee was verdronken. De kerk, die hoger ligt, was vanaf de dijk alleen met een loopbrug te bereiken. De weduwe Sombroek van de Braakdijk was gedurende de ramp overleden. De familie en de kist met de overledene werden op een praam naar het kerkhof gevaren. Haaldersbroek heeft van beide overstromingen geen hinder gehad omdat de Kalverringdijk standhield.

Veel Kalvers en Haalderbroekers werkten vroeger op de talrijke industriemolens. Voor 1900 waren de meeste gezinnen, op enkele uitzonderingen na, arm. Later verdienden de meeste arbeiders hun dagelijks brood op de fabrieken die weer uit de molens waren voortgekomen.
Voor veel gezinnen was het inkomen geen vetpot en vooral de crisisjaren waren erg zwaar.
Het isolement van de beide buurtschappen verdween na de grote woninguitbreidingen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Twee grote wijken werden gerealiseerd nadat in 1957 op 't Kalf de Kievitweg was gebouwd. In de jaren zestig verrezen de huizen in de nieuwe wijk Kogerveld als paddenstoelen uit de grond. Daarna, in de jaren zeventig, werd de wijk Plan Kalf gerealiseerd. Nieuwe wegen werden aangelegd, waarvan de Dr. Scholtenweg onder andere als busweg de beide wijken verbond. In Kogerveld verscheen zelfs een N.S.-station. Door dit alles werden de oude buurtschappen uit hun isolement verlost.
Haaldersbroek heeft door haar unieke ligging de status van beschermd dorpsgezicht gekregen. Enkele huizen die nog stammen uit de zeventiende eeuw vormen samen met de nieuwe, in oude stijl gebouwde, huizen een soort reservaat dat met de Zaanse Schans kan wedijveren. Men vindt hier nog de rust van een dorp. 't Oude Kalf is heel erg veranderd, soms in positieve, soms in negatieve zin. Veel huizen - waaronder unieke panden - werden gesloopt.
Fabrieken verdwenen of staan leeg. In enkele gevallen werden fabrieken gesloopt en weer vervangen door hypermoderne nieuwe fabrieksgebouwen met hoge schoorstenen. Vooral in de cacao-industrie deed men een grote stap voorwaarts en gingen de bedrijven in buitenlandse handen over.

Dit fotoboek zal zeker een stukje bijna vergeten verleden weer in de herinnering brengen en zal u terugvoeren naar de oude sferen van de Oostzijde, 't Kalf en Haaldersbroek van weleer.

Uitgeverij Aprilis - Zaltbommel;  22,5 x 22,5; 
 

38. Boeknummer: 0874  
Mijn jeugdjaren in Oud West Zaandam 1914-1928
          (1995)    [A. Pasterkamp-Bakker]
Eigen beheer;  15,5 x 22; 
 

39. Boeknummer: 0875  
Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche Oudheden en Merkwaardigheden in het Gemeentehuis te Zaandam
Augustus-September 1874           (1874)   
Inclusief Supplement, beschrijving van 1660 objecten en interessante advertentiebijlage.
Commissie voor de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden;  13 x 22; 
 

40. Boeknummer: 0876  
Zaans bouwkundig alfabet
Bouwkundig           (1991)    [S. de Jong]
Alfabet gebaseerd op jarenlange onderzoeken naar de feiten van de historische Zaanse bouw
Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer;  10,5 x 16; 
 

41. Boeknummer: 0877  
Te-Deum voor het Zaanlands Lyceum
Onderwijs -- Gedenkschrift bij het 125-jarig bestaan van de scholengemeenschap Het Zaanlands Lyceum 1866-1991           (1991)    [Jan Pieter Woudt]
Zaanlands Lyceum;  A4 21,0 x 29.5; 
 

42. Boeknummer: 0878  
Gemeentelijke H.B.S. (Lyceum) Zaandam
Onderwijs -- 10 april 1866 - 10 april 1926           (1926)    [H.J. Wielink; G.L. van den Broek; K. ter Laan]
Jubileumboekje 60 jaar H.B.S., later Zaanlands Lyceum
Eigen beheer;  14,5 x 22,5; 
 

43. Boeknummer: 0879  
Catalogus der Verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr."
Eerste Afdeeling - De Boekerij           (1916)   
In de Zaanlandsche oudheidkamer. Samengesteld door de Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche Oudhuidkundige verzamling
Eigen beheer;  15 x 25; 
 

44. Boeknummer: 0880  
De Firma William Pont
thans N.V. Houthandel v/h William Pont te Zaandam           (1936)    [Mr. D. F. Pont]
In verband met opkomst en ondergang van Edam's scheepsbouw en houtvaart
14,5 x 20,5; 
 

45. Boeknummer: 0881  
Hout en trouw
Bedrijfsleven -- De geschiedenis van een familiebedrijf, De Wed. Stadlander & Middelhoven, Houthandel te Zaandam           (1975)    [P.J. Middelhoven]
Klaas Woudt, Uitgever B.V., Zaandijk;  17 x 24; 
 

46. Boeknummer: 0882  
Zaandam Houtstad
Bedrijfsleven           (1957)    [F. Mars]
Enige geschiedkundige feiten over het ontstaan van de zaanse houtindustrie
Heemkunde - Gemeente Zaandam;  16,5 x 21,5; 
 

47. Boeknummer: 0883  
Jubileumuitgave 40 jaar Blaise Pascal
Onderwijs -- 1957-1997           (1997)    [Jaap Kuijt]
Eigen beheer;  14,5 x 21; 
 

48. Boeknummer: 0884  
Doctores, Meesters, Apothecars en Artsen ...
Feiten uit de Zaanse geneeskunde in de 19e eeuw           (1998)    [Dr. F. van Soeren]
De internist dr. F. van Soeren verdiepte zich in de historie van de 19e-eeuwse geneeskunde in de Zaanstreek en ontdekte vele interessante gegevens over de in onze ogen nog primitieve bestrijding van ziekten en de strijd ter verbetering der hygiëne. Formaat: 220 x 220 mm Omvang: 132 pagina'sBedrukking: zwart/witAfwerking: genaaid gebrocheerd, met vele illustraties
Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer;  17 x 21; 
 

49. Boeknummer: 0885  
Geen oorlog - Geen munitie
Bedrijfsleven -- De geschiedenis van 300 jaar militaire produktie           (1979)    [Heinz Nägele; Dick Schaap]
Achter deze intrigerende titel steekt de filosofie van de auteurs van dit boek over 300 jaar militaire produktie in Nederland, dat de behoefte aan wapens en munitie voortkomt uit politieke situaties, die de voedingsbodem zijn van militaire conflicten. Vanuit die gezichtshoek is ook de militaire produktie van Nederland niet los te zien van de sociale, culturele en economische ontwikkelingen in de samenleving. Het zijn deze ontwikkelingen die door de eeuwen heen de spanningen tussen de volkeren in de wereld veroorzaken.
Met dit uitgangspunt voor ogen hebben de auteurs een verhaal kunnen opbouwen, dat veel meer is dan een droog relaas over de ontwikkelingvan wapentuig en munitie, van het rampjaar 1672 tot heden, in de Staat der Nederlanden. De op- en neergaande militaire produktie van het vroegere Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen vervult in dit verhaal een rol als barometer voor de spanningen in de Nederlandse en de wereldgeschiedenis. In die zin is dit met zorg geïllustreerde boek met zijn rijkdom aan feiten en gebeurtenissen een spiegel van Nederland. Door de originele aanpak van de auteurs geeft het tevens een verhelderend en openhartig beeld van een ook in een land als Nederland nog steeds noodzakelijk militair potentieel.

Fibula- Van Dishoek - Haarlem;  21 x 28; 
 

50. Boeknummer: 0886  
30 Jaar Verpleeghuizen - Zaanstreek
1961-1991           (1991)    [C.A.I. van der Spek]
Speciale uitgave t.g.v. het afscheid van de heer C.A.I. van der Spek op 20 december 1991
Stichting Verpleeghuizen Zaanstreek;  16,5 x24; 
 

51. Boeknummer: 0887  
De natuur van het Hembrugterrein (Zaanstad) anno 2000
          (30-08-2000)    [Ben Kruijsen]
Een inventarisatie en analyse van de plantengroei en de volgelbevolking van het Hembrugterrein te Zaanstad met aanbevelingen voor het behoud en ontwikkeling van de natuur met mogelijkheden voor verschillende vormen van recreatief medegebruik.
Biologisch Adviesbureau B. Kruijsen;  A4 21,0 x 29.5; 
 

52. Boeknummer: 0888  
Herin­ner­in­gen aan Zaan­dam 1935 tot 1960
          (2009-02)    [M. Molenaar-Valk]
In het boek van mevrouw Molenaar-​Valk, uit­gegeven in feb­ru­ari 2009, zijn de boek­jes „Herin­ner­in­gen aan het Grote Glop en het Kleine Glop in Zaan­dam van 1935 tot 1945″ opgenomen in een herziene ver­sie. Aange­vuld met de peri­ode tot 1960.
Dit boek geeft een stukje geschiede­nis weer van Zaan­dam, zoals men leefde en zoals het was.
In dit mooi uit­gegeven boek staan bijna huis na huis aangegeven wie er woonde met soms veel bij­zon­der­he­den over de per­so­nen en de sit­u­atie.
Achter in het boek staat ook een namen­li­jst van Zaan­dammers die genoemd wor­den.
Mevrouw Molenaar-​Valk was gespe­cialiseerd in genealo­gie en dat is duidelijk in dit boek te lezen. Ook was zij nauw betrokken bij de 4 mei Her­denkin­gen in Zaan­dam. Vlak na haar over­li­j­den op 4 feb­ru­ari 2009 is het boek uitgegeven.

Uitgeverij Pirola;  19,5 x 26; 
 

53. Boeknummer: 0889  
De verzameling betreffende de Zaanlanden in de Zaanlandsche Oudheidkamer
          (1892)    [J. Honig Jsz. Jz.]
De verzameling betreffende de Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door Jacob Honig Janszoon Junior, bewaard en ter bezichtiging gesteld in de Zaanlandsche Oudheidkamer in het Raadhuis der Gemeente Zaandijk.
Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige verzameling;  12,5 x 18,5; 
 

54. Boeknummer: 0890  
Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam
Bouw van de uitwatering- en scheepvaartsluis te Zaandam           (1904)    [A.H.D. Rups]
Hoogheemraadschap;  27,5 x 19,5; 
 

55. Boeknummer: 0891  
Huisartsen, specialisten & ziekenhuizen
Feiten uit de Zaanse geneeskunde van de twintigste eeuw           (2004)    [Dr. F. van Soeren]
Na 27 jaar mij als internist verdiept te hebben in de ziektegeschiedenissen van de Zaanse patiënten, werd in 1991 mijn aandacht gevraagd voor de geschiedenis van de Zaanse ziekenhuizen. Na enig overleg werd besloten een Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen te formeren uit ex-medewerkers met belangstelling voor hun werkzaam verleden. Na inventarisatie van wat er was werd een archief opgezet, eerst nog opgeborgen in een grote kast, daarna in één, later in drie kamers, want zeer snel groeide het aantal stukken, dat voor archivering in aanmerking kwam: foto?s, bouwtekeningen, jaarverslagen, rapporten enz. en wij waren gedwongen een catalogus samen te stellen, om het overzicht te bewaren. Om aandacht voor ons werk te vragen en nieuw materiaal te verkrijgen heeft de Commissie met succes vijf historische tentoonstellingen verzorgd in ziekenhuis De Heel. Van drie reeds aanwezige bronnen heeft uw schrijver ruimschoots gebruik kunnen maken: ? het archief van de Kring Zaanland van de KNMG, ? de honderd jaargangen van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1900-1999), aanwezig in de medische bibliotheek van ziekenhuis De Heel, ? het Zaalberg archief (betreffende de Zaandamse Gezondheidszorg), aanwezig in het Gemeente Archief Zaanstad. De aan het licht gekomen feiten en gebeurtenissen uit de afgelopen 20ste eeuw zijn vaak zo verrassend en van wezenlijk belang, dat zij verdienen onder uw aandacht gebracht te worden.
Uitgeverij Noord-Holland;  24 x 29; 
 

56. Boeknummer: 0892  
Schetsen uit het Zaansche Molenleven
Molens           (1927)    [P. Boorsma]
Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Deze eerste druk van dit boekje, in 1927 uitgegeven door de Vereeniging de Zaansche Molen ten voordeele van het Molenmuseum te Koog aan de Zaan, waarvan de schrijver conservator is, was binnen korten tijd uitverkocht.
Vereeniging De Zaansche Molen;  15 x 23; 
 

57. Boeknummer: 0893  
Hollandse molens in aquarel
Kunst           (1986)    [Jaap Hartog]
Tekst in Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Als Zaanse molens opgenomen Windpapiermolen De Schoolmeester, Korenmolen De Bleeke Dood, Paltrokbalkenzager De Gekroonde Poelenburg, Oliemolen De Zoeker, Pelmolen Het Prinsenhof, Oliemolen De Ooievaar, Mosterdmolen De Huisman, Verfmolen De Kat, Oliemolen De Bonte Hen,
Muusses Uitgeverij/Waterland Producties, Purmerend;  17 x 23,6; 
 

58. Boeknummer: 0894  
Veertig poststukken
over de geschiedenis van de post in Waterland en Zaanstreek           (2002)    [J. Dehé]
Veertig poststukken is een mengeling van streekgeschiedenis en postgeschiedenis geworden. Aan de hand van een aantal oude brieven, kaarten en documenten komen kleine stukjes Waterlands verleden tot leven. Daarnaast verzorgden enkele gastauteurs bijdragen over de Zaanse postgeschiedenis en laat Jeffrey Groeneveld zien hoe vele facetten van de geschiedenis van Waterland terug te vinden zijn in postzegels en poststukken.
Purmerender Postzegel Ruilclub;  16,5 x 24; 
 

59. Boeknummer: 0895  
Albert Brands Kunstschilder
          (2002)    [Dirk Doeves]
Een eenvoudige man in de Zaanstreek ontwikkelt zich tot kunstschilder
Amor Vincit Omnia - Westzaan;  16 x 23; 
 

60. Boeknummer: 0896  
Enkele reis Zaandam-Praag
          (2001)    [Hans Krijt]
Hans Krijt (1927) deserteert in 1948 uit het Nederlandse leger - hij wil per se niet deelnemen aan de politionele acties in het toenmalig Nederlands-Indië Via connecties in communistische kringen weet hij via Brussel en Parijs Praag te bereiken, niet beseffend dat hij in die stad meer dan een halve eeuw zal doorbrengen. Hij leert er vele schrijvers en kunstenaars kennen.(onder wie Havel en Hrabal) en trouwt met de latere hoogleraar en vertaalster Olga Krijtova (in 1969 winnares van de Martinus Nijhoff-prijs) In dit boek blikt Krijt terug op zijn linkse jeugd in Zaandam en op de bezettingsjaren. Maar vooral geeft hij een aangrijpende beschrijving van veertig jaar communisme, met inbegrip van de Praagse Lente en de val van de muur. Zijn memoires zijn een ode aan de kracht en eigenzinnigheid van die kunstenaars die zich ook onder de meest deprimerende omstandigheden wisten te handhaven
de Prom;  13.5 x 21.5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 juni 2022