Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 57   (uit: 833)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0150  
Honderd Jaar Verkade 1886-1986
          (1986)    [Klaas Woudt en Willem Nieuwenhuys]
Koninklijke Verkade N.V.;  24.5 x 29.5; 
 

2. Boeknummer: 0193  
Zaanklok
Bedrijfsleven -- Speciale uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bedrijfsjubileum op 3 april 1986           (1986)    [C. van Dalsem]
Dit jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" geeft in kort bestek een wwergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van Cacao De Zaan
Cacao De Zaan;  A4; 
 

3. Boeknummer: 0414  
Ontdempte gedachten
wensen en ideeën voor de herinrichting van de Gedempte Gracht           (2007)    [Pleon Amsterdam]
Dit boek vormt een weergave van de ‘Gesprekken over de Gracht’, die van 19 maart tot en met 18 april 2007 hebben plaatsgevonden. Op 13 juni 2007 zet aangeboden aan de ontwerper Simon Spriensma. Hij neemt de inhoud mee In de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp van de gedempte gracht.
Inverdan, Gemeente Zaanstad;  12,5 x 20; 
 

4. Boeknummer: 0453  
Zaans Groen
Zaanse kleurontwikkelingen 1959 > 2019           (2017)    [Rob van Maanen]
Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie. In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  20 x 24,5; 
 

5. Boeknummer: 0494  
Oud Belastingkantoor mismaakt modern winkelcentrum Zaandam
Fotoboek -- Om nostalgisch aan terug te denken           (1982)    [Jan Voorthuuizen]
36 x 26; 
 

6. Boeknummer: 0611  
Een eeuw ijsvermaak
Sport -- 15 januari 1901 - 15 januari 2001 IJsclub "Klein Maar Dapper" Krommeniedijk en de geschiedenis van de ijssport in Krommenie           (2001)    [R. Couwenhoven]
Jubileumboek van de ijsclub "Klein Maar Dapper" te Krommeniedijk
IJsclub Klein maar Dapper;  21,5 x 21,5; 
 

7. Boeknummer: 0623  
Zaandam een nostalgische terugblik
Fotoboek           (1995)    [Henk Poppes]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21,5 x 29; 
 

8. Boeknummer: 0624  
Hollansepad - Ossepad; Padboekjes deel 3
          (1993)    [Henk Veenstra en Wim Wester]
Werkgroep Historie van Wijkoverleg Oud west te Zaandam;  30 x 21; 
 

9. Boeknummer: 0719  
75 jaar Zaans Oranje
Jubileum -- ZCFC 1931 - 2006           (2006)   
Jubileumboek tgv 75 jarig bestaan van voetbalvereniging ZCFC, Zaanse Christelijke Football Club
ZCFC;  21.4 x 21.4; 
 

10. Boeknummer: 0722  
Omkijken
Biografie -- De lotgevallen van Ruud in het zoeken naar een bestemming. Wat weet je? Niks.           (2016)    [Ruud Meijns]
Biografische schets
Ruud Meijns;  21 x 14.7; 
 

11. Boeknummer: 0888  
Herin­ner­in­gen aan Zaan­dam 1935 tot 1960
          (2009-02)    [M. Molenaar-Valk]
In het boek van mevrouw Molenaar-​Valk, uit­gegeven in feb­ru­ari 2009, zijn de boek­jes „Herin­ner­in­gen aan het Grote Glop en het Kleine Glop in Zaan­dam van 1935 tot 1945″ opgenomen in een herziene ver­sie. Aange­vuld met de peri­ode tot 1960.
Dit boek geeft een stukje geschiede­nis weer van Zaan­dam, zoals men leefde en zoals het was.
In dit mooi uit­gegeven boek staan bijna huis na huis aangegeven wie er woonde met soms veel bij­zon­der­he­den over de per­so­nen en de sit­u­atie.
Achter in het boek staat ook een namen­li­jst van Zaan­dammers die genoemd wor­den.
Mevrouw Molenaar-​Valk was gespe­cialiseerd in genealo­gie en dat is duidelijk in dit boek te lezen. Ook was zij nauw betrokken bij de 4 mei Her­denkin­gen in Zaan­dam. Vlak na haar over­li­j­den op 4 feb­ru­ari 2009 is het boek uitgegeven.

Uitgeverij Pirola;  19,5 x 26; 
 

12. Boeknummer: 0889  
De verzameling betreffende de Zaanlanden in de Zaanlandsche Oudheidkamer
          (1892)    [J. Honig Jsz. Jz.]
De verzameling betreffende de Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door Jacob Honig Janszoon Junior, bewaard en ter bezichtiging gesteld in de Zaanlandsche Oudheidkamer in het Raadhuis der Gemeente Zaandijk.
Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche Oudheidkundige verzameling;  12,5 x 18,5; 
 

13. Boeknummer: 0890  
Gedenkboek der Wilhelminasluis te Zaandam
Bouw van de uitwatering- en scheepvaartsluis te Zaandam           (1904)    [A.H.D. Rups]
Hoogheemraadschap;  27,5 x 19,5; 
 

14. Boeknummer: 0891  
Huisartsen, specialisten & ziekenhuizen
Feiten uit de Zaanse geneeskunde van de twintigste eeuw           (2004)    [Dr. F. van Soeren]
Na 27 jaar mij als internist verdiept te hebben in de ziektegeschiedenissen van de Zaanse patiënten, werd in 1991 mijn aandacht gevraagd voor de geschiedenis van de Zaanse ziekenhuizen. Na enig overleg werd besloten een Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen te formeren uit ex-medewerkers met belangstelling voor hun werkzaam verleden. Na inventarisatie van wat er was werd een archief opgezet, eerst nog opgeborgen in een grote kast, daarna in één, later in drie kamers, want zeer snel groeide het aantal stukken, dat voor archivering in aanmerking kwam: foto?s, bouwtekeningen, jaarverslagen, rapporten enz. en wij waren gedwongen een catalogus samen te stellen, om het overzicht te bewaren. Om aandacht voor ons werk te vragen en nieuw materiaal te verkrijgen heeft de Commissie met succes vijf historische tentoonstellingen verzorgd in ziekenhuis De Heel. Van drie reeds aanwezige bronnen heeft uw schrijver ruimschoots gebruik kunnen maken: ? het archief van de Kring Zaanland van de KNMG, ? de honderd jaargangen van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1900-1999), aanwezig in de medische bibliotheek van ziekenhuis De Heel, ? het Zaalberg archief (betreffende de Zaandamse Gezondheidszorg), aanwezig in het Gemeente Archief Zaanstad. De aan het licht gekomen feiten en gebeurtenissen uit de afgelopen 20ste eeuw zijn vaak zo verrassend en van wezenlijk belang, dat zij verdienen onder uw aandacht gebracht te worden.
Uitgeverij Noord-Holland;  24 x 29; 
 

15. Boeknummer: 0892  
Schetsen uit het Zaansche Molenleven
Molens           (1927)    [P. Boorsma]
Schetsen uit het leven dergenen wier bestaan eertijds samenhing met dat der Zaansche windmolens. Met vele bijzonderheden omtrent hun leefwijze, arbeid en gebruiken. Deze eerste druk van dit boekje, in 1927 uitgegeven door de Vereeniging de Zaansche Molen ten voordeele van het Molenmuseum te Koog aan de Zaan, waarvan de schrijver conservator is, was binnen korten tijd uitverkocht.
Vereeniging De Zaansche Molen;  15 x 23; 
 

16. Boeknummer: 0893  
Hollandse molens in aquarel
Kunst           (1986)    [Jaap Hartog]
Tekst in Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Als Zaanse molens opgenomen Windpapiermolen De Schoolmeester, Korenmolen De Bleeke Dood, Paltrokbalkenzager De Gekroonde Poelenburg, Oliemolen De Zoeker, Pelmolen Het Prinsenhof, Oliemolen De Ooievaar, Mosterdmolen De Huisman, Verfmolen De Kat, Oliemolen De Bonte Hen,
Muusses Uitgeverij/Waterland Producties, Purmerend;  17 x 23,6; 
 

17. Boeknummer: 0894  
Veertig poststukken
over de geschiedenis van de post in Waterland en Zaanstreek           (2002)    [J. Dehé]
Veertig poststukken is een mengeling van streekgeschiedenis en postgeschiedenis geworden. Aan de hand van een aantal oude brieven, kaarten en documenten komen kleine stukjes Waterlands verleden tot leven. Daarnaast verzorgden enkele gastauteurs bijdragen over de Zaanse postgeschiedenis en laat Jeffrey Groeneveld zien hoe vele facetten van de geschiedenis van Waterland terug te vinden zijn in postzegels en poststukken.
Purmerender Postzegel Ruilclub;  16,5 x 24; 
 

18. Boeknummer: 0895  
Albert Brands Kunstschilder
          (2002)    [Dirk Doeves]
Een eenvoudige man in de Zaanstreek ontwikkelt zich tot kunstschilder
Amor Vincit Omnia - Westzaan;  16 x 23; 
 

19. Boeknummer: 0896  
Enkele reis Zaandam-Praag
          (2001)    [Hans Krijt]
Hans Krijt (1927) deserteert in 1948 uit het Nederlandse leger - hij wil per se niet deelnemen aan de politionele acties in het toenmalig Nederlands-Indië Via connecties in communistische kringen weet hij via Brussel en Parijs Praag te bereiken, niet beseffend dat hij in die stad meer dan een halve eeuw zal doorbrengen. Hij leert er vele schrijvers en kunstenaars kennen.(onder wie Havel en Hrabal) en trouwt met de latere hoogleraar en vertaalster Olga Krijtova (in 1969 winnares van de Martinus Nijhoff-prijs) In dit boek blikt Krijt terug op zijn linkse jeugd in Zaandam en op de bezettingsjaren. Maar vooral geeft hij een aangrijpende beschrijving van veertig jaar communisme, met inbegrip van de Praagse Lente en de val van de muur. Zijn memoires zijn een ode aan de kracht en eigenzinnigheid van die kunstenaars die zich ook onder de meest deprimerende omstandigheden wisten te handhaven
de Prom;  13.5 x 21.5; 
 

20. Boeknummer: 0897  
Zaanstreek vanuit de lucht
Fotoboek           (2010)    [Dick Kerssens; Jan Pieter Woudt; Miranda Reitsma]
Beelden zeggen vaak meer dan woorden. We kunnen u vertellen hoe prachtig de en veelzijdig de Zaanstreek is, voor zover u dat nog niet wist. In woorden kunnen we de rivier de Zaan en de karakteristieke bebouwing op haar oevers beschrijven: de molens, fabrieksgebouwen, monumentale panden en woningen. Of we kunnen het hebben over de lintdorpen en de uitgestrekte veenweidegebieden. Maar beter nog kunnen we het u Laten zien! Dit fotoboek Zaanstreek van naar de lucht toont nu al deze vaak facetten om de verschillende beelden kunt u de hele gebieden overzien en verbanden leggen die u vanaf de grond Misschien nooit zou hebben opgemerkt de belijning van water en straten net dus sterke vermenging van wonen en werken, de plaats van gebouwen In het grote geheel.
Uitgever Peter Lodewijks RoVorm BV;  35 x 24,5; 
 

21. Boeknummer: 0898  
Het Prinsenhof
Molens -- Een bijzondere restauratie van de enige pelmolen in de Zaanstreek           (2009)    [Jan van der Werff]
Gelukkig zijn er heden ten dage mensen die zich het lot van de overgebleven molens In de Zaanstreek aantrekken en zich inzetten voor vernieuwing, herstel en restauratie. Dat is de redding geweest van pelmolen Het Prinsenhof in Westzaan, eigendom van de Vereniging De Zaansche Molen. In dit boekje is het verslag van de restauratie van de enige werkende pelmolen In de Zaanstreek. Bart Nieuwenhuijs bracht de molen met een uiterst krachtsinspanning terug in zijn oorspronkelijke staat, Wim Giebels maakte daar een fotorapportage van en Jan van der Werff zorgde voor de tekst van dit boek.
WGProducties;  24.5 x 17.5; 
 

22. Boeknummer: 0899  
Onbekend Zaandam Herkend
Fotoboek           (2006)    [Jan Willem Verkerk]
Wonend aan de Wilhelminasluis In het centrum van Zaandam werd de nieuwsgierigheid van fotograaf J.W. Verkerk geprikkeld door de vele bewegende delen van de sluizen en de bruggen die zich gedeeltelijk aan het oog onttrokken. Na een rondleiding door het sluiscomplex ontstond het idee voor een fotoserie. Dit leidde tot een uitgebreide speurtocht langs mooie en interessante plekjes in Zaandam die vaak niet toegankelijk zijn voor het publiek of waarmee gemakkelijk aan voorbij gaat. Het betreft hier door voor het merendeel foto's van onbekende ruimtes en details en de serie laat een grote variëteit aan onderwerpen zien. Een selectie uit deze fotoserie resulteerde uiteindelijk In het boek ‘Onbekend Zaandam herkend’ een fraai fotoboek met prachtige zwart wit foto’s van 22 gebouwen en objecten, van verfmolen tot heemtuin en van theater tot fabriek. Elk gebouw of object wordt ingeluid door een korte tekst met een overzichtsfoto, waarna diverse foto's volgen die voorzien zijn van een onderschrift om de herkenbaarheid te vergroten.
Aprilis;  22,5 x 22,5; 
 

23. Boeknummer: 0900  
Zaankanters bestaan niet!
Migratie vroeger en nu           (2002)    [Donald Niedekker; Peter Roggeveen; Klaas Woudt]
Al voor de verschijning van dit boek schoot de titel ervan sommige geboren en getogen liefhebbers van de Zaanstreek in het verkeerde keelgat… Het zij zo: wie zich verdiept In de migratiegeschiedenis van ons geweest weet dat zich sinds de vroegste bewoning vreemd volk In de autochtone streekbevolking heeft gemengd. Het ware de minste niet: generatie na generatie droegen zij het hunne bij aan de uitstraling van hen de toeloop naar de dorpen en de stad langs de Zaan. De eerste publicatie over onze streek dateren van 1640 en de jaren vlak erna: Hendrick Jacobszoon Soeteboom verheerlijkte ‘Oudt Zaanden’ en ‘De Zaanlandsche Arcadia’ als lustoord. Zijn publicaties werden de eeuwen door gevolgd door vele andere boeken - en dit voor even als laatste uitgegeven ‘Zaankanters bestaan niet’ zal niet het laatste zijn. Maar het is nu, rond het jaar 2003, hoog tijd de geschiedenis van de Zaanse immigratie en de emigratie vast te leggen. Dat gebeurde nog niet eerder. Drie 3 auteurs verdiepen zich In het onderwerp, elk van hen behandelde op eigen wijze een verschillend tijdperk. Het onderwerp verdient een breed publiek. Het boek, dat bij de verschijning samenvalt met een tentoonstelling In het Zaans Museum over dezelfde materie, wil de streekbewoners van nu informeren over de wortels en doen nadenken over de toekomst.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  23 x 28; 
 

24. Boeknummer: 0901  
Over het spoor - Over de brug
Sport -- 85 jaar ZVV Zaandijk 1917-202           (2002-08)   
ZVV Zaandijk;  15 x 21; 
 

25. Boeknummer: 0902  
Pluut!
Ontdek de ziel van de Zaanstreek           (2011)    [FleurPoot; Erik Schaap]
Wat gaat er om in de Zaankanter? Hoe praat hij? Waarover? Is zijn natuurlijke habitat de moeite van een bezoek waard? Waarom dan wel?
Dankzij Pluut! (Zaans voor ‘plezier’) bent u in staat om de ziel en zaligheid van de Zaanstreek en haar bewoners te doorgronden. Alle hoogte- en dieptepunten zijn terug te vinden in dit boekwerk, van A(lbert Heijn) tot Z(aanse verhoormethode). De geschiedenis van de regio, het Zaanse dialect, cultuur, architectuur, sport en spel; na lezing staat u niet langer met de mond vol tanden als het gaat over dit intrigerende gebied. En u beschikt bovendien over de adressen van de relevante eet-, drink-, winkel- en slaapgelegenheden. Met gratis puzzeltocht!
‘Pluut!’ is een zeer welkome aanwinst tussen de stapels bloedserieuze boeken over de Zaanse geschiedenis.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  14,5 x 14,5; 
 

26. Boeknummer: 0903  
Het geheugen van Waterland in 60 verhalen
          (2019)    [Mathilde Kors; Margreet Lenstra; Ronald Bisscheroux]
‘Marktrecht gaf Purmerend vleugels’, ‘Edam en de Zuidpolder in 1630’, ‘Drie vinkjes uyt een nesje’, zomaar wat titels van verhalen uit dit jubileumboek van het 40-jarige Waterlands Archief in Purmerend. De bijna vijf kilometer archieven van het Waterlands Archief bevatten tal van archiefschatten, historischebronnen met bijzondere kleine en grote verhalen uit ons verleden. Bronnen en verhalen die het meer dan waard zijn om te laten zien en te vertellen. In Het geheugen van Waterland in 60 verhalen is een selectie van zowel bekende als minder bekende archiefschatten en hun verhalen opgenomen, verspreid over het werkgebied van het Waterlands Archief: de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland en de voorgangers ervan. Deze uitgave is alleen nog verkrijgbaar bij het Waterlands Archief.
Waterlands Archief Purmerend i.s.m. Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  15,5 x 21,5; 
 

27. Boeknummer: 0904  
Koog-Zaandijk in vervlogen jaren
             [fam. Bruijn / fam. Wilderom]
fotoboek, een greep uit het leven van de dorpen Koog en Zaandijk
Eigen uitgave;  16,3 x 23.5; 
 

28. Boeknummer: 0905  
Zaanse verhalen 2014
Molens -- Hennepkloppers in Krommenie en andere molenverhalen           (2014)    [Ron Couwenhoven]
‘Zaanse verhalen 2014’ is het zevende jaarboek over de rijke historie van de Zaanse windmolens. Aan de hand van origineel archiefonderzoek wordt de historie van de Krommenieër hennepkloppers beschreven die vanaf 1600, toen De Doos of Rammeldoos werd gebouwd, zo’n belangrijke bijdrage leverde aan de economie van het dorp. Meer dan 300 jaar werkte de molens voor de zeildoekweverij, een bedrijfstak die eeuwenlang voor welvaart In het dorp zorgde.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld naar de molens die de Koger olieslager Klaas Arisz Caescooper tussen 1660 en 1729 noemde in zijn beroemde Nootijsijeboeck. Ook werd het Grootboek van Jacob Moeriaen een nauwkeurig onderzocht. Dit grootboek uit 1756 bevat unieke details over de kaashandel in Wormerveer, de olieslagerij van Lammert Trip en de administratie van de oliemolens De Leeuw aan het Zuideinde in Wormerveer en De Gooijer aan de Kalverringdijk tegenover Zaandijk. Een brandstichting in papiermolen De Koning of Koot aan de Nauernasche vaart in Assendelft wordt ontrafeld én de geschiedenis van de nog steeds bestaande verfmolen De Kat wordt beschreven. Evenals de historie van de Zaandamse zaagmolens Het Spinrocken en De Nootenboom of Vaandrager op het eiland In de Voorzaan. ‘Zaanse verhalen 2014’ voegt zo nieuwe onbekende hoofdstukken toe aan de boeiende historie van het Zaans economische leven en zijn ongehoorde windmolenindustrie.

Stichting Archief Couwenhoven;  18 x 25; 
 

29. Boeknummer: 0906  
Zaanse verhalen 2015
Molens -- Zaagmolens op het Eiland. Boeven in Zaandijk en andere mo0lenverhalen           (2015)    [Ron Couwenhoven]
Zaanse verhalen 2015 is het achtste jaarboek over de rijke historie van de Zaanse windmolens met een uitvoerige beschrijving van de ontwikkelingen vanaf 1647 op de Westerhem, ook wel Westerkattegat en tegenwoordig het Eiland In de Voorzaan in Zaandam. Wie woonden en werkten er in een molentijdperk en welke molens stonden er? Het waren er in totaal 9. Aan de hand van de gedetailleerde kaart die landmeter Olphert de Groot in 1670 maakte van alle buitendijkse erven aan de oostzijde van de Zaan vanaf de sluis in Zaandam tot de sluis in de Enge Wormer, worden ook de molens die toen aan de Zaan stond beschreven. Uit de aantekeningen en de processen-verbaal van de Zaandijker burgemeesters in de 19e eeuw werden talloze details over het molenvolk uit het dorp en hun minder fraaie streken gevonden. Ook is er aandacht voor de korenmolen De Palmboom, die aan de Heiligeweg in Krommenie stond, de watermolen De Kapol in Westzaan, waarmee het kleine poldertje Oosterwilles in het Zuideinde werd bemalen. Tenslotte wordt onthuld waar de zaagmolen De Bonte Ekster uit Westzaandam aan het einde van de 18e eeuw naar toe ging. Deze molenverplaatsing naar Almelo was tot nu toe onbekend. Zelfs de eerste en de Tweede Kamer van de Staten generaal van het Bataafsche Volk bemoeide zich erin 1797 en 1798 mee.
Stichting Archief Couwenhoven;  18 x 25; 
 

30. Boeknummer: 0907  
Zaanlandsch Jaarboek 1932 en 1934
          (1932-1934)    [G.J. Honig; S. Lootsma]
Bij P. Out, Koog aan de Zaan, verscheen juli 1932 het Zaanlandsch Jaarboek onder redactie van Gerrit Jan Honig en Sipke Lootsma. Zij hadden daarbij de medewerking van Anton Smit en Pieter Boorsma. Het bevat een aantal artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van de Zaanstreek. Zo gaat Gerrit Jan Honig uitvoerig in op het leven van de in 1870 overleden Zaanse schrijver-koopman Jacob Honig Jsz. Jr. van wie talrijke historische studiën over de Zaanstreek, alsmede romans en novellen zijn verschenen.
Een lijst van zijn talrijke geschriften is toegevoegd en ook een historische studie over de strijd die de Hollandse steden voerden tegen de zich snel ontwikkelende nijverheid en handel van de Zaanlandse dorpen, waar geen keur of wet de ondernemingsgeest in de weg stond, geen gilden de nijveren beletten zich te vestigen en hun handwerk uit te oefenen. Voor de steden een reden om het platteland daarin te bemoeilijken.

Anton Smit, c.q. dr. Anthonie Smit, stond de redactie toe zijn Zaanlandse schets 'Oom Kees' op te nemen. Ook werd plaats ingeruimd voor een artikel van Pieter Boorsma over de exploitatie van windmolens in vroeger tijd. Zaanse familiegeschiedenis over het geslacht Laan werd bijgedragen door Gerrit Jan Honig, evenals diens artikel over korenmolen de Ruyter te Zaandam en andere Zaanse meelmolens. Sipke Lootsma schreef over een 'weduwenbeurs' in de Zaanstreek.
In 1934 verscheen het Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1934.

18,5 x 23,5; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 juni 2022