Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 3 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 748)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0619  
Duizend Zaanse Molens
          (1968)    [P. Boorsma]
Eerste druk van Pieter Boorsma's standaardwerk, Duizend Zaanse Molens, uitgegeven in 1950. In dit werk heeft Pieter Boorsma (1871-1951) een overzicht gemaakt van alle, bij hem toen bekende, molens welke de Zaanstreek ooit rijk is geweest. Inhoudelijk wordt ingegegaan op de molentypes en de molenfunties die in de streek voorkwamen. Voorin het boek zijn enkele dwarsdoorsnedes van een aantal molentypes opgenomen. Bij elke individuele molen volgt een korte omschrijving over de geschiedenis, het molentype en de (voormalige) standplaats. In 1968 verscheen een tweede druk van het boek.
Drukkerij Meijer - Wormerveer;  30.4 x 20.5; 
 

2. Boeknummer: 0738  
Onvoltooid verleden; geschiedenis van de Zaanstreek
          (1980)    [Henk Roovers]
Klaas Woudt Uitgeverij;  21.8 x 24.9; 
 

3. Boeknummer: 0797  
Noord Holland en zijn gemeenten
Vaderlandse geschiedenis -- provincie - verzamelalbum             
gemeente beschrijving
Vereniging Noordhollandse Dagbladen;  22,5 x 17,5; 
 

4. Boeknummer: 0798  
Levend monument
Vaderlandse geschiedenis -- De Bullekerk te Zaandam             
Restauratie commissie Bullekerk;  21 x 13,5; 
 

5. Boeknummer: 0799  
Zaanse glorie
Vaderlandse geschiedenis -- Koopmanshuis Hogendijk 19 Zaandam              [Frans Mars]
21 ,5 x 29; 
 

6. Boeknummer: 0800  
Deining
Jubileum -- 300 jaar St. Petersburg              [Projectbureau Zaanstreek]
Projectbureau Zaanstreek;  14 x 14; 
 

7. Boeknummer: 0801  
Molens AbC
Molens -- in de beeldende kunst           (2006)    [Ton den Boom]
BnM uitgevers bv - Nijmegen;  11 x 15; 
 

8. Boeknummer: 0802  
De Zaanstreek voorheen en thans
          (1931)    [S. Lootsma]
Geniet met bindtouwtje, 27,5 x 20 cm. 23 blz. + 22 afb. blz.
K. Blees / J. Bruin / C. Huig e.a.;  27,5 x 20; 
 

9. Boeknummer: 0803  
Jaap Stellaart 1920-1992
Kunst -- De blinde ziener in een oceaan van licht           (2007)    [Henk Heijnen; Jan de Bruin]
Overzicht van leven en werk van de Nederlandse kunstenaar (1920-1992).
Van Spijk Art Projects, Venlo en Kunstcentrum Zaanstad;  22 x28; 
 

10. Boeknummer: 0804  
Geen cel kent deze dromen
Kerk en Religie           (2001)    [Cor Inja]
Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925. Inleiding en van aantekeningen voorzien door A.G. Hoekema, G.G. Hoekema, P. Visser.
Uitgeverij Verloren, Hilversum;  16 x 24; 
 

11. Boeknummer: 0805  
Kabelgat
          (1984)    [Paul Vreeken]
Beschrijving van de geschiedenis van het Kabelgat. Jongerencentrum 't Kabelgat werd in februari 1969 geopend aan de Wilhelminastraat te Zaandam. Een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente in combinatie met een thuishonk voor de padvindersgroep Elfregi. Door de grote toeloop van jongeren werd de combinatie met de padvinders al gauw onhoudbaar. Begonnen in een slooppand met twee huiskamers groeide 't Kabelgat uit tot een over drie panden verspreide accommodatie die ruimte kon bieden aan 500 bezoekers. In drukke tijden werden over de avond 1500 bezoekers geteld, uit heel Noord-Holland.
Paul Vreeken;  14,5 x 20,5; 
 

12. Boeknummer: 0806  
Haaldersbroek
Sociogram van een Zaandamse buurtschapsbevolking           (1943)    [A. van Braam]
Overdruk uit het tweemaandelijkse tijdschrift Mensch en maatschappij jaargang 20
N.V. Drukkerij 't Koggeschip - Amsterdam;  15,5 x 22,0; 
 

13. Boeknummer: 0807  
Ooievaarstraat 45 1904-1989
Onderwijs           (1989)    [Ank Bol-Schenkel; Annemarie van Dongen-Rubingh]
De sloop van het oude schoolgebouw aan de Ooievaarstraat en het 85-jarig jubileum waren de aanleiding voor dit boekje met oude notulen en veel klassefoto's van 1912 tot 1989
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zaanstad;  21 x 15; 
 

14. Boeknummer: 0808  
Zeden gebruiken aan de Zaanstreek; tgv tentoonstelling Zaanlandsche. Oudheden 1874
          (1874)    [Dr. G.D.J. Schotel]
Kruseman & Tjeenk Willink;  25 x 16; 
 

15. Boeknummer: 0809  
Het Zaanlands Lyceum in de oorlogsjaren 1940-1945
Onderwijs           (2006)    [Fred Roodenburg]
Het Zaan­lands Lyceum in de oor­logs­jaren 1940 – 1945″ is 28 novem­ber tij­dens de reünie van het Zaan­lands Lyceum gep­re­sen­teerd..
Meer dan 200 brieven, instruc­ties en opdrachten wer­den uit de archieven van het Zaan­lands Lyceum verza­meld en ver­vol­gens door Fred Rood­en­burg onder boven­staande titel in een gebon­den en uit 182 pagina’s bestaand boek uit­gegeven.
Slechts de heel oud­eren kun­nen zich nog wel iets herin­neren van hun schooltijd op het Zaan­lands Lyceum tij­dens de Tweede Werel­door­log.
Voor deze oud­eren en nog meer in het bij­zon­der voor allen die na 1930 zijn geboren is de ver­hul­lende briefwis­sel­ing gedurende de oor­logs­jaren van en aan de Rec­tor van het Zaan­lands Lyceum, de burge­meester van Zaan­dam en diverse andere instanties in een overzichtelijke vorm toe­ganke­lijk gemaakt.
Er is voor gekozen de bun­del­ing van doc­u­menten zoveel mogelijk in chro­nol­o­gis­che vol­go­rde en inte­graal weer te geven, zon­der enige toelicht­ing. In het boek gaat het o.a. om cor­re­spon­den­tie inzake het gebrek aan bescherming van de scholieren bij luchtaan­vallen, het ver­van­gen van joodse ler­aren en de papier­schaarste.

Particulier;  20,5 x 27; 
 

16. Boeknummer: 0810  
Charles van den Bosch, zoon van een rijksveldwachter
Oorlog           (2015)    [Tom Tulleken]
evensgeschiedenis van Charles van den Bosch, geb 1920, met o.a. zijn belevenissen als dienstplichtige tijdens de Duitse inval in Nederland in 1940, zijn onderduik en lid van de Binnenlandse Strijdkrachten gedurende de bezetting 1940-1945 en zijn belevenissen als oorlogsvrijwilliger in Nederlandsch-Indië in de periode1945-1948. Bevat ook gegevens over zijn vader, Reinier Cornelis van den Bosch, geb. 1893 en over de geschiedenis van de Rijksveldwacht
Eigen beheer;  17 x 24; 
 

17. Boeknummer: 0811  
Heemschut voor behoud erfgoed
Vaderlandse geschiedenis -- 70 jaar molenbehoud             
Heemschut;  28 x 23; 
 

18. Boeknummer: 0812  
Met Stoom/ANNO 1961
Specia; Czaar Peter Huisje           (1996-09)    [Diversen]
Gezamenlijke uitgave van de tijdschriften van de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
A4 21,0 x 29.5; 
 

19. Boeknummer: 0813  
Klaas Ris
Biografie -- Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging           (2009)    [Erik Schaap]
Klaas Ris , geboren en getogen in Westzaan, was een echte oproerkraaier. De brutale, maar humoristische molenaarsknecht daagde de koning uit, beledigde de burgemeester en bestookte de overheid met pamfletten en aanklachten. Daar had hij overigens alle reden toe. De 19e eeuw telde honderdduizenden paupers en rechteloze, mensen voor wie Ris op de barricaden klom. Hij groeide uit tot een arbeidersleider die mede aan de wieg stond van de socialistische partijen, vakbonden en de kiesrechtbeweging. Om zijn doel - een rechtvaardig Nederland - te bereiken, werkte hij samen met grootheden als Domela Nieuwenhuis en Multatuli. Zij leefden voort In de geschiedenis kom maar terwijl Klaas Ris in de vergetelheid raakte. Met deze publicatie hoopt de Zaanse politieke vereniging ROSA daar verandering in te brengen.
ROSA;  16 x 23; 
 

20. Boeknummer: 0814  
Zaandam zo was het
Ansichten geselecteerd en van tekst voorzien door A. Bergers           (1995)    [A. Bergers]
Christina - Almere Haven;  20,5 x 14,5; 
 

21. Boeknummer: 0816  
honderd jaar woningwet in Zaanstad
Vaderlandse geschiedenis -- 1901 - 2001              [Piet Kleij, O. Olij]
ontwikkeling woningbouwverenigingen in Zaanstad
Gemeente Zaanstad;  22 x 22; 
 

22. Boeknummer: 0817  
Zaans uitzicht
Vaderlandse geschiedenis           (2003)    [Pielkenrood, Sanders]
Oude en nieuwe bedrijfsgebouwen in de Zaanstreek
Woningcorporatie ZVH;  20 x 12; 
 

23. Boeknummer: 0818  
Het nieuwe Huys
Vaderlandse geschiedenis           (1937)    [S. Lootsma]
gedenkboek t.g.v. 250 jarig bestaan
Meijers Boek en Handelsdrukkerij;  26 x 20; 
 

24. Boeknummer: 0821  
Om mensen bewogen
Kerk en Religie -- 1887-1997 - 110 jaar kerkgebouw H. Maria Magdalena te Zaandam 't Kalf           (1997)    [Dick Kerssens en Ambro Bakker, s.m.a.]
Fotoboekje van 110 jaar Mara Magdalena Kerk Kalf
Parochie H. Maria Magdalena 't Kalf Zaandam;  A5 liggend; 
 

25. Boeknummer: 0822  
Luchtig in Aquarel
Kunst -- De Zaanstreek - Een tocht door heden en verleden           (2004)    [Klaas Waal]
In 'Luchtig in Aquarel - De Zaanstreek' worden Zaanse dorpjes beschreven door Klaas Waal en gevisualiseerd door Ger Zaagsma, met een voorwoord van Gerrie Kneteman. Een tocht door heden en verleden.
APR Amersfoort;  24 x 21; 
 

26. Boeknummer: 0823  
Zaanse beeldenwijzer
Kunst -- Sculptuur in de openbare ruimte (1945-2000)           (2000-11)    [Pier van Leeuwen]
Met de Zaanse molens in het verschiet tekent zich boven het slagenlandschap van de Kalverpolder een stalen structuur af. Het beeld 'Pasillo' van Anneke Schollaardt is één van de circa 100 sculpturen die de Zaanstreek rijk is.
De Zaanse Beeldenwijzer behandelt in chronologisch overzicht ruim 40 van de beelden die tussen 1945 en 2000 ontstonden. In verstilde foto's door Anjo Kan (1968) en associatieve dichtregels door Pier van Leeuwen (1958) wordt de lezer uitgenodigd tot een hernieuwde kennismaking met het inspirerende gemeentelijke kunstbezit.

Gemeente Zaanstad;  27,5 x 18,5; 
 

27. Boeknummer: 0824  
Inverdan Actualisatie 13.2 - Stad in beweging
          (2013)   
Bij de herijking van het Masterplan Inverdan in 2005 is afgesproken dat de Raad halfjaarlijks wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het programma Inverdan.
Gemeente Zaanstad;  A4; 
 

28. Boeknummer: 0825  
In 'den Otter'
          (1908)    [C. Joh. Kieviet]
De bewoners van Zaandam en omstreken komen in opstand tegen de overheersing van Napoleon. Herberg "Den Otter" is een belangrijk trefpunt waar ook Jan, de zoon van de herbergier, en zijn vrienden vaak te vinden zijn. Vanaf ca. 12 jaar.
Valkhoff & Co. - Amersfoort;  15 x 21; 
 

29. Boeknummer: 0826  
Van Zilverpad tot Winkelhart
De geschiedenis van de Gedempte Gracht           (2020-10)    [Vibeke Kingma]
De Gedempte Gracht, de belangrijkste winkelstraat van Zaandam. Een straat die steeds weer op de schop ging. Ooit een brede sloot waar aan de ene kant de rijke Zaandammers woonden en aan de andere kant de werkplaatsen en huisjes van ambachtslieden lagen. Een straat die, na de demping van de sloot in 1859, uitgroeide tot een straat met allure waar mooie sjieke winkels werden geopend en waar men prettig woonde aan een weelderig plantsoen met fontein. Een plek waar altijd iets te doen was, van de wekelijkse markt tot de jaarlijkse kermis. Een straat die vanaf de jaren vijftig een verkeersader werd voor het toenemend autoverkeer, waar oude panden werden gesloopt voor de nieuwbouw van grote winkelketens. De straat werd steeds moderner, maar verloor helaas zijn karakter. De rijke geschiedenis van de Gedempte Gracht laat zien hoeveel er is veranderd in de afgelopen 150 jaar en hoe dat uitwerkte in het hart van Zaandam. Met laatste grote verandering in het centrum van Zaandam heeft de ontdempte Gedempte Gracht weer een aanzien gekregen, eigen karakter!
Uitgeverij Noord-Holland i.s.m. Historisch Zaandam;  17,5 x 25; 
 

30. Boeknummer: 0827  
Plaatjes Album Pette
          (1904)   
120 plaatjes compleet
Pette Hz. J. Cacao & chocolade te Wormerveer;  19 x 17; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 2 november 2021