Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 3 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0150  
Honderd Jaar Verkade 1886-1986
          (1986)    [Klaas Woudt en Willem Nieuwenhuys]
Koninklijke Verkade N.V.;  24.5 x 29.5; 
 

2. Boeknummer: 0193  
Zaanklok
Bedrijfsleven -- Speciale uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bedrijfsjubileum op 3 april 1986           (1986)    [C. van Dalsem]
Dit jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" geeft in kort bestek een wwergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van Cacao De Zaan
Cacao De Zaan;  A4; 
 

3. Boeknummer: 0414  
Ontdempte gedachten
wensen en ideeën voor de herinrichting van de Gedempte Gracht           (2007)    [Pleon Amsterdam]
Dit boek vormt een weergave van de ‘Gesprekken over de Gracht’, die van 19 maart tot en met 18 april 2007 hebben plaatsgevonden. Op 13 juni 2007 zet aangeboden aan de ontwerper Simon Spriensma. Hij neemt de inhoud mee In de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp van de gedempte gracht.
Inverdan, Gemeente Zaanstad;  12,5 x 20; 
 

4. Boeknummer: 0453  
Zaans Groen
Zaanse kleurontwikkelingen 1959 > 2019           (2017)    [Rob van Maanen]
Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie. In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  20 x 24,5; 
 

5. Boeknummer: 0494  
Oud Belastingkantoor mismaakt modern winkelcentrum Zaandam
Fotoboek -- Om nostalgisch aan terug te denken           (1982)    [Jan Voorthuuizen]
36 x 26; 
 

6. Boeknummer: 0611  
Een eeuw ijsvermaak
Sport -- 15 januari 1901 - 15 januari 2001 IJsclub "Klein Maar Dapper" Krommeniedijk en de geschiedenis van de ijssport in Krommenie           (2001)    [R. Couwenhoven]
Jubileumboek van de ijsclub "Klein Maar Dapper" te Krommeniedijk
IJsclub Klein maar Dapper;  21,5 x 21,5; 
 

7. Boeknummer: 0623  
Zaandam een nostalgische terugblik
Fotoboek           (1995)    [Henk Poppes]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21,5 x 29; 
 

8. Boeknummer: 0767  
Op een hebbel en een drebbel
Literatuur           (2003)    [Klaas Woudt; Marc de Boer]
Zaanse woorden verbeeld
Stichting Uitgeverij Noord Holland;  17 x 16; 
 

9. Boeknummer: 0922  
Spiegel van "de Zaan"
Fotoboek           (1999)    [Ko Graas]
Door de eeuwen heen verandert er veel. De streek waar dit zeer tot uitdrukking komt is de Zaanstreek. De Zaan is al eeuwenlang een levensader voor vele bedrijven. Weidse vergezichten afgewisseld met fabrieken en flatgebouwen. In 1998 maakte ik een tochtje over de Zaan en zag ook nog wat anders. Van de weg af niet te zien maar wel zo fraai. Kleinschalige houten panden van honderden jaren oud. Zij geven het ‘karakter aan de ‘Zaan. Uit hele verre landen komen mensen om dit nog te kunnen zien. Hopelijk dat wij het zelf ook nog zien, waardoor het behouden kan blijven. Zo ontstaat er evenwicht In de Zaanstreek waar alle tijden af te lezen zijn.
Dit boek heb ik gemaakt om datgene wat zo kwetsbaar is aandacht te geven. Ik hoop dat u het plezier aan zult beleven en oog voor detail zal houden. Zo blijft de Zaanstreek een streek om in te ‘leven’.

Amor Vincet Omnia - Westzaan;  30 x 22; 
 

10. Boeknummer: 0923  
Aan een kronkel in de Zaan
Fotoboek -- Wormerveer en Wormerveerders              [Piet Bruijn]
Uitgeverij Scripta Amsterdam;  16 x 23,5; 
 

11. Boeknummer: 0924  
Een eigen kerkgebouw in Zaandam voor de scheepsbouwers van overzee
Kerk en Religie           (1999)   
Bijzondere uitgave ter gelegenheid van het 300 jarig jubileum van het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zaandam 15 november 1999
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zaandam;  15 x 21; 
 

12. Boeknummer: 0925  
60 Jaar Schaatstraining in de Zaanstreek
Sport -- Via de NVBHS en Trainingsgroep District Zaanstreek naar de STG ZAANSTREEK           (2014)    [Jan Post]
Jan Post, erelid van STG Zaanstreek, heeft een uitgebreid boek geschreven over 60 jaar schaatstraining in de Zaanstreek. Het boek bestrijkt de periode 1954-2014 en is uiterst zorgvuldig gedocumenteerd met veel foto’s en anekdotes.
Jan Post;  21 x 29; 
 

13. Boeknummer: 0926  
Tussen kant en wal
Bruggen en veren over de Zaan, toen en nu           (2007)    [Peter Roggeveen]
Voor een gebied als de Zaanstreek dat in tweeen wordt gedeeld door een belangrijke waterloop als de Zaan speelden en spelen oeververbindingen een uiterst belangrijke rol. Eerst waren er de veerbootjes en wagenveren waarmee de dorpelingen naar de overkant van de Zaan werden gevaren. Later werden deze vervangen door bruggen. Aanvankelijk voor voetgangers en fietsers. Later ook voor het gemotoriseerde verkeer. Aanleiding voor de uitgave van het boek Tussen kant en wal is de bouw van de nieuwe Prins Bernhardbrug, waarvan op 21 december 2005 de eerste paal werd geslagen. In het boek zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan de nieuwe oeververbinding, met uitvoerige informatie over het ontwerp van Royal Haskoning Architecten, de bouwers van de staalconstructie Mercon Steel Structures en de werkzaamheden van de BAM-groep. Daarnaast aandacht voor de vele details, zoals de fundering, het gewicht van het beweegbare deel, de hoogte van de doorvaart en de aansluiting op de beide Zaanoevers. In het boek Tussen kant en wal staat in reeks van 25 afzonderlijke verhalen de door de streek kronkelende Zaan centraal, vanaf de Voorzaan tot aan de Tapsloot in Oost-Knollendam, een lengte van elf kilometer. Ofwel, vanaf de Den Uylbrug tot aan de Clausbrug. De inspanningen en bemoeienissen van particulieren en gemeentebestuurders om een brug te slaan tussen de beide Zaanoevers zijn van alle tijden. Vanaf de middeleeuwen tot op de dag van vandaag is een vlotte oversteek van de oostkant naar de westkant en vice versa een onderwerp dat vooral de politieke en economische gemoederen bezighoudt. Het complete bruggenbestand uit heden en verleden wordt nader onder de loep genomen. Vijftien stuks in totaal. Soms ligt het accent op de bouwkundige details van het technische bouwwerk, dan weer op de bestuurlijke problemen en ingrijpende slooppartijen die vooraf gingen aan de komst van de brug. Soms ligt de nadruk op de feestelijke ingebruikname en de door de tijd aangetoonde relativiteit van de vermeende oplossingen van het verkeersvraagstuk. Niet alle vijftien vaste oeververbindingen hebben de druk van de tijd overleefd. De opgeschroefde eisen van de vooruitgang en het toenemende verkeer kostten sommige de kop. Zo verdween de smalle De Hoopbrug in Zaandam, gebouwd in 1882, na 60 jaar trouwe dienst in 1942 naar de schroothoop. De Wilhelminabrug die tijdens de openstelling in 1903 nog gold als een toonbeeld van een vooruitziende blik ruimde in 1965 het veld voor een aanzienlijk bredere versie. De in 1902 gebouwde Noorderbrug maakte met zijn komst een einde aan de broodwinning van een aantal Koogse veerbazen, maar legde uiteindelijk zelf het loodje in 1976 na de bouw van de nabijgelegen Willem-Alexanderbrug. En ook de spoorbrug werd in 1992 vervangen door een nieuw exemplaar. Voor sommige bruggen die aan de greep van de vernieuwing zijn ontsnapt, is het einde nabij. De in 1936 geopende Julianabrug in Zaandijk staat op de nominatie om te worden vervangen. Dat geldt ook voor de uit 1889 stammende Zaanbrug van Wormerveer. In onze huidige tijd is het bijna niet voor te stellen dat de smalle brug in de Hoge Dam in Zaandam eeuwenlang de enige vaste oeververbinding was in de Zaanstreek. Pas in 1882 kwam daar De Hoopbrug bij, in 1889 gevolgd door de Zaanbrug. Met name in de tweede helft van de vorige eeuw kwam daar in snel tempo verandering in met de komst van een achttal nieuwe bruggen. Veren, groot en klein, varierend van flinke roeischuiten tot ijzeren wagenveren (schouwen) en van (stoom)pontjes tot motorbootjes bepaalden tot ver in de vorige eeuw het overzetverkeer op de Zaan. De pontjes bij het Vissershop en het Ruijterveer hielden het langst vol en werden pas in de jaren zestig uit de vaart genomen. De nadruk in het boek ligt op de bruggen. Daarvan is veel informatie bewaard gebleven. Dat kan helaas niet gezegd worden van de veren. Het achterhalen van het aantal veren dat de Zaan in het (verre) verleden heeft bevaren is en blijft een heksentoer. Veel is ongeschreven gebleven. Voor toenmalige geschiedschrijvers was de dagelijkse arbeid van veerbazen geen interessante materie. Hun namen, details en belevenissen zijn geruisloos verdwenen. Slechts wanneer ze in aanvaring kwamen met de gemeentelijke, provinciale of zelfs landelijke overheid duiken hun namen op in officiele stukken. Dat is jammer. Eeuwenlang vormden zij de belangrijkste schakel tussen oost en west, zwoegend aan de riemen in weer en wind, voor een paar centen, bij dag en ontij, zeven dagen in de week, van s morgens bij het kraaien van de haan tot het pikkedonker. Veelal mannen, maar ook een enkele vrouw, die over een ijzeren gestel dienden te beschikken om de klandizie ter wille te zijn. Van de ongetwijfeld talrijke veren die in de loop der tijden de Zaanoevers verbonden, zijn de gegevens van een 25-tal veren boven water gehaald. De meeste daarvan zijn uitvoerig behandeld, een klein aantal echter komt fragmentarisch aan bod.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  24.5 x 17.5; 
 

14. Boeknummer: 0927  
De Zaansche Handel en Nijverheid
Bedrijfsleven           (1911)   
Originele versie van het in 1911 uitgebrachte gedenkboek over Zaandam en de Zeehaven, bewerkt onder leiding van de Kamer van Koophandel en uitgegeven met subsidie van de Gemeente Zaandam en Zaanse firma's.
Zie voor herdruk VHZ0914.

Kamer van Koophandel;  33 x 26; 
 

15. Boeknummer: 0928  
Gerrit-Jan
Boerenleven           (1988)    [Dirk Doeves]
Gerrit-Jan is het verhaal van een eenvoudige boer Gerrit-Jan de Maar. Gerrit-Jan is niet alleen boer maar zeker ook een fervent stroper, maar van hem kan zeker gezegd worden een ruwe bolster met een blanke pit. Hoewel de roman zich In de Zaanstreek afspeelt zou het ook in een andere delen van het land kunnen voorkomen. Lief en leed wisselen zich af in een vlot geschreven stijl. Zoals we van Dirk Doeves gewend zijn. Hij schrijft zoals hij praat met regelmatig sappig Zaans ertussendoor. Over o.a. de huishoudster van Gerrit-Jan, zijn simpele maar ergens toch zeer begaafde buurjongen Albert Brands, de dood van zijn vader en de grappen en grollen die Gerrit-Jan uithaalt met de veldwachter. Al met al een boeiende roman van Aartsverteller Dirk Doeves.
Amor Vincet Omnia - Westzaan;  15 x 21; 
 

16. Boeknummer: 0929  
Het geheim van Holland
Werken, leren, leven op het Hembrugterrein           (2021)    [Adrienne Quarles van Ufford]
Niemand mocht er komen. Het Hembrugterrein in Zaandam was meer dan een eeuw lang afgesloten van de buitenwereld. Van 1895 tot 2003 was er een wapen- en munitiefabriek gevestigd: de Artillerie-Inrichtingen, later Eurometaal NV. Er werkten vele mensen onder geheimhoudingsplicht. Tegenwoordig is het een gebied in ontwikkeling, met een nieuw elan en vele culturele ondernemers. Op dit kantelpunt in de geschiedenis vertelt dit boek de verhalen van mensen die hier op de bedrijfsschool zaten, die er werkten, of die het sinds 2003 nieuw leven inblazen. Mede aan de hand van vele historische foto’s en van afbeeldingen van objecten uit de collectie van het Zaans Museum biedt het boek een inkijkje in de fascinerende geschiedenis van het semi-gesloten bedrijf.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  17 x 25; 
 

17. Boeknummer: 0930  
Zaandam in oude ansichten deel 2
Fotoboek           (1979)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  20,5 x 14,5; 
 

18. Boeknummer: 0931  
Vereniging "De Zaansche Molen" 1925-1985
Fotoboek           (1985)    [Ton Neuhaus]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

19. Boeknummer: 0932  
Kent u ze nog … de Zaandammers deel 1
Fotoboek           (1978)    [Jan Hottentot]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

20. Boeknummer: 0933  
Sloophamer Schatkamer
kunst treft het Vissershop           (2006)    [Ida van der Lee]
Het Vissershop in Zaandam moest in 2001 worden gesloopt omdat het bleef verzakken. Ida van der Lee begekleidde dit sloop- en nieuwbouwproject. Het werd een langdurend project waarbij op bijzondere wijze afscheid genomen werd van de oude wijk en een deel van de historie werd meegenomen naar de nieuwe wijk. In 2003 werd van karakteristieke sloopresten uit de wijk een schatkiost gemaakt waar de bewoners hun herinneringen in konden deponeren.
Gemeente Zaanstad;  21 x 21; 
 

21. Boeknummer: 0934  
Het Levensverhaal van Jan van Hesselingen
1868-1963 Ervaringen en arbeidsomstandigheden           (1998)    [Jan van Hesselingen; F. van Soeren]
De strijd om een menswaardig bestaan, gevierd door een typische Zaankanter en van commentaar voorzien door zijn kleinzoon F. van Soeren.
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Zaanstad-Zuid;  24,5 x 17; 
 

22. Boeknummer: 0935  
Dirkie de Zaankanter
Biografie -- Jeugdherinneringen met een voorwoord van Margreet van Hoorn           (1985)    [Dirk Doeves]
Dirkie de Zaankanter is het eerste boek van Dirk Doeves. Het verhaal van zijn jeugdjaren is een unieke weergave van het leven aan de Zaan, zo'n 40 jaar geleden (1985). Een humoristisch en ontroerend verhaal van een gevoelige vrijbuiter, geschreven in een trefzekere, beeldende taal. Na Cor Bruijn eindelijk weer een echte Zaanse schrijver.
Uitgeversmaatschappij De Typhoon bv;  14 x 21; 
 

23. Boeknummer: 0936  
Dansen op het veen
          (2004)    [Ruud Vreeman]
Vertrekkend burgemeester laat 'testament' na in boek 'Dansen op het Veen'"Dansen op het Veen" is de titel van een boek dat Ruud Vreeman met zijn afscheid nalaat aan Zaanstad. Samen met fotograaf Michel Pellanders (in de Zaanstreek geboren) geeft hij zijn visie op Zaanstad, "een oer-Hollandse en koppige plek, waar je moet leren om te dansen op het veen omdat je anders wegzakt in de prut. Van dat bijzondere stukje Nederland werd ik zeven jaar geleden burgemeester." In het boekje geeft Vreeman een kader waarin de ontwikkeling van de Zaanstreek geplaatst kan worden. Het is een bloemlezing van zijn observaties en analyses, waarin vooral ook toekomstbeelden en kansen voor de stad aan bod komen. De ´Koers van Zaanstad', zoals die de afgelopen jaren is ontwikkeld, is er op prikkelende wijze door Vreeman verwoord. De hoofdstukken en paragrafen dragen titels als ´Doe maar ongewoon', 'Complete stad of slaapdorp´,' Sorry, Zaanstad is gewoon vergeten´, ´Karaktervolle rommeligheid´, ´We willen ons dorp houden´, ´Eer je eigen helden´ en ´Zaanstad mag gezien worden´. De prachtige foto's van Pellanders vloeien voort uit de eenvoudige opdracht om de ziel van de Zaankanters bloot te leggen. De foto's vertellen daarmee hun eigen verhaal, en geven een verrassend beeld van de streek, ook voor mensen die hier zelf wonen of werken.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22 x 16; 
 

24. Boeknummer: 0937  
Zaanstad van alle markten thuis
Bedrijfsleven -- Hoe de zaanse industrie ontstond en zich ontwikkelde ....           (1982-08)   
Brochure uitgegeven in het kader van de serie "'t Komt uit Zaanstad".
Voorlichting Zaanstad;  15 x 21; 
 

25. Boeknummer: 0938  
Pioniers op het veen
De wording van Saendelft           (2006)    [Jaap Huisman]
Saendelft is een Vinex-wijk die op de tekentafel begin negentiger jaren van de vorige eeuw de contouren kreeg van wat we nu buiten zien. Maar Saendelft is meer: het is verleden en toekomst tegelijk, het is Forbo, de hoho club, de Dorpsstraat, het slangen landschap en architectuur thema 's. Bovenal is een wijk waar de huidige bewoners naar volle tevredenheid wonen. Iin dit boek schetst Jaap Huisman op prozaïsche wijze de rijke historie van het gebied en haar bewoners, mede op basis van een aantal interviews met sleutelfiguren. Door de verhalen van de bewoners van het eerste uur als Gerrit Gerard Kroon en Maarten Huijpen leer je Saendelft echt kennen. Het besef dringt door wat een nieuwe wijk met een historisch landschap doet.
Studio Roozen bv, Amsterdam / GEM Saendelft;  25 x 30,5; 
 

26. Boeknummer: 0939  
Zaanse Zomer
Fotoboek -- over economische kracht en plattelands idylle           (2006)    [Herman Vuijsjes]
Wie door de Zaanstreek wandelt ziet dat daar - veel meer dan elders in Nederland - de verschillen tussen stad dorp en platteland nog steeds herkenbaar zijn. Er is een wisselwerking tussen landschap en agrarische en industriële bedrijvigheid die een bijzonder geheel oplevert een integrerende rommeligheid waarin super-geïndustrialiseerde complexen worden afgewisseld door dromerige dorpse buurtjes.
In ‘Zaanse Zomer’ verkennen journalisten Herman Vuijsjes en de fotografen Ellen Altenburg, Pieter Boersma en Edwin Walvis die unieke Zaanstreek, op zoek naar authentieke stadse, dorpse en plattelands identiteiten en terloops werpen ze hun licht op de bredere discussie over de verhouding tussen stad en platteland in Nederland.

Inmerc bv Wormer;  24,5 x 29,5; 
 

27. Boeknummer: 0940  
Een houten jubileum
Bedrijfsleven           (1946)    [Jan Heyn Jr]
Zijnde een verzameling bladzijden over hout, na den mensch der Schepping schoonste triumf, en over één dezelfs verkoopers in deze lage landen gedurende een tijdvak van zestig jaren. Mitsgaders afbeeldingen van beide zaken. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van de N.V. Houthandel v/h P. Rot Cz te Westaan
19,5 x 25,5; 
 

28. Boeknummer: 0941  
50 Kanovereniging De Geuzen
Sport -- 1931-1981           (1981)   
Jubileumboek
Kanovereniging De Geuzen;  19 x 26; 
 

29. Boeknummer: 0942  
75 Jaar kanovereniging De Geuzen
Sport -- 1931-2006           (2006)   
Jubileumboek
Kanovereniging De Geuzen;  21 x 29,7; 
 

30. Boeknummer: 0943  
Ervaar De Zaanstreek Zomer 2022
Ontdek de Zaanstreek via het water           (2022)    [Ellen Groeneveld]
Toeristisch magazine watersport in de Zaanstreek
LassoyDesign;  A4; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 juli 2022