Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 215   (uit: 817)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0094  
Gekke Tampie
          (2004)    [Lenie Fritz-Tambach]
Familiegeschiedenis
Uitgeverij Van de Berg - Almere Enschede;  14,5 x 20; 
 

2. Boeknummer: 0228  
De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918)
             [Willem Buijs Pzn]
Oorspronkelijke uitgave 1919 Drukkerij Out Koog-Zaandijk
Amor Vincit Omnia - Westzaan;  14,5 x 21; 
 

3. Boeknummer: 0229  
De stormvloed in Waterland Januari 1916
          (1975)    [H.P. Moelker]
Hooy's Drukkerij-Uitgeverij Purmerend;  17 x 24,5; 
 

4. Boeknummer: 0349  
Monumentaal Wormerland
Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp           (2009)    [Peter Roggeveen]
Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp. Woonhuizen, kerken, boerderijen, molens, pakhuizen, raadhuizen, een pastorie, een polderhuis, een doktershuis en een burgemeesterswoning. Een greep uit de vele tientallen monumenten die de gemeente Wormerland rijk is. Ze liggen verspreid in de de voormalige gemeenten Wormer, Jisp, Wijdewormer en de buurtschappen Oostknollendam, Spijkerboor en Neck. De aard van de monumenten rijks-, provinciale en gemeentelijke is even divers als gevarieerd. Ze omvatten zowel chique villa’s als houten arbeiderswoningen, de internationaal befaamde fabriekswand met zijn pakhuizen en rijstpellerijen langs de oever van de Zaan, kerkgebouwen van rooms-katholieken, hervormden en doopsgezinden, een herberg met kolfbaan en imposante boerderijen en stolpen met de karakteristieke piramidevorm. Onder de monumenten ook opmerkelijke objecten, zoals een pannenhooihuis en een seinmast als een zeldzaam overblijfsel uit de geschiedenis van de waterbeheersing in Noord-Holland. Een bijzonderheid is ook een tot woning omgetoverd gemaal, een (gedempte) schutsluis en een particuliere begraafplaats met koetshuis.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer;  25 x 22; 
 

5. Boeknummer: 0534  
Zet en tegenzet; Facisme en illegaliteit in de Zaanstreek, 1940-'45
          (1975)    [J.J.'t Hoen en J.C.Witte]
Geïllustreerd met ruim 60 foto's, afbeeldingen en documenten en krantenknipsels, die de geschiedenis van 5 jaar bezetting op een aparte en indringende manier in beeld brengen.
Klaas Woudt, uitgeverij b.v., Zaandijk;  17,5 x 24; 
 

6. Boeknummer: 0619  
Duizend Zaanse Molens
          (1968)    [P. Boorsma]
Eerste druk van Pieter Boorsma's standaardwerk, Duizend Zaanse Molens, uitgegeven in 1950. In dit werk heeft Pieter Boorsma (1871-1951) een overzicht gemaakt van alle, bij hem toen bekende, molens welke de Zaanstreek ooit rijk is geweest. Inhoudelijk wordt ingegegaan op de molentypes en de molenfunties die in de streek voorkwamen. Voorin het boek zijn enkele dwarsdoorsnedes van een aantal molentypes opgenomen. Bij elke individuele molen volgt een korte omschrijving over de geschiedenis, het molentype en de (voormalige) standplaats. In 1968 verscheen een tweede druk van het boek.
Drukkerij Meijer - Wormerveer;  30.4 x 20.5; 
 

7. Boeknummer: 0624  
Hollansepad - Ossepad; Padboekjes deel 3
          (1993)    [Henk Veenstra en Wim Wester]
Werkgroep Historie van Wijkoverleg Oud west te Zaandam;  30 x 21; 
 

8. Boeknummer: 0671  
Czaar Peterhuisje
Een bijzondere plek met een bijzonder verhaal              [Rita Hooijschuur; Gerard Horneman; Farida Guseynova; Renata Zendedel; Peter Roggeveen; Cees Kingma]
Drietalige uitgave van een bijzondere plek met een bijzonder verhaal
Zaans Museum;  21 x 21; 
 

9. Boeknummer: 0673  
Namen Herdenkingsplaquette 1940-1945 Essencefabriek Polak & Schwartz Nederland
Oorlog -- Irene Vorrinkplein Zaandam           (2003-04)    [Pim Ligtvoet]
Uitgegeven bij de hernieuwde onthulling op 4 mei 2003 ter herinnering aan de jodenvervolging in de Zaanstreek
Werkgroep Joodse Geschiedenis Zaanstreek;  A4 21,0 x 29.5; 
 

10. Boeknummer: 0674  
Het verleden | heden | toekomst Hembrugterrein
          (2006)    [Ellen Holleman en Remco Reijcke]
Initiatiefnemers en auteurs van de publicatie zijn Ellen Holleman en Remco Reijke. Zij maken ook deel uit van de Stichting Nieuw Hembrugterrein die in 2006 werd opgericht om het publieke debat over de toekomst van het voormalige Defensieterrein te stimuleren. De presentatie van het boek is tevens de afsluiting van een reeks activiteiten waarbij werd nagedacht over nieuwe invullingen van het gebied. Het boek biedt een goed inzicht in de mogelijkheden en de obstakels. Tussen 1895 en 2003 werd er op het Hembrugterrein munitie gemaakt. Het terrein was ruim honderd jaar militair gebied en ontoegankelijk voor onbevoegden. Sinds 2003 ligt het gebied er verlaten bij. In afwachting van nieuwe invullingen staat er een belangrijk industrieel erfgoed met verschillende rijksmonumenten te vervallen. Het bezwaar dat onbekend ook onbemind maakt, wordt in dit boek ondervangen door een selectie foto’s van Gé Dubbelman. Nadat de fabrieken op het terrein werden gesloten, was Dubbelman een van de weinigen die toestemming kreeg er naar hartelust rond te dwalen. Dat deed de fotograaf, die vooral kijkt naar de werking van de tijd op menselijke infrastructuren, met tussenpozen drie jaar lang. Zijn prachtige foto’s die de schoonheid en de tragiek van het verval laten zien, werden tentoongesteld op het fotofestival van Naarden en in het Zaans Museum. De 39 foto’s die nu de kern vormen van het boek van Holleman en Reijke illustreren glashelder hoe hoognodig het is dat alle betrokken partijen het eens worden over de bestemming van het gebied. Verleden, heden en toekomst van het Hembrugterrein worden in chronologische volgorde behandeld in drie schitterend geïllustreerde hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk biedt bovendien een kijkje in de boeiende keuken van de planologie. Ten slotte geven de auteurs heel toepasselijk ook letterlijk het laatste woord aan de toekomst: aan de jeugd. Leerlingen van het Zaanse Michaelcollege werkten een multifunctionele bestemming uit voor het Hembrugterrein. Hun uitgangspunt was jongeren te motiveren om ook na hun schooltijd in Zaanstad te blijven. Margreet van Muijlwijk (eindredactie)Fotografie : Gé Dubbelman
Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer;  24,5 x 23; 
 

11. Boeknummer: 0675  
Kinderen van toen
Zaandam, De Prins Hendrikstraat tot 1960           (2002-09)    [Bert Braspenning]
In zijn boekje ‘Kinderen van toen’ schreef Bert Braspenning, die ook in de Prins Hendrikstraat woonde, over Hendrik Fris: “Hij was voor de kinderen beter bekend als ‘Naatjebuur’ of ‘Poppenaatje’. Diezelfde Fris met zijn kale kop waarop veelal een bolhoed stond had ook enkele kermisattracties. Ik kan me nog herinneren dat hij altijd wel een attractie had die alleen maar toegankelijk was voor boven de 18 jaar. Ik ben er nooit achter kunnen komen of de vrouw die daar ook woonde zijn moeder of zijn vrouw was.” In zijn kleine houten huis annex winkel verkocht Fris onder meer snoepgoed.
Drukkerij GRAFAX bv Zaandam;  16,5 x 23; 
 

12. Boeknummer: 0676  
'Om de Noord'
Bij de voltooide restauratie van de Pette-Fabrieken te Wormerveer           (2003)   
Bij de voltooide restauratie van de voormalige fabriek van PetteOm de Noord? Wie in het verleden in Wormerveer vroeg waar de fabrieken van Pette stonden, kon dat als antwoord krijgen. Het betekende: in het noorden van het dorp. Het ging De Woonmij Zaanstad óók om de Noord toen zij initiatieven nam tot de stedenbouwkundige reanimatie van de omgeving van het Krommenieërpad en de Marktstraat en tot de restauratie van de voormalige cacaotoren en chocoladehal van het bedrijf Pette en later Boon.De uitvoering van het stedenbouwkundige plan volgt nog, maar de restauratie van de vroegere fabrieken is voltooid. De opening ervan, in september 2003, is de aanleiding tot dit boek. Het geeft een overzicht van de groeiende betrokkenheid van De Woonmij bij dit gebied, van het verloop van de restauratiewerkzaamheden én van de stedenbouwkundige verbeteringen die het noorden van Wormerveer nog te wachten staan. Maar daarbij blijft het niet. Mede omdat Wormerveer in 2003 het vijfhonderdjarig bestaan van het dorp vierde, en omdat de nederzetting om de Noord ontstond, werd besloten deze uitgave ruimer op te zetten. Zo kwam een omgevingsgeschiedenis tot stand, een beschrijving van allerlei ontwikkelingen om de Noord door de eeuwen heen. Het past bij De Woonmij dat de aandacht zich hierbij in het bijzonder richt op woon- en werkomstandigheden van de arbeidersklasse, en op veranderingen in de gebouwde omgeving als gevolg van zich wijzigende sociale inzichten en lokale en (inter)nationale ontwikkelingen in de bouwkunde en bouwkunst was. Formaat: 240 x 225 cmOmvang: 132 pagina'sBedrukking: in 4 kleurenAfwerking: genaaid gebonden
De Woonmij;  240 x 225; 
 

13. Boeknummer: 0684  
Mijn jeugd op het Hanenpad
          (2013-06)    [Ru Metselaar]
De liefde voor de Zaanstreek kreeg ik van huis uit mee en hoewl ik al meer dan 40 jaar elders woon, is mijn belangstelling voor de streek onverminderd groot. Ik heb daarom met veel genoegen de herinnering uit mijn jeugd op het Hanenpad op papier gezet en hoop dat ik met dit familierelaas meer mensen een plezier doe.
Ru Metselaar;  A4 21,0 x 29.5; 
 

14. Boeknummer: 0685  
Daarom de Zaanstreek
             [Peter Roggeveen]
De Zaanlanden. Met die naam werd in vroeger eeuwen de Zaanstreek aangeduid. De benaming 'Zaanstreek' raakte pas later, in de 18e eeuw in zwang. Het is geen eenvoudige opgave om te trachten in één uitgave een totaalbeeld te geven van de streek. Niet verwonderlijk, want de streek kent een veelheid aan dorpen en buurtschappen die verenigd zijn in drie zelfstandige gemeenten die in sociaal-economisch opzicht samenhang vertonen, maar bestuurlijk hun eigen boontjes doppen.

Zaanstad is de grootste gemeente, in 1974 ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan.

Daar horen de buurtschappen Haaldersbroek, Nauerna, Oostknollendam en Krommeniedijk ook nog eens bij. Ook Wormerland is een fusiegemeente, ontstaan in 1991 door de samenvoeging van Wormer, Jisp en Wijdewormer, inclusief de buurtschappen Oostknollendam, Spijkerboor, Neck en de Bartelsluis. En dan is er uiteraard nog Oostzaan, de kleinste van de drie gemeenten in de Zaanstreek, maar wel degene die zijn zelfstandigheid door de eeuwen heen heeft weten te behouden.

De Zaanstreek is in vele opzuchten een bijzondere streek. Tal van facetten en onderwerpen uit heden en verleden passeren in het boek de revue, waarbij ook een link wordt gelegd tussen de huidige economische gang van zaken en de vroegere broodwinning in de verschillende delen van de streek. In onze uitgave 'Daarom, de Zaanstreek' nemen wij u graag mee op reis door de Zaanstreek. Al is het nagenoeg onmogelijk om alle rijkdom van de streek tot in detail in woord en beeld te vangen. Toch weten wij zeker dat dit boek uw geheugen zal opfrissen of op zijn minst nieuwsgierig maakt naar de geschiedenis, de bewoners en de vele wetenswaardigheden van de streek. Zodat u net als wij op een onverwachte ontdekkingsreis gaat en tot de conclusie komt dat het in de Zaanstreek goed toeven is.

Wean B.V.;  25,5 x 24; 
 

15. Boeknummer: 0686  
Encyclopedie van de Zaanstreek A-K
          (1991)    [Jan Pieter Woudt; Klaas Woudt]
Stichting Behoud Zaan Streekeigen i.s.m, Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22 x 30; 
 

16. Boeknummer: 0687  
Encyclopedie van de Zaanstreek L-Z
          (1991)    [Jan Pieter Woudt; Klaas Woudt]
Stichting Behoud Zaan Streekeigen i.s.m, Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22 x 30; 
 

17. Boeknummer: 0688  
50 jaar Stichting Het Mennistenerf
          (2008-02)    [Joost van der Krogt]
Jubileumboek met schetsen en beschrijvingen van een aantal bewoners van Het Mennistenerf
Het Mennistenerf;  24 x 31; 
 

18. Boeknummer: 0689  
Scherven; Nazaten van foute Nederlanders over hun familieverleden
Oorlog           (2013)    [Bettina Drion]
Bettina Drion is de kleindochter van een NSB’er. Haar grootvader werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 3 mei 1945,in Kamp Vught geëxecuteerd wegens landverraad en spionage. Haar in 2011 gepubliceerde roman Porselein is op haar grootvaders daden gebaseerd.

In Scherven vertellen Bettina Drion en andere NSB-nazaten over de foute keuzes van hun (groot)ouders. Over het ontkennen of verstoppen van een belangrijk deel van de familiegeschiedenis.
Over de periodes van isolement, eenzaamheid en de identiteitsproblemen. Over de noodzaak die ze voelen om de daden van het “foute familielid” tot op de draad uit te zoeken. Over de loyaliteit naar de foute familieleden en over het gevoel verstrikt te zijn in een verleden dat niet van hen is.
Maar ook vertellen ze over de angst die ze hebben om op hun familieverleden afgerekend te worden en over de opluchting er eindelijk open over te kunnen spreken.

Na de publicatie van Porselein werd Bettina Drion vaak gevraagd of het beter is te zwijgen over het verleden of om dit zwijgen te doorbreken. Deze vraag vormde het uitgangspunt voor Scherven.

Naar schatting tien procent van de Nederlandse bevolking heeft in zijn of haar familie wel een familielid dat “fout” is geweest in de Tweede Wereldoorlog.
De meeste van deze NSB-nazaten zwijgen, vooral uit schaamte, maar soms ook uit verdriet. En dit kan grote gevolgen hebben, want er is sprake van veel onverwerkt leed, enorme schuldgevoelens, trauma’s en ongegronde angsten. In veel gevallen duurt dit voort van generatie op generatie.
Nu de oorlog bijna zeventig jaar achter ons ligt en er steeds minder Nederlanders zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt, is het tijd dat deze zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis bespreekbaar wordt. Zodat de kleinkinderen en achterkleinkinderen van NSB’ers niet langer de hoeven te lijden onder de keuzes van hun voorouders.

Recensie:
In haar boek ‘Porselein’ schreef Bettina Drion de geschiedenis van grootvader Sam en kleindochter Suzan, op basis van haar eigen familiegeschiedenis.

In haar nieuwe boek, ‘Scherven’, beschrijft Bettina in het eerste hoofdstuk de lange weg die zij en haar vader moesten gaan voordat hun in het fictieve verhaal van Sam en Suzan verpakte familiegeschiedenis als boek kon verschijnen. In de volgende hoofdstukken schrijft ze over de levensverhalen van vier mensen waarvan de (groot)vader en/of moeder tijdens de oorlog de kant van de bezetter had(den) gekozen. In deze hoofdstukken staat in aparte kaders informatie over bijvoorbeeld de NSB, de Germaanse SS en Waffen SS, het Nationaal Archief, de Bijzondere Rechtspleging en Werkgroep Herkenning.

Heel herkenbaar is haar moeizame tocht vanaf het moment dat ze zekerheid krijgt over het feit dat haar grootvader bij de NSB is geweest totdat ze in staat is er mee in de publiciteit te treden. Het kost tijd om de waarheid te accepteren, tijd voordat ze aan haar vader naar zijn herinneringen durft te vragen. Hij op zijn beurt heeft tijd nodig om zich dingen te willen herinneren. De zoektocht wordt een poosje stop gezet als haar vaders gezondheid in de knel dreigt te komen en als zij het niet verstouwen kan dat haar grootvader misschien collega’s heeft verraden. Ze gaat pas verder als ze Woody ontmoet met wie ze voortaan op pad kan gaan en haar emoties kan delen. Het fictieve verhaal schept de nodige afstand zodat de feiten die aan het licht komen te hanteren zijn. Toch besluit ze om bij de publicatie van het boek open kaart te spelen en het zwijgen over haar familieachtergrond te doorbreken. En ze is trots op haar vader die door de tocht, hoe moeizaam ook, zijn stugheid achter zich heeft kunnen laten, opgebloeid is en nu naar voren durft te komen, eindelijk zijn schuilhoek uit.

In het verhaal van Christian valt op dat hij pas echt zijn familiegeschiedenis leert kennen als hij het dossier van zijn vader heeft gelezen. Daaruit blijkt dat deze door een buurman aangegeven is, maar dat daartegenover negen andere buurtgenoten voor hem gepleit hebben omdat hij verzetsdaden heeft uitgevoerd. Jammer dat de schaamte en de schuldgevoelens over zijn aanvankelijke politieke keuze kennelijk zo sterk waren dat de trots op zijn latere keuze voor het verzet daardoor tenietgedaan werd en hij over alles gezwegen heeft.

Evenals bij Christian werd voor Anniek een crisis in haar leven het beginpunt van het uitzoeken van haar familiegeschiedenis. Ze kreeg contact met Herkenning, ontving een adres van een therapeute die met de problematiek op de hoogte is, maar ging pas jaren later naar haar toe. Wat haar steeds meer benauwde was dat ze het nooit aan haar kinderen had verteld en ook dat ze niet precies wist wat haar vader in de oorlog had gedaan. Bezoek aan het Nationaal Archief, samen met haar therapeute, gaf duidelijkheid en opluchting. Haar kinderen reageerden ook positief.

De enige die onder eigen naam in het boek voorkomt is Grimbert Rost van Tonningen. Zijn bekende naam heeft hem als kind en in de puberteit veel narigheid bezorgd, die heeft later echter ook deuren voor hem geopend. Hij heeft pas geleidelijk aan begrepen welke ideeën zijn vader en moeder aanhingen, maar er is bij hen geen familiegeheim geweest dat, juist doordat het niet geweten werd, onrust en schade kon aanrichten. Hij prijst zich daar gelukkig mee, evenals met de omstandigheid dat hij niet in oorlogstijd geleefd heeft. Was dat wel zo geweest, dan had hij waarschijnlijk niet aan de druk van de familie kunnen ontkomen. Nu had hij steeds op de goede momenten krachtige personen naast zich die hem konden steunen in het zoeken van zijn eigen weg.
Marianne is het kleinkind van een grootvader die tijdens de oorlog burgemeester was in een gemeente in de Betuwe. Omdat haar ouders nog leven moet er in haar verhaal het een en ander weggelaten worden, ze wil hen niet in problemen brengen. Haar moeder heeft in de internering genoeg nare dingen meegemaakt, al heeft ze zich daar nooit precies over uit gelaten. Marianne lijdt aan een angststoornis die waarschijnlijk terug te voeren is op de verzwegen verhalen in haar familie. Toen ze op internet toevallig gegevens over haar grootvaders veroordeling vond, was dat het signaal om de zaak verder uit te zoeken. Ook voor haar betekende een bezoek aan het Nationaal Archief een opluchting, vooral omdat er ook brieven in de dossiers zaten die een gunstig oordeel over haar grootvader uitspraken.

Bettina heeft met meer nazaten van NSB’ers gesproken, maar zij trokken zich toch op een bepaald moment terug, hetzij op verzoek van familieleden, hetzij vanwege eigen angst de gevolgen niet aan te kunnen, ook al zou hun verhaal onder pseudoniem verteld worden.

Dat maakt duidelijk dat het in 2013 voor sommige mensen nog te moeilijk is om openlijk over het verleden te spreken, vanwege de angst niet begrepen of afgewezen te worden. Het maakt ook duidelijk dat er nog steeds signalen uit de samenleving komen dat mensen op het verleden van hun (groot)ouders afgerekend kunnen worden, ondanks een duidelijke mentaliteitsverandering anderzijds om mensen op hun eigen merites te beoordelen. Bettina en de door haar geïnterviewden vinden het heel belangrijk hun steentje bij te dragen aan een verdere mentaliteitsverbetering.

Uitgeverij Marmer bv - Baarn;  14 x 21,5; 
 

19. Boeknummer: 0690  
Een ommetje Zaanstad (neem de fiets)
             [Voorlichting Zaanstad]
Voorlichting Zaanstad;  14, 5 x 20,5; 
 

20. Boeknummer: 0691  
De Chocoladeklas
Oorlog -- Zaanse kinderen in de Tweede Wereldoorlog           (2010-10)    [Tom Tulleken]
Alle personen in het boek zijn niet bestaande personen. De gebeurtenissen
in het boek zijn gebasseerd op ware voorvallen en zijn onder meer gebasseerd
op authentieke notities van tijdgenoten. de gebeurtenissenzijn niet altijd in strikt
chronologische volgorde weergegeven.

Historische Vereniging Wormerveer;  14,5 x 21; 
 

21. Boeknummer: 0692  
Dakhaas bij gaslicht ... en meer Zaanse Jeugdherinneringen uit 1940-45
          (2012-11)    [Hans van der Stadt]
Hans van der Stadt;  15 x 24; 
 

22. Boeknummer: 0693  
'Bloembollen' voor Westerbork
Oorlog           (2011)    [Alle G. Hoekema]
Hulp door Zaanse en andere doopsgezinden aan (protestants-)Joodse Duitse vluchtelingen in Nederland
Verloren - Hilversum;  16 x 24; 
 

23. Boeknummer: 0694  
60 jaar lief en leed in een Zaanse parochie
          (1992-05)    [J.A. Verschuren]
De geschiedenis van de Parochie van H.H. Martelaren van Gorcum te Koog/Zaandijk
Drukkerij De Top, Koog aan de Zaan;  A4; 
 

24. Boeknummer: 0695  
De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945
Oorlog           (1946-03)    [G.C. Huig]
Dit herinneringsalbum isbedoeld als fotografisch geheugen van de jaren 1940-1945. Het kan en wil geen aanspraak maken op volledigheid. Vele gebeurtenissen en persoonlijke prestaties zijn niet gememoreerd. Dat is ook niet mogelijk, daar niet ieder onderwerp zich hiervoor leent en bovendien was het fotograferen tijdens de oorlog streng verboden. Alle foto’s zijn authentiek behalve de opname van ‘specialisten’. De artikelen zijn op hun documentaire waarde getoetst.
Drukkerij C. Huig - Zaandam;  38 x 26; 
 

25. Boeknummer: 0696  
Het veranderend gezicht van Noord-Holland
Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas           (1976)    [F.J. Kranenburg e.a.]
Prachtig boek met 16 pagina's over de Zaanstreek
Meijer Pers bv, Amsterrdam;  26.5 x 32.5; 
 

26. Boeknummer: 0698  
Luchtoorlog boven de Zaanstreek
Oorlog           (2003)    [Bram Kemp]
In de Zaanstreek zijn er tientallen vliegtuigen neergestort. Meestal liggen de restanten verborgen in de weilanden.
Amor Vincit Omnia;  9 x 6,5; 
 

27. Boeknummer: 0699  
Zaanse gedichten bundel
Literatuur           (1991)    [Paula Kannegieter]
Deze bundel is voortgekomen uit de jaarlijks terugkerende dichtersfestival dat gehouden wordt in de Groote Weiver te Krommenie
Groote Weiver;  8 x 5,5; 
 

28. Boeknummer: 0702  
De ambachtsheerlijkheid en het dorp Westzaanen
Plaats NH           (1794)    [Loosjes]
Uittreksel uit de Zaanlandsche Dorpen van Loosjes
8,5 x 5,5; 
 

29. Boeknummer: 0703  
Vrijheid achter de horizon
Engelandvaart over de Noordzee 1940 / 1945           (1998)    [Jan Bruin]
-
Van Reemst Uitgeverij;  10,5 x 7,5; 
 

30. Boeknummer: 0704  
Zaanse wereldfietsroute
Sport -- Wereldreis door de Zaanstreek 40 km              [Joost Vermeulen]
Baskische walvisvaarders, Joodse venters, Duitse Hannekemaaiers en doopsgezinde vluchtelingen; u komt ze allemaal tegen bij de Zaanse wereldfietsroute. Met behulp van deze 40 km lange fietstocht door Zaanstad en Wormerland wordt binnen een paar uur duidelijk wie er allemaal - naast die paar oer-Zaankanters - bouwden aan, werkte bij of hun heil zochten in de vele Zaanse woningen, bedrijven of gebedshuizen. Ontmoet de gastarbeiders, asielzoekers en andere vreemdelingen van binnen en buiten Nederland die de afgelopen eeuwen deze regio inrichtten.
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland;  8,5 x 6; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 maart 2022