Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 215   (uit: 833)

Getoond wordt publicatie : 91 t/m 120


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

91. Boeknummer: 0780  
Knotjes vertelle
Zaanse taal           (1980)    [Klaas Woudt]
Knotjes vertelle verscheen eerder in wekelijkse afleveringen in het Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon'.
De Typhoon, Dagblad voor de Zaanstreek;  11 x 19; 
 

92. Boeknummer: 0783  
Kwart eeuw Swart kijken
             [Wim Swart]
Gemeente Zaanstad - De Typhoon;  14.5 x 21; 
 

93. Boeknummer: 0785  
Walraven van Hall
Oorlog -- Premier van het verzet (1906-1945)           (2006)    [Erik Schaap]
Voor het bestellen van de herdruk van deze uitgave, klik hier. Hoewel de Zaandamse bankier Walraven van Hall kan worden beschouwd als de spil van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter is er over zijn leven nog niet eerder een boek verschenen. Het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland vond het tijd om daar verandering in te brengen. Van Hall immers was, samen met zijn broer Gijs (de latere burgemeester van Amsterdam), onder meer verantwoordelijk voor de financiering van zowel het merendeel van de illegaliteit, de Binnenlandse Strijdkrachten, duizenden ondergedoken joden en gezinnen van zeelieden als van de ruim 30.000 NS-medewerkers die de spoorwegstaking van 1944/1945 in stand hielden. Naar schatting 150.000 mensen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog op een of andere manier geholpen door de organisaties die de Van Halls opbouwden. Walraven van Hall moest zijn werkzaamheden met de dood bekopen. Hij werd op 12 februari 1945 in Haarlem gefusilleerd. De publicatie Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945) is geschreven door BD-medewerker Erik Schaap. De uitgave bevat veel informatie die tot nu toe onbekend was, alsmede een aantal foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw die eveneens niet eerder gepubliceerd zijn.
Uitgeverij Noord-Holland;  17 x 24; 
 

94. Boeknummer: 0787  
Zaens skoon, deel II
Kunst           (1938)    [Remmet Cornelis Ouwejan Kzn]
Genummerd exemplaar (162 van de 550), pentekeningen met gekalligrafeerde tekst. Gebonden, oblong, met 88 platen.
Meijers Boek- en Handelsdrukkerij - Wormerveer;  33 x 26; 
 

95. Boeknummer: 0788  
Zaandam
Gemeente Voorlichting           (1968)    [Voorlichting Zaandam]
Dit boekje werd aangeboden door het gemeentebestuur van Zaandam. Het oont wat er leeft in deze stad en geeft een bescheiden herinnering mee aan uw bezoek Zaandam - deel van de Zaanstreek - levert haar bijdrage aan de welvaart van Nederland.
Gemeente Zaandam;  22 x 22; 
 

96. Boeknummer: 0789  
Zaandam
Gemeente Voorlichting              [Gemeente Zaandam]
Zaandam - Houtstad - Holland ... deze drie woorden hebben burgerrecht gekregen. Dit geschrift levert u het bewijs dat daar goede redenen voor zijn. Het boekje laat u zien wat er leeft in deze stad en geeft u een bescheiden herinnering mee aan uw bezoek.
Gemeente Zaandam;  22 x 22; 
 

97. Boeknummer: 0790  
Zaanstreek morgen
             [Voorlichting Zaanstreek]
Gemeente Zaandam;  22 x 13,5; 
 

98. Boeknummer: 0791  
Beelden van beelden
plattegrond              [Zaanstreek vandaag]
Beeldenroute in de Zaanstreek
Zaanstreek vandaag;  60 x 50; 
 

99. Boeknummer: 0792  
De Zaanse Schans
gids           (1968)    [Max Dendermonde]
Gids voor de Zaanse Schans
Meijer Pers;  21 x 21; 
 

100. Boeknummer: 0793  
Plattegrond met stratenregister
plattegrond           (1967)    [Carto Media Nederland]
Carto Media Nederland;  60 x 50; 
 

101. Boeknummer: 0794  
Zaandam in oude ansichten
Fotoboek           (1976)    [Mr. Jan Korf i.s.m. J.W.van Santen]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

102. Boeknummer: 0795  
Water, vriend en vijand
Prentbriefkaarten van Noord-Holland rond 1900           (1978)    [J.Th. Balk]
Het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier
Verenigde Noordhollandse Dagbladen bv;  15 x 23; 
 

103. Boeknummer: 0796  

Fotoboek -- Zaanstad Zeven Zaanse dorpen in oude ansichten           (2000)    [J. Emmerig]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21 x 15; 
 

104. Boeknummer: 0797  
Noord Holland en zijn gemeenten
Vaderlandse geschiedenis -- provincie - verzamelalbum             
gemeente beschrijving
Vereniging Noordhollandse Dagbladen;  22,5 x 17,5; 
 

105. Boeknummer: 0798  
Levend monument
Vaderlandse geschiedenis -- De Bullekerk te Zaandam             
Restauratie commissie Bullekerk;  21 x 13,5; 
 

106. Boeknummer: 0799  
Zaanse glorie
Vaderlandse geschiedenis -- Koopmanshuis Hogendijk 19 Zaandam              [Frans Mars]
21 ,5 x 29; 
 

107. Boeknummer: 0800  
Deining
Jubileum -- 300 jaar St. Petersburg              [Projectbureau Zaanstreek]
Projectbureau Zaanstreek;  14 x 14; 
 

108. Boeknummer: 0801  
Molens AbC
Molens -- in de beeldende kunst           (2006)    [Ton den Boom]
BnM uitgevers bv - Nijmegen;  11 x 15; 
 

109. Boeknummer: 0802  
De Zaanstreek voorheen en thans
          (1931)    [S. Lootsma]
Geniet met bindtouwtje, 27,5 x 20 cm. 23 blz. + 22 afb. blz.
K. Blees / J. Bruin / C. Huig e.a.;  27,5 x 20; 
 

110. Boeknummer: 0803  
Jaap Stellaart 1920-1992
Kunst -- De blinde ziener in een oceaan van licht           (2007)    [Henk Heijnen; Jan de Bruin]
Overzicht van leven en werk van de Nederlandse kunstenaar (1920-1992).
Van Spijk Art Projects, Venlo en Kunstcentrum Zaanstad;  22 x28; 
 

111. Boeknummer: 0804  
Geen cel kent deze dromen
Kerk en Religie           (2001)    [Cor Inja]
Een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925. Inleiding en van aantekeningen voorzien door A.G. Hoekema, G.G. Hoekema, P. Visser.
Uitgeverij Verloren, Hilversum;  16 x 24; 
 

112. Boeknummer: 0805  
Kabelgat
          (1984)    [Paul Vreeken]
Beschrijving van de geschiedenis van het Kabelgat. Jongerencentrum 't Kabelgat werd in februari 1969 geopend aan de Wilhelminastraat te Zaandam. Een initiatief van de Doopsgezinde Gemeente in combinatie met een thuishonk voor de padvindersgroep Elfregi. Door de grote toeloop van jongeren werd de combinatie met de padvinders al gauw onhoudbaar. Begonnen in een slooppand met twee huiskamers groeide 't Kabelgat uit tot een over drie panden verspreide accommodatie die ruimte kon bieden aan 500 bezoekers. In drukke tijden werden over de avond 1500 bezoekers geteld, uit heel Noord-Holland.
Paul Vreeken;  14,5 x 20,5; 
 

113. Boeknummer: 0806  
Haaldersbroek
Sociogram van een Zaandamse buurtschapsbevolking           (1943)    [A. van Braam]
Overdruk uit het tweemaandelijkse tijdschrift Mensch en maatschappij jaargang 20
N.V. Drukkerij 't Koggeschip - Amsterdam;  15,5 x 22,0; 
 

114. Boeknummer: 0807  
Ooievaarstraat 45 1904-1989
Onderwijs           (1989)    [Ank Bol-Schenkel; Annemarie van Dongen-Rubingh]
De sloop van het oude schoolgebouw aan de Ooievaarstraat en het 85-jarig jubileum waren de aanleiding voor dit boekje met oude notulen en veel klassefoto's van 1912 tot 1989
Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zaanstad;  21 x 15; 
 

115. Boeknummer: 0808  
Zeden gebruiken aan de Zaanstreek; tgv tentoonstelling Zaanlandsche. Oudheden 1874
          (1874)    [Dr. G.D.J. Schotel]
Kruseman & Tjeenk Willink;  25 x 16; 
 

116. Boeknummer: 0809  
Het Zaanlands Lyceum in de oorlogsjaren 1940-1945
Onderwijs           (2006)    [Fred Roodenburg]
Het Zaan­lands Lyceum in de oor­logs­jaren 1940 – 1945″ is 28 novem­ber tij­dens de reünie van het Zaan­lands Lyceum gep­re­sen­teerd..
Meer dan 200 brieven, instruc­ties en opdrachten wer­den uit de archieven van het Zaan­lands Lyceum verza­meld en ver­vol­gens door Fred Rood­en­burg onder boven­staande titel in een gebon­den en uit 182 pagina’s bestaand boek uit­gegeven.
Slechts de heel oud­eren kun­nen zich nog wel iets herin­neren van hun schooltijd op het Zaan­lands Lyceum tij­dens de Tweede Werel­door­log.
Voor deze oud­eren en nog meer in het bij­zon­der voor allen die na 1930 zijn geboren is de ver­hul­lende briefwis­sel­ing gedurende de oor­logs­jaren van en aan de Rec­tor van het Zaan­lands Lyceum, de burge­meester van Zaan­dam en diverse andere instanties in een overzichtelijke vorm toe­ganke­lijk gemaakt.
Er is voor gekozen de bun­del­ing van doc­u­menten zoveel mogelijk in chro­nol­o­gis­che vol­go­rde en inte­graal weer te geven, zon­der enige toelicht­ing. In het boek gaat het o.a. om cor­re­spon­den­tie inzake het gebrek aan bescherming van de scholieren bij luchtaan­vallen, het ver­van­gen van joodse ler­aren en de papier­schaarste.

Particulier;  20,5 x 27; 
 

117. Boeknummer: 0810  
Charles van den Bosch, zoon van een rijksveldwachter
Oorlog           (2015)    [Tom Tulleken]
evensgeschiedenis van Charles van den Bosch, geb 1920, met o.a. zijn belevenissen als dienstplichtige tijdens de Duitse inval in Nederland in 1940, zijn onderduik en lid van de Binnenlandse Strijdkrachten gedurende de bezetting 1940-1945 en zijn belevenissen als oorlogsvrijwilliger in Nederlandsch-Indië in de periode1945-1948. Bevat ook gegevens over zijn vader, Reinier Cornelis van den Bosch, geb. 1893 en over de geschiedenis van de Rijksveldwacht
Eigen beheer;  17 x 24; 
 

118. Boeknummer: 0811  
Heemschut voor behoud erfgoed
Vaderlandse geschiedenis -- 70 jaar molenbehoud             
Heemschut;  28 x 23; 
 

119. Boeknummer: 0812  
Met Stoom/ANNO 1961
Specia; Czaar Peter Huisje           (1996-09)    [Diversen]
Gezamenlijke uitgave van de tijdschriften van de Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek en de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
A4 21,0 x 29.5; 
 

120. Boeknummer: 0813  
Klaas Ris
Biografie -- Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging           (2009)    [Erik Schaap]
Klaas Ris , geboren en getogen in Westzaan, was een echte oproerkraaier. De brutale, maar humoristische molenaarsknecht daagde de koning uit, beledigde de burgemeester en bestookte de overheid met pamfletten en aanklachten. Daar had hij overigens alle reden toe. De 19e eeuw telde honderdduizenden paupers en rechteloze, mensen voor wie Ris op de barricaden klom. Hij groeide uit tot een arbeidersleider die mede aan de wieg stond van de socialistische partijen, vakbonden en de kiesrechtbeweging. Om zijn doel - een rechtvaardig Nederland - te bereiken, werkte hij samen met grootheden als Domela Nieuwenhuis en Multatuli. Zij leefden voort In de geschiedenis kom maar terwijl Klaas Ris in de vergetelheid raakte. Met deze publicatie hoopt de Zaanse politieke vereniging ROSA daar verandering in te brengen.
ROSA;  16 x 23; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 8 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4   5   6   7   8       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 maart 2022