Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 190   (uit: 833)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0094  
Gekke Tampie
          (2004)    [Lenie Fritz-Tambach]
Familiegeschiedenis
Uitgeverij Van de Berg - Almere Enschede;  14,5 x 20; 
 

2. Boeknummer: 0150  
Honderd Jaar Verkade 1886-1986
          (1986)    [Klaas Woudt en Willem Nieuwenhuys]
Koninklijke Verkade N.V.;  24.5 x 29.5; 
 

3. Boeknummer: 0193  
Zaanklok
Bedrijfsleven -- Speciale uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bedrijfsjubileum op 3 april 1986           (1986)    [C. van Dalsem]
Dit jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" geeft in kort bestek een wwergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van Cacao De Zaan
Cacao De Zaan;  A4; 
 

4. Boeknummer: 0228  
De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918)
             [Willem Buijs Pzn]
Oorspronkelijke uitgave 1919 Drukkerij Out Koog-Zaandijk
Amor Vincit Omnia - Westzaan;  14,5 x 21; 
 

5. Boeknummer: 0229  
De stormvloed in Waterland Januari 1916
          (1975)    [H.P. Moelker]
Hooy's Drukkerij-Uitgeverij Purmerend;  17 x 24,5; 
 

6. Boeknummer: 0349  
Monumentaal Wormerland
Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp           (2009)    [Peter Roggeveen]
Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp. Woonhuizen, kerken, boerderijen, molens, pakhuizen, raadhuizen, een pastorie, een polderhuis, een doktershuis en een burgemeesterswoning. Een greep uit de vele tientallen monumenten die de gemeente Wormerland rijk is. Ze liggen verspreid in de de voormalige gemeenten Wormer, Jisp, Wijdewormer en de buurtschappen Oostknollendam, Spijkerboor en Neck. De aard van de monumenten rijks-, provinciale en gemeentelijke is even divers als gevarieerd. Ze omvatten zowel chique villa’s als houten arbeiderswoningen, de internationaal befaamde fabriekswand met zijn pakhuizen en rijstpellerijen langs de oever van de Zaan, kerkgebouwen van rooms-katholieken, hervormden en doopsgezinden, een herberg met kolfbaan en imposante boerderijen en stolpen met de karakteristieke piramidevorm. Onder de monumenten ook opmerkelijke objecten, zoals een pannenhooihuis en een seinmast als een zeldzaam overblijfsel uit de geschiedenis van de waterbeheersing in Noord-Holland. Een bijzonderheid is ook een tot woning omgetoverd gemaal, een (gedempte) schutsluis en een particuliere begraafplaats met koetshuis.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer;  25 x 22; 
 

7. Boeknummer: 0414  
Ontdempte gedachten
wensen en ideeën voor de herinrichting van de Gedempte Gracht           (2007)    [Pleon Amsterdam]
Dit boek vormt een weergave van de ‘Gesprekken over de Gracht’, die van 19 maart tot en met 18 april 2007 hebben plaatsgevonden. Op 13 juni 2007 zet aangeboden aan de ontwerper Simon Spriensma. Hij neemt de inhoud mee In de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp van de gedempte gracht.
Inverdan, Gemeente Zaanstad;  12,5 x 20; 
 

8. Boeknummer: 0453  
Zaans Groen
Zaanse kleurontwikkelingen 1959 > 2019           (2017)    [Rob van Maanen]
Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie. In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  20 x 24,5; 
 

9. Boeknummer: 0494  
Oud Belastingkantoor mismaakt modern winkelcentrum Zaandam
Fotoboek -- Om nostalgisch aan terug te denken           (1982)    [Jan Voorthuuizen]
36 x 26; 
 

10. Boeknummer: 0534  
Zet en tegenzet; Facisme en illegaliteit in de Zaanstreek, 1940-'45
          (1975)    [J.J.'t Hoen en J.C.Witte]
Geïllustreerd met ruim 60 foto's, afbeeldingen en documenten en krantenknipsels, die de geschiedenis van 5 jaar bezetting op een aparte en indringende manier in beeld brengen.
Klaas Woudt, uitgeverij b.v., Zaandijk;  17,5 x 24; 
 

11. Boeknummer: 0611  
Een eeuw ijsvermaak
Sport -- 15 januari 1901 - 15 januari 2001 IJsclub "Klein Maar Dapper" Krommeniedijk en de geschiedenis van de ijssport in Krommenie           (2001)    [R. Couwenhoven]
Jubileumboek van de ijsclub "Klein Maar Dapper" te Krommeniedijk
IJsclub Klein maar Dapper;  21,5 x 21,5; 
 

12. Boeknummer: 0619  
Duizend Zaanse Molens
          (1968)    [P. Boorsma]
Eerste druk van Pieter Boorsma's standaardwerk, Duizend Zaanse Molens, uitgegeven in 1950. In dit werk heeft Pieter Boorsma (1871-1951) een overzicht gemaakt van alle, bij hem toen bekende, molens welke de Zaanstreek ooit rijk is geweest. Inhoudelijk wordt ingegegaan op de molentypes en de molenfunties die in de streek voorkwamen. Voorin het boek zijn enkele dwarsdoorsnedes van een aantal molentypes opgenomen. Bij elke individuele molen volgt een korte omschrijving over de geschiedenis, het molentype en de (voormalige) standplaats. In 1968 verscheen een tweede druk van het boek.
Drukkerij Meijer - Wormerveer;  30.4 x 20.5; 
 

13. Boeknummer: 0623  
Zaandam een nostalgische terugblik
Fotoboek           (1995)    [Henk Poppes]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21,5 x 29; 
 

14. Boeknummer: 0624  
Hollansepad - Ossepad; Padboekjes deel 3
          (1993)    [Henk Veenstra en Wim Wester]
Werkgroep Historie van Wijkoverleg Oud west te Zaandam;  30 x 21; 
 

15. Boeknummer: 0719  
75 jaar Zaans Oranje
Jubileum -- ZCFC 1931 - 2006           (2006)   
Jubileumboek tgv 75 jarig bestaan van voetbalvereniging ZCFC, Zaanse Christelijke Football Club
ZCFC;  21.4 x 21.4; 
 

16. Boeknummer: 0722  
Omkijken
Biografie -- De lotgevallen van Ruud in het zoeken naar een bestemming. Wat weet je? Niks.           (2016)    [Ruud Meijns]
Biografische schets
Ruud Meijns;  21 x 14.7; 
 

17. Boeknummer: 0738  
Onvoltooid verleden; geschiedenis van de Zaanstreek
          (1980)    [Henk Roovers]
Klaas Woudt Uitgeverij;  21.8 x 24.9; 
 

18. Boeknummer: 0739  
Aan de hengel
Sport -- Openluchtzwembaden in de Zaanstreek, toen en nu           (2007-11)    [Peter Roggeveen]
Zaanse openluchtzwembaden, vroeger en nu Overdekte zwembaden zijn een relatief jong verschijnsel. Het eerste overdekte bad in de Zaanstreek (het Sportfondsenbad) werd pas in 1940 gebouwd (en in 1995 weer gesloten). Zwemmen deed men vroeger vooral in de buitenlucht, in zwembaden die meestal in open water waren aangelegd, zoals in de Zaan, het Zwet, de Ham, de Nauernasche Vaart of in een vaart of sloot. In de vorige eeuw was de Zaanstreek rijk aan openluchtbaden. Vrijwel ieder Zaandorp bezat zo’n natuurbad. Een houten omheining, een steiger en een aantal kleedhokjes, dat was alles. En soms een duiktoren of een glijbaan. Veel van die openluchtbaden dienden in vroeger tijden ook als badhuis. Niks geen douches, maar gewoon een paar badkuipen ter bevordering van de hygiëne. Tienduizenden trokken er 's zomers met de badtas op de rug naar toe. De halve Zaanstreek leerde er zwemmen, aan de hengel, op het droge, aan de leshaak of in een leren gordel. Dat is inmiddels verleden tijd. Watervervuiling, problemen met de exploitatie en de opkomst van overdekte baden deden de openluchtbaden de das om. Toch telt de Zaanstreek nog twee natuurbaden: de Crommenije in Krommenie en het Sportfondsenbad in Wormer. Zij zijn respectievelijk in 1965 en 1973 gebouwd, dit keer niet in open buitenwater maar in de vorm van betonnen bassins. In het boek worden alle natuurbaden die de streek kent en heeft gekend uitgebreid beschreven, met aandacht voor de motieven van de oprichters, de bouw van het bad, de zwemlessen en de badmeesters, de zwemverenigingen en de ontwikkelingen door de jaren heen, met uiteraard de nodige aandacht voor de toenemende problemen van de waterkwaliteit.
Uitgeverij Noord-Holland;  24,5 x 17; 
 

19. Boeknummer: 0740  
De Spaghettiflat
Little Italy in de polder           (2009)    [DanielaTasca]
Little Italy in de polder Zaandam strekte zich eind jaren vijftig van de vorige eeuw door opspuiting van de wijk Poelenburg uit over de grens van de Gouw. Weinig mensen wisten toen nog wat het woord gastarbeider betekende en hoe belangrijk de rol van arbeidsmigranten zou worden voor de regio en voor de stad zelf. De eerste Italianen die zich begin jaren zestig in de Spaghettiflat vestigden, werkten voornamelijk bij de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij. De ADM beheerde de woningen op de hoek van de Clusiusstraat en de Poelenburg in Zaandam.De leden van deze hechte gemeenschap maakten zich geleidelijk aan de Nederlandse taal en leefwijze eigen, zonder te vergeten dat ze hun wortels hadden in Puglia of Campania, in Napels of in Caserta. Daniela Tasca beschrijft hoe zo’n honderd Italiaanse gezinnen in Zaandam ‘met behoud van eigen cultuur’ integreerden in een samenleving die er heel anders had uitgezien als zij en vele anderen een halve eeuw geleden hun arbeidskracht niet waren komen aanbieden. De Spaghettiflat, een uitgave naar een idee van Francesco Pepe en tot stand gekomen i.s.m. Arcobaleno Media Productie, is een vlot geschreven sociale documentaire over een bijna vergeten groep arbeidsmigranten die voornamelijk op eigen kracht, dankzij veel onderlinge solidariteit en loyaliteit, hun weg gevonden hebben in de Nederlandse samenleving. Het boek laat zich ook lezen als de geschiedenis van een stukje Poelenburg, een wijk die in nog geen kwarteeuw veranderde van een hechte volksbuurt met veel sociale controle in een ‘krachtwijk’ op de lijst van voormalig minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie. De Spaghettiflat staat op de nominatie om in 2010 gesloopt te worden. Daniela Tasca (Palermo, 1966) woont sinds 1989 in Nederland. Ze studeerde in Palermo en Amsterdam cum laude af in Engels en taalkunde. Ze is werkzaam als tv-programmamaker en journalist en schrijft theaterstukken. Tasca maakte haar debuut als toneelauteur met de eenakter Een Stadstragedie, waarmee ze in 2004 de publieksprijs van het Hollandse Nieuwe Festival won. In 2007 verscheen de documentaire De Spaghettiflat. Little Italy in de polder, die ze samen met Tonino Boniotti maakte. Dit boek is de afsluiting van dat project. Voorwoord Rosita Steenbeek. Eindredactie Will Tinnemans.
Uitgeverij Noord-Holland;  24 x 30; 
 

20. Boeknummer: 0741  
Zaans Namen Lexicon
          (1998-10)    [D. Kerssens]
Het boek gaat over bij en scheldnamen van personen bedrijven en molens in de zaanstreek
Drukkerij Callenbach BV Nijkerk;  21,5 x 30,5; 
 

21. Boeknummer: 0742  
Geschiedenis van de Zaanstreek 1
          (2012)    [Eelco Beukers en Corrie van Sijl]
Een standaardwerk in twee delen over de geschiedenis van de Zaanstreek. In dit deel komen de volgende onderwerpen aan bod:

Prehistorie / ontginning / ruimtelijke inrichting / middeleeuws bestuur / immigratie / de relatie met Amsterdam / waterstaat / landbouw / windmolenindustrie / technologische vernieuwing / vroegmodern bestuur / Bataafse en Franse tijd / doopsgezinden / padgemeenschappen / regionale identiteit.

WBOOKS Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving 2012;  20,5 x 28,5; 
 

22. Boeknummer: 0743  
Geschiedenis van de Zaanstreek 1
          (2012)    [Eelco Beukers en Corrie van Sijl]
Een standaardwerk in twee delen over de geschiedenis van de Zaanstreek. In dit deel komen de volgende onderwerpen aan bod:
Arbeidsverhoudingen / houtbouw / de tweede industriële bloei / ruimtelijke ordening en stedenbouw / houtbouw als icoon / economie na 1914 / de rode Zaanstreek / oorlog en verzet / het ontstaan van de huidige gemeenten / beeldvorming / de Zaanstreek nu

WBOOKS Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving 2012;  20,5 x 28,5; 
 

23. Boeknummer: 0744  
Zaankanters en het water
De mensen, de schepen en het landschap           (2007-12)    [Jur Kingma en diverse anderen]
De Zaanstreek en het water zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Hoewel daarover heel wat is gepubliceerd, ontbrak tot nu toe een samenhangend overzicht hoe het water de geschiedenis van de Zaanstreek heeft beïnvloed (en nog steeds beïnvloedt!). Oud-redacteur van ‘Met Stoom’, voorloper van 'Zaans Erfgoed'(en erelid van de gelijknamige vereniging) Jur Kingma nam enige tijd geleden het initiatief om te komen tot een boek over de maritieme geschiedenis van de Zaanstreek.
Het initiatief van Jur Kingma resulteerde in 2006 tot de vorming van een werkgroep die als doel had: de uitgave van een boek met als werktitel: 'Maritieme geschiedenis van de Zaanstreek'. Doelstelling was een prettig leesbaar boek met veel relevante illustraties waarin aandacht zou worden besteed aan onder andere de Zaanse scheepsbouw vanaf de 17e eeuw tot heden en de houtzaagmolens die daarvoor de basis legde. Verder: aan de binnen- en zeevaart die nauw met de bedrijvigheid langs de Zaan samenhingen, de natte infrastructuur van de Zaanstreek en de interactie ermee met het aangrenzende veenweidegebied, alsmede: markante Zaanse maritieme persoonlijkheden. Ook moest er aandacht worden besteed aan de watersport in relatie met de Zaanstreek en de bedrijvigheid die nog steeds gericht is op de Zaan. Ook Zaanse kunstuitingen op het gebied van het maritieme' moesten in het boek worden opgenomen.

Uitgeverij Noord-Holland;  24 x 30; 
 

24. Boeknummer: 0747  
De Zaanse molen
          (1979)    [H.P. Moelker]
Geschiedenis van de molens in de Zaanstreek in oude, getekende ansichtkaarten
B.V.P. Boek Varia Purmerend;  16,5 x 21,5; 
 

25. Boeknummer: 0748  
Witte Ko Herinneringen uit het gewapend verzet
Oorlog           (1982)    [Otto Kraan en Jan Brasser]
Herinneringen van de arbeider Jan Brasser, die in het gewapende verzet tegen de Duitse bezettingsmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog een vooraanstaande rol speelde.
Pegasus - Amsterdam;  13 x 20; 
 

26. Boeknummer: 0749  
Nostalgisch Gezicht Zaanstreek
Fotoboek -- Nostalgie in woord en beeld, Wat wel vergeelt maar nooit verveelt           (1985)    [Albert Bergers; Piet de Greef]
Deze uitgave neemt u mee naar de Zaanstreek in vroeger dagen. Drie gemeenten, te weten Zaanstad, Oostzaan en Wormer, hebben wij daarbij in woord en beeld belicht, waarbij opgemerkt dient te worden, dat Zaanstad op l januari 1974 is ontstaan, toen zeven gemeenten werden samengevoegd: Zaandam, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie.
Uitgeverij Technipress b,v, - Groningen;  15,5 x 22,0; 
 

27. Boeknummer: 0750  
Samen stadsherstellen
Stadsherstel magazine              [Stella van Heezik e.a.]
Waardige toekomst voor Zaanse glorie. Het Calff huis Westzijde 38
30 x 21; 
 

28. Boeknummer: 0751  
De Gracht door de jaren heen
          (2018)   
Met deze wandeling langs diverse panden aan de Gedempte Gracht liet de Vereniging Historisch Zaandam het heden aan het verleden binden. In de etalages van de winkels op de route hingen oude foto's. De ontwikkeling van de Gedempte Gracht, van vroeger tot nu, werd daarmee mooi in beeld gebracht.
Historisch Zaandam;  A4 21,0 x 29.5; 
 

29. Boeknummer: 0752  
Tsaar Peter de Grote
Het stripverhaal van zijn leven           (1996)    [Boris Karadzjev]
Peter de Grote is zonder twijfel de bekendste tsaar uit de Russische geschiedenis. Zijn bezoek aan ons land in 1697, om onder meer de fijne kneepjes van de Hollandse scheepsbouw te leren, staat in ieder geschiedenisboek opgetekend. In dit stripboek lees je het verhaal van zijn leven; vol avontuur, oorlogen, samenzweringen en ander opmerkelijke gebeurtenissen. De geschiedenis van Peter de Grote laat zich lezen als een spannend stripverhaal.
Big Balloon b.v. - Heemstede;  22,5 x 29,7; 
 

30. Boeknummer: 0753  
Kunst zonder rugwind
Kunst -- Zaanse schilderskunst 1600-1950           (1999)    [Henk J. Heijnen; Pieter Helsloot; Jan P. Woudt; Klaas Woudt]
Zaanse schilderkunst 1600-1950Kunstboeken zijn er te kust en te keur. Zelden is echter de schilderkunst van een gewest tot onderwerp gekozen. In dit opzicht onderscheidt 'Kunst zonder rugwind' zich; er worden uitsluitend schilders en hun werk uit de Zaanstreek behandeld, een regio die altijd als eigenzinnig is beschouwd. Door het brede IJ gescheiden van Amsterdam ontwikkelde zich hier een eigen cultuur.Het was - en is nog - een fabrieksstreek, aanvankelijk bekend door z'n duizend Zaanse molens, later door z'n levensmiddelenindustrie en ooit ook door z'n roerige arbeidersbeweging 'de rode Zaanstreek'. Kon zich hier een klimaat ontwikkelen waarin beeldend kunstenaars hun kans kregen en een markt vonden? Beïnvloedden zij elkanders werk en ontstond er een 'Zaanse School'? Een in het boek opgenomen register vermeldt summier de gegevens van ongeveer 400 kunstenaars die in dit gewest woonden en werkten. De vrijwel geheel in kleurendruk uitgevoerde uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van verschillende fondsen.
Uitgeverij Noord-Holland;  240x 305; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 7 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6   7       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 juni 2022