Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 176   (uit: 845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0094  
Gekke Tampie
          (2004)    [Lenie Fritz-Tambach]
Familiegeschiedenis
Uitgeverij Van de Berg - Almere Enschede;  14,5 x 20; 
 

2. Boeknummer: 0150  
Honderd Jaar Verkade 1886-1986
          (1986)    [Klaas Woudt en Willem Nieuwenhuys]
Koninklijke Verkade N.V.;  24.5 x 29.5; 
 

3. Boeknummer: 0193  
Zaanklok
Bedrijfsleven -- Speciale uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bedrijfsjubileum op 3 april 1986           (1986)    [C. van Dalsem]
Dit jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" geeft in kort bestek een wwergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van Cacao De Zaan
Cacao De Zaan;  A4; 
 

4. Boeknummer: 0228  
De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918)
             [Willem Buijs Pzn]
Oorspronkelijke uitgave 1919 Drukkerij Out Koog-Zaandijk
Amor Vincit Omnia - Westzaan;  14,5 x 21; 
 

5. Boeknummer: 0229  
De stormvloed in Waterland Januari 1916
          (1975)    [H.P. Moelker]
Hooy's Drukkerij-Uitgeverij Purmerend;  17 x 24,5; 
 

6. Boeknummer: 0349  
Monumentaal Wormerland
Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp           (2009)    [Peter Roggeveen]
Route door Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor, Neck, Wijdewormer en Jisp. Woonhuizen, kerken, boerderijen, molens, pakhuizen, raadhuizen, een pastorie, een polderhuis, een doktershuis en een burgemeesterswoning. Een greep uit de vele tientallen monumenten die de gemeente Wormerland rijk is. Ze liggen verspreid in de de voormalige gemeenten Wormer, Jisp, Wijdewormer en de buurtschappen Oostknollendam, Spijkerboor en Neck. De aard van de monumenten rijks-, provinciale en gemeentelijke is even divers als gevarieerd. Ze omvatten zowel chique villa’s als houten arbeiderswoningen, de internationaal befaamde fabriekswand met zijn pakhuizen en rijstpellerijen langs de oever van de Zaan, kerkgebouwen van rooms-katholieken, hervormden en doopsgezinden, een herberg met kolfbaan en imposante boerderijen en stolpen met de karakteristieke piramidevorm. Onder de monumenten ook opmerkelijke objecten, zoals een pannenhooihuis en een seinmast als een zeldzaam overblijfsel uit de geschiedenis van de waterbeheersing in Noord-Holland. Een bijzonderheid is ook een tot woning omgetoverd gemaal, een (gedempte) schutsluis en een particuliere begraafplaats met koetshuis.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland - Wormer;  25 x 22; 
 

7. Boeknummer: 0414  
Ontdempte gedachten
wensen en ideeën voor de herinrichting van de Gedempte Gracht           (2007)    [Pleon Amsterdam]
Dit boek vormt een weergave van de ‘Gesprekken over de Gracht’, die van 19 maart tot en met 18 april 2007 hebben plaatsgevonden. Op 13 juni 2007 zet aangeboden aan de ontwerper Simon Spriensma. Hij neemt de inhoud mee In de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp van de gedempte gracht.
Inverdan, Gemeente Zaanstad;  12,5 x 20; 
 

8. Boeknummer: 0453  
Zaans Groen
Zaanse kleurontwikkelingen 1959 > 2019           (2017)    [Rob van Maanen]
Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie. In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  20 x 24,5; 
 

9. Boeknummer: 0494  
Oud Belastingkantoor mismaakt modern winkelcentrum Zaandam
Fotoboek -- Om nostalgisch aan terug te denken           (1982)    [Jan Voorthuuizen]
36 x 26; 
 

10. Boeknummer: 0611  
Een eeuw ijsvermaak
Sport -- 15 januari 1901 - 15 januari 2001 IJsclub "Klein Maar Dapper" Krommeniedijk en de geschiedenis van de ijssport in Krommenie           (2001)    [R. Couwenhoven]
Jubileumboek van de ijsclub "Klein Maar Dapper" te Krommeniedijk
IJsclub Klein maar Dapper;  21,5 x 21,5; 
 

11. Boeknummer: 0619  
Duizend Zaanse Molens
          (1968)    [P. Boorsma]
Eerste druk van Pieter Boorsma's standaardwerk, Duizend Zaanse Molens, uitgegeven in 1950. In dit werk heeft Pieter Boorsma (1871-1951) een overzicht gemaakt van alle, bij hem toen bekende, molens welke de Zaanstreek ooit rijk is geweest. Inhoudelijk wordt ingegegaan op de molentypes en de molenfunties die in de streek voorkwamen. Voorin het boek zijn enkele dwarsdoorsnedes van een aantal molentypes opgenomen. Bij elke individuele molen volgt een korte omschrijving over de geschiedenis, het molentype en de (voormalige) standplaats. In 1968 verscheen een tweede druk van het boek.
Drukkerij Meijer - Wormerveer;  30.4 x 20.5; 
 

12. Boeknummer: 0623  
Zaandam een nostalgische terugblik
Fotoboek           (1995)    [Henk Poppes]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21,5 x 29; 
 

13. Boeknummer: 0624  
Hollansepad - Ossepad; Padboekjes deel 3
          (1993)    [Henk Veenstra en Wim Wester]
Werkgroep Historie van Wijkoverleg Oud west te Zaandam;  30 x 21; 
 

14. Boeknummer: 0719  
75 jaar Zaans Oranje
Jubileum -- ZCFC 1931 - 2006           (2006)   
Jubileumboek tgv 75 jarig bestaan van voetbalvereniging ZCFC, Zaanse Christelijke Football Club
ZCFC;  21.4 x 21.4; 
 

15. Boeknummer: 0722  
Omkijken
Biografie -- De lotgevallen van Ruud in het zoeken naar een bestemming. Wat weet je? Niks.           (2016)    [Ruud Meijns]
Biografische schets
Ruud Meijns;  21 x 14.7; 
 

16. Boeknummer: 0738  
Onvoltooid verleden; geschiedenis van de Zaanstreek
          (1980)    [Henk Roovers]
Klaas Woudt Uitgeverij;  21.8 x 24.9; 
 

17. Boeknummer: 0767  
Op een hebbel en een drebbel
Literatuur           (2003)    [Klaas Woudt; Marc de Boer]
Zaanse woorden verbeeld
Stichting Uitgeverij Noord Holland;  17 x 16; 
 

18. Boeknummer: 0769  
De polder Oostzaan
          (1979)    [J.J. schilstra; dr. S. Hart; C. Eijerman; J. de Boer; dr. ir. R. van de Waal]
De polder Oostzaan, een gebied van veel water. Dijken, bruggen, sluizen en vooral molens hebben hier mede het gezicht bepaald. De mens die er vorm aan gaf en het bewoonbaar heeft gemaakt. Hoe er gezwoegd, gestreden en geleden is, vertelt dit boek.
Polder Oostzaan;  21,5 x 29; 
 

19. Boeknummer: 0770  
Klokken
Kunst -- Zaans uurwerken museum              [E.J. van der Molen]
Zaans uurwerk museum;  24,5 x 15; 
 

20. Boeknummer: 0771  
Zaanse Geschiedenissen
Waar gebeurde verhalen uit de achttiende eeuw           (2004)    [Ron Couwenhoven]
'Zaanse Geschiedenissen' is het resultaat van jarenlang onderzoek in de archieven van de Zaangemeenten, waarin tal van verhalen over het volksleven uit vervlogen eeuwen zijn vastgelegd in beëdigde getuigenverklaringen en verslagen van de rechtbank in Westzaan. De verhalen spelen zich allemaal af in de achttiende eeuw en schetsen een soms ontroerend en vaak keihard beeld van alledaagse gebeurtenissen, burenruzies, zakelijke conflicten, diefstallen, zwendel en milieuschandalen tegen de achtergrond van het rijke molenleven in de streek.
Stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaandam;  16 x 23; 
 

21. Boeknummer: 0772  
Terug in de tijd
Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek           (1997)    [H. Rijswijk]
A4 21,0 x 29.5; 
 

22. Boeknummer: 0773  
Terug in de tijd 2
Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek           (1997)    [H. Rijswijk]
A4 21,0 x 29.5; 
 

23. Boeknummer: 0775  
De Zaanstreek; Ik groei uit mijn wieken
          (1965)    [C. Baardman; A.W. Welbers; S.J. IJdema]
Een fotoboek van de Zaanstreek, waarin de plaats van de industrie, die daarop duidelijk haar stempel drukt, tot uitdrukking wordt gebracht, bestaat naar ik meen tot heden niet.

Deze uitgave komt mij dan ook als een gelukkige voor, temeer omdat de wijze waarop zij wordt gebracht dermate is verzorgd, dat zij voor zichzelf een aanbeveling is.

Reeds voor de tweede wereldoorlog openbaarden zich aanwijzingen, dat het leven en werken in de Zaanstreek zich niet meer blijvend op een juiste wijze kon voltrekken en tot volle wasdom komen, wanneer de tien gemeenten geheel los van elkaar bleven werken. Door de stormachtige ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog werd spoedig duidelijk, dat slechts door nauwe samenwerking, én voor de afzonderlijke gemeenten én voor de streek, een toekomst - en waarschijnlijk nog een grote toekomst - kon zijn weggelegd.

Men zag in dat niet meer kon worden volstaan met de enkele gevallen van samenwerking in uitzonderlijke aangelegenheden, maar dat vele belangrijke onderwerpen aan haar bestuur moesten worden toevertrouwd.

Dit fotoboek, dat door zijn uitvoering en door zijn grote oplage zeker zijn weg zal vinden, wil iets laten zien van de Zaanse verbondenheid en kan daarenboven meewerken om aan de streek nog meer en vooral indringender bekendheid te geven.
Zowel voor toeristisch als voor industrieel geïnteresseerden zal het zeker een aanleiding kunnen worden, voor het eerst of bij herhaling, kennis te komen maken met dit bijzondere gebied, met zijn molens - oorsprong van de grote industriële bedrijvigheid - met zijn unieke Zaanse huizen, welke getuigen van de kunde en de schoonheidszin van vroegere ambachtslieden, maar vooral met het in deze streek heersende "klimaat", geschapen door een energieke, werkzame bevolking.

Zaanse Burgemeesterskring;  19.5 x 27; 
 

24. Boeknummer: 0776  
Buschenhenke
Kunst -- Fijn geschilderde Zaanse idyllische plekjes           (2008)    [H.J.A. Buschenhenke]
Catalogus ter gelegenheid van de expositie in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan van 6 juli t/m 17 augustus 2008.
Vereniging de Zaansche Molen;  17 x 17; 
 

25. Boeknummer: 0777  
Maison d'Essence een huis met een luchtje
          (2002)    [Ed Pielkenrood]
Wat maakt een gebouw tot meer dan een hoop stenen of een klomp beton? En wat maakt een oude fabriek tot een bijzonder gebouw? Het antwoord is eenvoudig: mensen. Mensen zoals opdrachtgevers, die zich van tevoren realiseren dat het bij nieuwbouw niet uitsluitend gaat om extra ruimte of functionaliteit, maar ook om representatie, uitstraling en goede smaak. Mensen zoals architecten die de verwachtingen van hun opdrachtgevers overtreffen omdat zij zich niet beperken tot de materie maar uitgaan van de menselijke maat, het menselijk gevoel en gebruik tot in lengte van jaren. Mensen zoals aannemers die kwaliteit op papier omzetten in realiteit en daarbij met meer dan gewone toewijding te werk gaan. Maar vooral ook mensen die gebruik maken van het gebouw, zich er thuis voelen en het zijn geschiedenis geven. Daarom gaat dit boek niet zozeer over het beton en het staal van het oude magazijngebouw van Polak & Schwarz of 'Maison d'Essence', zoals het pand nu heet, maar over de mensen die dit gebouw tot een uitzonderlijk gebouw hebben gemaakt: over de directie en de medewerkers van de essencefabriek die het gebouw als onderdeel van een veel groter bedrijfscomplex tot 1969 gebruikten, over de docenten en leerlingen van eerst de Centrale Technische School voor de Zaanstreek en uiteindelijk het Damland College die het gebouw tot het einde van de twintigste eeuw bevolkten, over de architect en de aannemers die het gebouw in 1929 bouwden en hun latere collega's die zich recentelijk inzetten voor behoud en renovatie van het gebouw. Interviews met velen van hen vormden de basis van dit boek.
Maison d'Essence is een uitgave van Inmerc bv in Wormer in samenwerking met Vereniging Zaandams Volkshuisvesting (ZVH);  18 x 24; 
 

26. Boeknummer: 0778  
Zaanse verhalen 2009
Berichten uit het rijke molenleven           (2009)    [Ron Couwenhoven]
Zaanse Verhalen 2009 is het tweede jaarboek in de reeks over Zaanse windmolens. De verhalen zijn gebaseerd op jarenlang archiefonderzoek van Ron Couwenhoven en brengen tal van onbekende feiten over de rijke historie van de windmolens en de economie van de Zaanstreek aan het licht.
Stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaandam;  18 x 25; 
 

27. Boeknummer: 0779  
Zaandam in oude ansichten
          (1974)    [Mr. J. Korf]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  15 x 20.5; 
 

28. Boeknummer: 0780  
Knotjes vertelle
Zaanse taal           (1980)    [Klaas Woudt]
Knotjes vertelle verscheen eerder in wekelijkse afleveringen in het Dagblad voor de Zaanstreek 'De Typhoon'.
De Typhoon, Dagblad voor de Zaanstreek;  11 x 19; 
 

29. Boeknummer: 0783  
Kwart eeuw Swart kijken
             [Wim Swart]
Gemeente Zaanstad - De Typhoon;  14.5 x 21; 
 

30. Boeknummer: 0785  
Walraven van Hall
Oorlog -- Premier van het verzet (1906-1945)           (2006)    [Erik Schaap]
Voor het bestellen van de herdruk van deze uitgave, klik hier. Hoewel de Zaandamse bankier Walraven van Hall kan worden beschouwd als de spil van het Nederlandse verzet tegen de Duitse bezetter is er over zijn leven nog niet eerder een boek verschenen. Het Bureau Discriminatiezaken (BD) Zaanstreek/Waterland vond het tijd om daar verandering in te brengen. Van Hall immers was, samen met zijn broer Gijs (de latere burgemeester van Amsterdam), onder meer verantwoordelijk voor de financiering van zowel het merendeel van de illegaliteit, de Binnenlandse Strijdkrachten, duizenden ondergedoken joden en gezinnen van zeelieden als van de ruim 30.000 NS-medewerkers die de spoorwegstaking van 1944/1945 in stand hielden. Naar schatting 150.000 mensen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog op een of andere manier geholpen door de organisaties die de Van Halls opbouwden. Walraven van Hall moest zijn werkzaamheden met de dood bekopen. Hij werd op 12 februari 1945 in Haarlem gefusilleerd. De publicatie Walraven van Hall. Premier van het verzet (1906-1945) is geschreven door BD-medewerker Erik Schaap. De uitgave bevat veel informatie die tot nu toe onbekend was, alsmede een aantal foto’s uit de eerste helft van de vorige eeuw die eveneens niet eerder gepubliceerd zijn.
Uitgeverij Noord-Holland;  17 x 24; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 6 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5   6       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 juni 2022