Vereniging Historisch Zaandam Bibliotheek Historisch Zaandam Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 71   (uit: 874)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 0150  
Honderd Jaar Verkade 1886-1986
          (1986)    [Klaas Woudt en Willem Nieuwenhuys]
Koninklijke Verkade N.V.;  24.5 x 29.5; 
 

2. Boeknummer: 0193  
Zaanklok
Bedrijfsleven -- Speciale uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bedrijfsjubileum op 3 april 1986           (1986)    [C. van Dalsem]
Dit jubileumnummer van het personeelsorgaan "Zaanklok" geeft in kort bestek een wwergave van een reeks gebeurtenissen uit de 75-jarige geschiedenis van Cacao De Zaan
Cacao De Zaan;  A4; 
 

3. Boeknummer: 0321  
Zaandijk 500 1494/1994
Jubileum           (1994)   
Programmaboekje Feestweek 500 Jaar Zaandijk
Eigen uitgave;  21 x 15; 
 

4. Boeknummer: 0386  
350 jaar de wijde wormer
Jubileum           (1976)    [J. Haller]
17 x 23,5; 
 

5. Boeknummer: 0404  
Zeven eeuwen Krommeniedijk
Jubileum           (1976)    [Gerrit Visser]
Knijnenberg - Krommenie;  17,5 x 24; 
 

6. Boeknummer: 0414  
Ontdempte gedachten
wensen en ideeën voor de herinrichting van de Gedempte Gracht           (2007)    [Pleon Amsterdam]
Dit boek vormt een weergave van de ‘Gesprekken over de Gracht’, die van 19 maart tot en met 18 april 2007 hebben plaatsgevonden. Op 13 juni 2007 zet aangeboden aan de ontwerper Simon Spriensma. Hij neemt de inhoud mee In de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp van de gedempte gracht.
Inverdan, Gemeente Zaanstad;  12,5 x 20; 
 

7. Boeknummer: 0450  
over Zaanstad
          (1976)    [Wim Klinkenberg]
Voorlichting Zaanstad;  15 x 21; 
 

8. Boeknummer: 0453  
Zaans Groen
Zaanse kleurontwikkelingen 1959 > 2019           (2017)    [Rob van Maanen]
Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie. In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  20 x 24,5; 
 

9. Boeknummer: 0479  
Fortuna 100 jaar voetbal in Wormerveer
Sport           (2007)    [Wibo Woudt]
Jubileumboek
Fortuna Wormerveer;  22 x 28; 
 

10. Boeknummer: 0480  
Uit de geschiedenis van Wormer
          (1966)    [G. Mol]
Meijer Pers N.V. Wormerveer;  20 x 27; 
 

11. Boeknummer: 0494  
Oud Belastingkantoor mismaakt modern winkelcentrum Zaandam
Fotoboek -- Om nostalgisch aan terug te denken           (1982)    [Jan Voorthuuizen]
36 x 26; 
 

12. Boeknummer: 0596  
Mannen die het schootsvel dragen
Bedrijfsleven -- Honderd jaar Zaandamse Scheeps- en Bootwerkersvereniging Eensgezindheid 1896-1996           (1996)    [drs. René C.C. Pottkamp]
Vakbonds Historische Vereniging;  22 x 22; 
 

13. Boeknummer: 0611  
Een eeuw ijsvermaak
Sport -- 15 januari 1901 - 15 januari 2001 IJsclub "Klein Maar Dapper" Krommeniedijk en de geschiedenis van de ijssport in Krommenie           (2001)    [R. Couwenhoven]
Jubileumboek van de ijsclub "Klein Maar Dapper" te Krommeniedijk
IJsclub Klein maar Dapper;  21,5 x 21,5; 
 

14. Boeknummer: 0623  
Zaandam een nostalgische terugblik
Fotoboek           (1995)    [Henk Poppes]
Europese Bibliotheek - Zaltbommel;  21,5 x 29; 
 

15. Boeknummer: 0624  
Hollansepad - Ossepad; Padboekjes deel 3
          (1993)    [Henk Veenstra en Wim Wester]
Werkgroep Historie van Wijkoverleg Oud west te Zaandam;  30 x 21; 
 

16. Boeknummer: 0767  
Op een hebbel en een drebbel
Literatuur           (2003)    [Klaas Woudt; Marc de Boer]
Zaanse woorden verbeeld
Stichting Uitgeverij Noord Holland;  17 x 16; 
 

17. Boeknummer: 0902  
Pluut!
Ontdek de ziel van de Zaanstreek           (2011)    [FleurPoot; Erik Schaap]
Wat gaat er om in de Zaankanter? Hoe praat hij? Waarover? Is zijn natuurlijke habitat de moeite van een bezoek waard? Waarom dan wel?
Dankzij Pluut! (Zaans voor ‘plezier’) bent u in staat om de ziel en zaligheid van de Zaanstreek en haar bewoners te doorgronden. Alle hoogte- en dieptepunten zijn terug te vinden in dit boekwerk, van A(lbert Heijn) tot Z(aanse verhoormethode). De geschiedenis van de regio, het Zaanse dialect, cultuur, architectuur, sport en spel; na lezing staat u niet langer met de mond vol tanden als het gaat over dit intrigerende gebied. En u beschikt bovendien over de adressen van de relevante eet-, drink-, winkel- en slaapgelegenheden. Met gratis puzzeltocht!
‘Pluut!’ is een zeer welkome aanwinst tussen de stapels bloedserieuze boeken over de Zaanse geschiedenis.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  14,5 x 14,5; 
 

18. Boeknummer: 0903  
Het geheugen van Waterland in 60 verhalen
          (2019)    [Mathilde Kors; Margreet Lenstra; Ronald Bisscheroux]
‘Marktrecht gaf Purmerend vleugels’, ‘Edam en de Zuidpolder in 1630’, ‘Drie vinkjes uyt een nesje’, zomaar wat titels van verhalen uit dit jubileumboek van het 40-jarige Waterlands Archief in Purmerend. De bijna vijf kilometer archieven van het Waterlands Archief bevatten tal van archiefschatten, historischebronnen met bijzondere kleine en grote verhalen uit ons verleden. Bronnen en verhalen die het meer dan waard zijn om te laten zien en te vertellen. In Het geheugen van Waterland in 60 verhalen is een selectie van zowel bekende als minder bekende archiefschatten en hun verhalen opgenomen, verspreid over het werkgebied van het Waterlands Archief: de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland en de voorgangers ervan. Deze uitgave is alleen nog verkrijgbaar bij het Waterlands Archief.
Waterlands Archief Purmerend i.s.m. Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  15,5 x 21,5; 
 

19. Boeknummer: 0904  
Koog-Zaandijk in vervlogen jaren
             [fam. Bruijn / fam. Wilderom]
fotoboek, een greep uit het leven van de dorpen Koog en Zaandijk
Eigen uitgave;  16,3 x 23.5; 
 

20. Boeknummer: 0905  
Zaanse verhalen 2014
Molens -- Hennepkloppers in Krommenie en andere molenverhalen           (2014)    [Ron Couwenhoven]
‘Zaanse verhalen 2014’ is het zevende jaarboek over de rijke historie van de Zaanse windmolens. Aan de hand van origineel archiefonderzoek wordt de historie van de Krommenieër hennepkloppers beschreven die vanaf 1600, toen De Doos of Rammeldoos werd gebouwd, zo’n belangrijke bijdrage leverde aan de economie van het dorp. Meer dan 300 jaar werkte de molens voor de zeildoekweverij, een bedrijfstak die eeuwenlang voor welvaart In het dorp zorgde.
Daarnaast werd een onderzoek ingesteld naar de molens die de Koger olieslager Klaas Arisz Caescooper tussen 1660 en 1729 noemde in zijn beroemde Nootijsijeboeck. Ook werd het Grootboek van Jacob Moeriaen een nauwkeurig onderzocht. Dit grootboek uit 1756 bevat unieke details over de kaashandel in Wormerveer, de olieslagerij van Lammert Trip en de administratie van de oliemolens De Leeuw aan het Zuideinde in Wormerveer en De Gooijer aan de Kalverringdijk tegenover Zaandijk. Een brandstichting in papiermolen De Koning of Koot aan de Nauernasche vaart in Assendelft wordt ontrafeld én de geschiedenis van de nog steeds bestaande verfmolen De Kat wordt beschreven. Evenals de historie van de Zaandamse zaagmolens Het Spinrocken en De Nootenboom of Vaandrager op het eiland In de Voorzaan. ‘Zaanse verhalen 2014’ voegt zo nieuwe onbekende hoofdstukken toe aan de boeiende historie van het Zaans economische leven en zijn ongehoorde windmolenindustrie.

Stichting Archief Couwenhoven;  18 x 25; 
 

21. Boeknummer: 0906  
Zaanse verhalen 2015
Molens -- Zaagmolens op het Eiland. Boeven in Zaandijk en andere mo0lenverhalen           (2015)    [Ron Couwenhoven]
Zaanse verhalen 2015 is het achtste jaarboek over de rijke historie van de Zaanse windmolens met een uitvoerige beschrijving van de ontwikkelingen vanaf 1647 op de Westerhem, ook wel Westerkattegat en tegenwoordig het Eiland In de Voorzaan in Zaandam. Wie woonden en werkten er in een molentijdperk en welke molens stonden er? Het waren er in totaal 9. Aan de hand van de gedetailleerde kaart die landmeter Olphert de Groot in 1670 maakte van alle buitendijkse erven aan de oostzijde van de Zaan vanaf de sluis in Zaandam tot de sluis in de Enge Wormer, worden ook de molens die toen aan de Zaan stond beschreven. Uit de aantekeningen en de processen-verbaal van de Zaandijker burgemeesters in de 19e eeuw werden talloze details over het molenvolk uit het dorp en hun minder fraaie streken gevonden. Ook is er aandacht voor de korenmolen De Palmboom, die aan de Heiligeweg in Krommenie stond, de watermolen De Kapol in Westzaan, waarmee het kleine poldertje Oosterwilles in het Zuideinde werd bemalen. Tenslotte wordt onthuld waar de zaagmolen De Bonte Ekster uit Westzaandam aan het einde van de 18e eeuw naar toe ging. Deze molenverplaatsing naar Almelo was tot nu toe onbekend. Zelfs de eerste en de Tweede Kamer van de Staten generaal van het Bataafsche Volk bemoeide zich erin 1797 en 1798 mee.
Stichting Archief Couwenhoven;  18 x 25; 
 

22. Boeknummer: 0907  
Zaanlandsch Jaarboek 1932 en 1934
          (1932-1934)    [G.J. Honig; S. Lootsma]
Bij P. Out, Koog aan de Zaan, verscheen juli 1932 het Zaanlandsch Jaarboek onder redactie van Gerrit Jan Honig en Sipke Lootsma. Zij hadden daarbij de medewerking van Anton Smit en Pieter Boorsma. Het bevat een aantal artikelen die betrekking hebben op de geschiedenis van de Zaanstreek. Zo gaat Gerrit Jan Honig uitvoerig in op het leven van de in 1870 overleden Zaanse schrijver-koopman Jacob Honig Jsz. Jr. van wie talrijke historische studiën over de Zaanstreek, alsmede romans en novellen zijn verschenen.
Een lijst van zijn talrijke geschriften is toegevoegd en ook een historische studie over de strijd die de Hollandse steden voerden tegen de zich snel ontwikkelende nijverheid en handel van de Zaanlandse dorpen, waar geen keur of wet de ondernemingsgeest in de weg stond, geen gilden de nijveren beletten zich te vestigen en hun handwerk uit te oefenen. Voor de steden een reden om het platteland daarin te bemoeilijken.

Anton Smit, c.q. dr. Anthonie Smit, stond de redactie toe zijn Zaanlandse schets 'Oom Kees' op te nemen. Ook werd plaats ingeruimd voor een artikel van Pieter Boorsma over de exploitatie van windmolens in vroeger tijd. Zaanse familiegeschiedenis over het geslacht Laan werd bijgedragen door Gerrit Jan Honig, evenals diens artikel over korenmolen de Ruyter te Zaandam en andere Zaanse meelmolens. Sipke Lootsma schreef over een 'weduwenbeurs' in de Zaanstreek.
In 1934 verscheen het Zaanlandsch Jaarboek over het jaar 1934.

18,5 x 23,5; 
 

23. Boeknummer: 0908  
Mooi Zaans
Bedrijfsleven -- Uitgegeven door Somass Bouwbedrijf BV na 25 jaar Zaans vakwerk           (2003-10)    [Peter Roggeveen]
Het rijk geïllustreerde boek 'Mooi Zaans' is uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Somass Bouwbedrijf. In die 25 jaar is het bedrijf getransformeerd van een traditioneel bouwbedrijf naar een bedrijf dat zich voornamelijk ging bezighouden met het ambachtelijke timmerwerk, het restaureren en het historisch nabouwen van Zaanse huizen.

Dit boek geeft een zeer gedetailleerd overzicht van de prestaties van het bedrijf. Foto's met beschrijvingen van alle door het bedrijf gebouwde of verbouwde panden staan op een zodanige volgorde in het boek dat er een zeer informatieve (fiets)route is ontstaan. Het boek bevat verder een beknopt overzicht van de diverse bouwstijlen van de Zaanse huizen, de gebruikte materialen en technieken en vaak wordt de historische achtergrond van het pand beschreven.
De fraaie foto's van Jeroen Breeuwer, het journalistieke werk van Peter Roggeveen en de bijzondere lay-out van Edwin Winkelaar maken dit boek een 'must' voor iedereen met interesse voor de Zaanse houtbouwkunde. De pure liefde voor het ambachtelijk vakwerk van Gé Sombroek en Gerrit van Assema straalt aan alle kanten van het boek af. De suggestie van de fietsroute met dit boek als leidraad is zeker het overwegen waard.

Somass Bouwbedrijf BV;  23,5 x 28,5; 
 

24. Boeknummer: 0909  
Zaans voor beginners
          (1979)    [Klaas Woudt]
Klaas Woudt Uitgeverij b.v. - Zaandijk;  11 x 20; 
 

25. Boeknummer: 0911  
De beschuitstoren van Wormer
Bedrijfsleven -- Een opmerkelijk verhaal over de herbouw en zijn functie in de Gouden Eeuw           (2018)    [Peter Roggeveen]
De beschuitstoren is een bijzonder geval. Dat geldt zowel voor de recente herbouw als zijn rol in het verre verleden. Met man en macht is er in de periode augustus 2017 - april 2018 gewerkt aan de herrijzenis van een markant bouwwerk dat ooit een belangrijke functie vervulde in de Gouden Eeuw. De herrijzenis van de toren is een eerbetoon en een tastbare herinnering aan een bloeiende bedrijfstak van talloze bakkers uit Wormer en Jisp die in de 17e eeuw hofleverancier waren van scheepsbeschuit. Het befaamde lang houdbare product was gewild als proviand voor de bemanning van de schepen op de grote vaart, zoals de koopvaardij, de walvisvaart, de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie die weken en soms maanden van huis waren. Naar schatting waren er zo’n 150 bakkerijen in bedrijf met het bakken van scheepsbeschuit. De beschuitstoren vervulde daarbij een belangrijke rol. Want om brandgevaar te voorkomen werd in 1620 de toren gebouwd die de bakkers via klokgelui waarschuwde dat zij om 6 uur ‘s middags hun ovens moesten doven. Om 12 uur ‘s avonds werd opnieuw via klokgelui het sein gegeven dat de ovens weer mochten worden aangestoken. Eind 17e eeuw raakte de beschuitnering in het slop en daarmee verloor de toren zijn functie. Pas in 1896 werd hij wegens bouwvalligheid afgebroken. Nu in 2018, 122 jaar later, staat de toren weer in volle glorie in Wormer.
Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  17,5 x 24,7; 
 

26. Boeknummer: 0912  
Zaanse brandkroniek 1941-2000
          (2000-12)    [Nico Hoogwout; Rob Kluyver; Rob Rasch]
Brand is iets, dat den rechtgeaarden Zaankanter interesseert', zei Van Heijnsbergen al. Die maakte een kroniek van de Zaanse branden in de jaren 1906 tot 1941. Daarvoor had N. van Pomeren dat gedaan over het lange tijdvak 1656 tot 1906.
Dus was het nu tijd voor een kloek vervolgboek, een Zaanse Brandkroniek 1941 - 2000.
Uit de archieven van de plaatselijke brandweerverenigingen en het brandweerkantoor werden
door R.P. Kluyver en N. Hoogwout (in 1999 overleden) alle branden, brandjes en uitrukken nauwkeurig opgetekend. De gehele Zaanstreek is meegenomen, onderverdeeld over de bestaande
of opgeheven gemeenten.
Foto's laten al het huidige personeel zien met hun voertuigen en kazernes en onderkomens
(echt Zaans: sommigen van hout!). Niet leuk is het om te constateren dat deze streek de grootste brandhaard van Nederland blijkt te zijn geweest in de periode 1988-2000.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland;  22 x 30; 
 

27. Boeknummer: 0913  
Het Olieslagerscontract
Molens -- Oliemolens in de Zaanstreek           (2002-11)    [Ron Couwenhoven]
In de Zaanstreek werden In de loop der eeuwen in elk geval 218 oliemolens gebouwd, waarin kool-, hennep- en lijnzaad werd verwerkt tot olie en veekoeken. Vanaf 1600 groeide deze industrie uit tot de belangrijkste bedrijfstak van de streek en bleef dat aangedreven door een louter windkracht liefst 300 jaar lang. In de tweede helft van 19e eeuw begon de stoomkracht zijn onstuitbare opmars. In die drie eeuwen speelde het olieslagerscontract een bijzonder belangrijke rol. Het was opgezet als een onderlinge brandverzekering voor al die molens In de Zaanstreek komen, die op 14 juni 1727 tot stand kwam. Dit contract groeide onmiddellijk uit tot een invloedrijk samenwerkingsverband van de talloze Zaanse olieslagers. Zo ontstond een van de eerste werkgeversbonden van Nederland, hoewel dat woord pas eeuwen na de oprichting van het contract werd uitgevonden. De eerste oliemolens waren al aan het begin van de 17e eeuw In de Zaanstreek gebouwd en de opmars van deze omvangrijke industrie hield gelijke tred met de opkomst van de Verenigde Oostindische Compagnie en de steeds meegemaakt groeiende welvaart in deze eeuw. Het “Olieslagercontract’ met als ondertitel ‘Oliemolens in de Zaanstreek’ vertelt het verhaal van deze omvangrijke windmolenindustrie en allerlei aspecten, die daar direct mee te maken hadden.
Stichting Archief Couwenhoven;  28 x 20; 
 

28. Boeknummer: 0914  
De Zaansche Handel en Nijverheid
Bedrijfsleven           (1983)    [E. Veen]
De Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek werd op 18 februari 1981 opgericht als een reactie op de afbraak van zovele karakteristieke fabriekspanden aan de oevers van de Zaan met als onvergelijkbaar dieptepunt de desastreuze aantasting van Nederlands fraaiste fabriekswand - de unieke Zaanwand te Wormer - door de sloop van de panden De Unie en De Hoop in 1978.

De Vereniging komt voort uit een Werkgroep, die in 1979 op initiatief van drs. J. Kingma en ondergetekende werd opgericht. Uiteraard bestond van meet af aan sterk de behoefte aan documentatiemateriaal. Door een gelukkig toeval stuitte drs. J. Kingma, op een van zijn speurtochten naar literatuur en afbeeldingen, op het bestaan van het gedenkboek "De Zaansche Handel en Nijverheid".

Dit boek verscheen in 1911 bij de firma Emrik en Binger te Haarlem, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe Zaandamse haven in juli van dat jaar. Het geeft in de vorm van een momentopname een overzicht van de grote fabrieksgebouwen van het laatste kwart van de vorige eeuw en van het begin van deze eeuw, zoals die in 1911 in de Zaanstreek te vinden waren.

De fraaie en zeer duidelijke foto's vormen een bron van informatie voor hen die zich interesseren voor monumenten van bedrijf en techniek, maar niet alleen voor hen. Pogingen via het archief van de Kamer van Koophandel gegevens te achterhalen over de totstandkoming van de Zaansche Handel en Nijverheid leverden weinig op. Dat het boek mede tot doel had de Zaanstreek als modern industriegebied te promoten, ligt voor de hand. Zeker wanneer we lezen, dat 'dit gedenkboek, bewerkt onder leiding der Kamer van Koophandel, is uitgegeven met subsidie van de gemeente Zaandam en van de navolgende firma's'. Uiteraard volgt dan de lijst van firma's wier fabrieken in het werk zijn afgebeeld.

Drs. G. Wolleswinkel te Woubrugge was bereid zijn exemplaar van het gedenkboek aan de Vereniging uit te lenen, waarvoor onze dank. Uitgeverij Van Kampen is erin geslaagd een herdruk tot stand te brengen met behoud van het karakter dat het orgineel kenmerkt. Ik spreek graag de hoop uit dat met de herdruk van "De Zaansche Handel en Nijverheid" de basis is gelegd voor een reeks publicaties gewijd aan het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in de Zaanstreek. Bron: zaans-industrieel-erfgoed.nl

Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek;  33 x 26; 
 

29. Boeknummer: 0915  
Zaanse parels
Wie of wat steekt er boven het Zaanse maaiveld uit?           (2014-09)    [Sarah Vermoolen]
Het boek Kijk Zaans was een succes! Daarom hebben we een uitdagend vervolg gemaakt met de titel Zaanse parels. Doel is de kwaliteit, creativiteit en de kracht van Krommenie, Assendelft, Wormerveer, Wormerland, Zaandijk/Zaanse Schans/Haalderbroek, Westzaan, Koog aan de Zaan, Zaandam en Oostzaan te laten zien in negen verschillende hoofdstukken.

Kijk Zaans is een initiatief van Sarah Vermoolen met als doel parels in de Zaanstreek op de kaart te zetten en met elkaar te verbinden. Er werkten tientallen mensen aan mee, zie het colofon onderaan deze pagina. Team Zaanse Parels

Tekst & Communicatie; Heijnis & Schipper Drukkerij;  22,5 x 22,5; 
 

30. Boeknummer: 0916  
Zaans uitzicht
Vaderlandse geschiedenis -- Wandelingen door de Zaanstreek           (2001)    [Pielkenrood, Sanders]
De Zaanstreek kent vele mooie plekjes die uitnodigen tot het maken van korte of lange wandelingen. Fred Sanders, directeur van de woningcorporatie ZVH, is geen Zaankanter van geboorte, maar hij woont, werkt en leeft al jaren met plezier in deze streek. In zijn vrije tijd wandelt hij. Samen met tekstschrijver Ed Pelkenrood en fotograaf Jeroen Breeuwer verkende hij de mooiste plekjes In de Zaanstreek. Het resultaat: een verrassend Zaans uitzicht.
Woningcorporatie ZVH;  20 x 12; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 december 2022