De Bierkay

door Ruud Meijns

Net als bij de sloot van het Ruyterveer die tot de Westzijde doorliep, liep de sloot langs de Peperstraat van de Zaan naar de hoofdweg in dit geval de Oostzijde. Dat had natuurlijk alles te maken met de handelaren die hun bedrijfjes zo makkelijk konden bevoorraden.

Het was een oud gebied waar al voor 1600 gebouwd was. Er is een notariële akte waarbij iemand in 1611 verklaard dat hij al 18 jaar in de Peperstraat woonde. Het lag bij de Dam en de sluis waar veel verkeer is van mensen en goederen. Café Spitsbergen was een bekende plek waar mensen uit de scheepvaart elkaar konden vinden. Andere namen voor de Peperstraat waren: de Bierkay (naar de wijn- en bierhandelaars, die er hun kelders hadden) en Roosemarynsteegh.

Ik heb gezocht naar een beeld vanaf de Zaan en dan kom ik toch weer uit bij de onvolprezen heer Hondius, de amateurfotograaf die, ik denk vanaf de Achterdam of de sluis dit beeld fotografeerde.

 

We zien tussen het grote pakhuis Groningen en het kleinere pakhuis de Vier Gebroeders rechts daarvan een klein bootje de Zaan opvaren uit het water van de Peperstraatsloot.

Dit is een foto uit 1925, nog net op tijd genomen want spoedig zou het slootje gedempt worden.

Op de achtergrond zijn huizen te zien van de Oostzijde en wie goed kijkt ziet de toegang tot de Kalverstraat. Rechts zien we opslagplaatsen en huizen.

De meest belanghebbende op dit stuk Peperstraat was de theehandelaar G.L. Terwee die hier diverse panden bezat. Ook de firma Ebmeijer, groothandel in dranken had hier een opslagplaats. Veel van de opslagplaatsen zijn later, in de jaren rond 1900 intern verbouwd tot woningen. Een beetje zoals dat nu nog gedaan wordt: 1 pakhuis = 4 woningen.

In 1924 doen de eigenaren van de panden op de Peperstraat de gemeente het voorstel dat, als de gemeente de sloot wil dempen de eigenaren de grond om niet (gratis) aan de gemeente over zullen dragen. De demping vindt plaats in 1925 en de hele straat komt in gemeentebezit. Door de komst van de Beatrixbrug is dit hele gebied van aanzien veranderd.

Illustraties: Gemeentearchief Zaanstad