De Bloemgracht – Een lezing van Henk Roovers

Zaandam maakte in de 17e eeuw een enorme ontwikkeling door. Dat betrof niet alleen een industriële ontwikkeling, maar ook een op het gebied van het aantal inwoners. De bedrijvigheid vroeg om een groot aantal werknemers en toen gold, “waar je werk was”, daar was ook je woonplaats. Arbeiders bouwden in eerste instantie rond de Dam en de hoge en lage dijken, maar al vlot was daar ruimte te kort. Eigenaren van landerijen boden deze aan om er paden op aan te leggen. De Bloemgracht werd een van die paden. Op 26 januari 1655 kreeg de gracht een reglement. Daarin waren afspraken gemaakt, waaraan iedere bewoner zich had te houden.

De Bloemgracht (genoemd naar de eerste bewoner op de hoek van de gracht, Jacob Jansz. Bloem), werd een “aensienlijcke” gracht. Onder de grondbezitters bevonden zich o.a. scheepsbouwers, reders, geleerde meesters, renteniers, “medicine doctors”, geleerden, burgemeesters, houtkopers, houtzagers en predikanten.

Aan het eind van de gracht werd een luxe tuinencomplex ingericht met kassen, tuinhuizen en beelden. Er werden bijzondere bomen en planten gekweekt. Veel van de eigenaren waren doopsgezind. Vaak waren de tuinen generaties lang in het bezit van één familie.

Tijdens het 17-jarige archiefonderzoek dat ik deed, zijn er zeer veel nieuwe gegevens over de Zaanse geschiedenis ontdekt.

Voor de lezing in 2015, bij de presentatie van het boek “Op historische gronden” in het gemeentehuis van Zaanstad, hadden zich zoveel mensen aangemeld, dat slechts de helft van hen een plaats kon krijgen. Een tweede lezing ging helaas niet door.

Nu is er een nieuwe kans. Laat die niet aan Uw neus voorbij gaan.

Henk Roovers.

 

Plaats: Bullekerk, Westzijde – Zaandam

Zondag 24 november

Aanvang: 15.00 uur, Zaal open 14.30 uur.