De Luchtwachtdienst bij Verkade

Als vereniging krijgen we regelmatig vragen in onze brievenbus waar we niet direct een antwoord op weten en uw hulp hierbij vragen. Dit is er zo eentje, dit keer van Sandra van Lochem. Sandra doet onderzoek naar het Korps Luchtwachtdienst.

Tijdens de Koude Oorlog (1948-1991), hield de dreiging van een Sovjetaanval en een kernoorlog het westen decennialang in zijn greep. Om voorbereid te zijn op een Russische aanval ontstonden in Nederland twee militaire uitkijkdiensten, het Korps Luchtwachtdienst (KLD, 1950, Luchtmacht) en de Mijnenuitkijkdienst (MUD, 1949, Marine). Beide diensten hielden het ‘Russische gevaar’ goed in de gaten.

Luchtwachters. (Foto KLu/coll. S. van Lochem, 1954)

Sandra is op zoek naar meer informatie over de (Koude Oorlog) luchtwachtpost Zaandam, die ingericht was op een gebouw van Verkade in Zaandam. Op een silo, of misschien op de watertoren van de biscuitfabriek, de archiefinfo is niet duidelijk over de precieze plek. Deze uitkijkpost kwam gereed tussen maart en juli 1952. Het gaat informatie die in boek over deze dienst

Er is een filmpje van het legermuseum waar het Vrijwillige Landstormkorps Luchtafweerdienst, Afdeling Zaanstreek bij de Verkadefabriek te zien is bij het doen van oefeningen. Heel kort is een fabriek te zien zoals op de bijgaande foto. Wie herkent dit?

 

Filmpje: http://www.oorloginblik.nl/film/niod/2759782

En wie is bekend met deze luchtafweerdienst bij Verkade? Alle informatie is welkom en kan bij ons afgeleverd worden op ons e-mailadres:

info@historisch-zaandam.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Voor meer informatie:

Website  – luchtwachttorens.nl
LinkedIn – linkedin.com/svanlochem
Facebook – facebook.com/luchtwachttorens
Twitter  – @luchtwachtKLD

Boek     – Luchtwachttorens uit de Koude Oorlog: Kijken-Luisteren-Doorgeven, in voorbereiding