De Twee Steegjes

 door Ruud Meijns                 

Er lagen in de Westzijde eens twee steegjes, ze lagen er want ze zijn er nu niet meer. De ene is opgeheven en de ander heeft een andere naam gekregen. Het gaat om de Haagsesteeg en de Schipperssteeg. Op het kaartje is mooi te zien hoe ze tussen de Westzijde en  het Zaanwater inlagen.

Ter oriëntatie: nr. 156 de muziekhandel van Steijn, 158 Dil vishandel, de Haagsesteeg en 160 een woonhuis. Dan de Schipperssteeg.

De Haagse Steeg       

Deze steeg was een smalle steeg waar werd gewoond en gewerkt. De Haagse expediteur Stigter had er een laad- en losplaats. Misschien vandaar de naam Haagsesteeg. Dhr. W. Kruijt woonde er, hij vertegenwoordigde een verzekeringsmaatschappij en was bovendien als aanspreker in te huren. Regelmatig werden er veilingen of verkopingen gehouden door notaris ten Cate die om de hoek in de Westzijde op 162 woonde. Mej. G.H.M. Boeklage woonde op nr. 177 in de steeg en vertegenwoordigde een wasserij. En twee heren, H. en Jb. Evenblij, beide scheepsbevrachters woonden in de Haagschesteeg (Haagsche toen nog met sch.); H. op nr. 178 en Jb. op nr. 176. Zo zag dat er ongeveer uit. Dit is van latere datum toen Simon de Wit z’n fabriek en kantoor hier had gebouwd, zoals te zien is aan het eind van de steeg.

In 1932 besluit de gemeente om de naam Haagsesteeg te laten vervallen. Argument was dat er geen verkeer doorheen ging, dat er niet of nauwelijks mensen woonden, dat de naam slecht bekend was en dat velen ook niet wisten waar de steeg lag. Alzoo geschiedde en per 9 januari 1932 was het gedaan met de Haagse steeg.

Op deze foto, genomen vanaf de Bullekerk is nog duidelijk de steeg te onderscheiden. Het meest rechtse pand is de muziekwinkel van Steijn. Dan iets inverdan twee winkels; een van vishandel Dil en de ander meubelhandel Vonk. Dan komt de steeg en een steeg is niet meer dan een ruimte tussen twee huizen. Dan nog het woonhuis dat later gesloopt zal worden en dan is de steeg ook weg.

Op de plek van de twee winkels op nr. 158 a en 158b. stond ooit een woning uiteraard net zo inverdan vanwege het tuintje dat ervoor lag, keurig afgescheiden met een even mooi hekje. Een sieraad voor de Westzijde. Dat huis was de woning van de zakkenhandelaar C. Pel. In 1917 werd zijn dochter C.M. Pel de eigenares

Inmiddels is het woonhuis op nr. 160 verdwenen en daarmee is ook de Haagsesteeg verdwenen die een belendend perceel nodig heeft om een steeg te kunnen zijn. De extra ruimte  van het gesloopte pand is nu bij de Simon de Witstraat getrokken, die ooit de Schipperssteeg heette. Dan zijn wij bij de tweede steeg aanbeland. (Google-streetview)

 De Schipperssteeg

Er is een mooi kaartje in het gemeentearchief van deze steeg. Deze tekening is van 1891 en waarschijnlijk gemaakt om duidelijkheid te krijgen over de situatie aldaar. In 1893 wordt er in de gemeenteraad gesproken over gedeeltelijke demping, 8 meter, en het aanbrengen van een schoeiing.

Dat was voorlopig voldoende, maar in 1924 wordt het hele haventje gedempt en wordt er een riolering ingelegd. Ook zijn er plannen tot verkoop. Simon de Wit had er al panden staan en grond in eigendom. De firma verzoekt in 1932 om de resterende 4 m2 die nog gemeente-eigendom is over te mogen nemen. Dat besluit wordt ingewilligd tegen f 3,00 de m2.

In oktober 1936 komt er een adres binnen van een aantal inwoners met het verzoek de naam Schipperssteeg te wijzigen in Simon de Witstraat. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel en vanaf dat moment is de Schipperssteeg verleden tijd.

Bronnen: Zaanse straatnamen verklaard, Gemeentearchief Zaanstad, Google – streetview.