De Witte School

door Ruud Meijns

De Witte school in de Russische buurt. Het is de school die de meesten van ons kennen als de huishoudschool in de Czaar Peterstraat hoek Czarinastraat. Maar deze school begon als een openbare lagere school. Later heeft de school nog dienst gedaan als christelijke huishoudschool en nog weer later als een combinatie van huishoudschool/technische school Cor Kakes.

Het betreft hier ‘De-Witte-school’ genoemd naar meester Jacob Witte. Deze Jacob Witte, geboren Zaankanter, begon in 1894 als hoofd van een school in Zaandam in de Westzijde nabij de afrit van de Hoopbrug in de buurt van de Gasfabriek (beide al lang verdwenen). Hij solliciteerde vanuit Schagerbrug waar hij ook al hoofd van een school was.

In 1888 werd door de gemeenteraad besloten dat er twee scholen, die van de heren van Wijk en van Witte werden opgeheven. Hiervoor in de plaats werd een nieuwe school aan het Krimperven gebouwd. Het Krimperven was een onbebouwd gebied dat achter het Krimp en de Hogendijk lag en waar later de Russische buurt werd gebouwd. 

Links de nieuwe school, het meisje staat in de Czarinastraat en we kijken richting Gedempte Gracht. Het is te zien dat er in dit gebiedje nog geen sprake was van een echte straat. De eerste naam was Schoolstraat en pas later werd het Czarinastraat.

Toen er op de hoek een nieuwe school werd gebouwd en dhr. J. Witte daar hoofd van werd, noemde men het daarna De Witte-school. Het gebeurde meer dat scholen genoemd werden naar het eerste hoofd van de school zoals ook bij de Bakker-school, school Heijman en school van Wijk het geval was.

Overigens was Witte naast hoofd ener school ook de vader van Dirk Witte die later naam zou maken als componist en tekstdichter. 

In 1974 is het gebouw gesloopt. De man staat in de Czarinastraat hoek Golofkinstraat en we kijken richting Czaar Peterstraat.

 

foto’s: Gemeentearchief Zaanstad, Ruud Meijns