De eerste speeltuin St. Theresia

door Ruud Meijns

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden veel speeltuinverenigingen opgericht. Het Westen, Het Zuiden, Ons Aller Belang en in 1936 de katholieke speeltuinvereniging St. Theresia.

Het terrein lag bij de Hoornse lijn achter het kantoor van Hille’s Beschuitfabriek waar voorheen het Vijzelaarspad lag.

Op deze luchtfoto boven is links van het midden een driehoek te zien waarbinnen het afgebakende terrein van St. Theresia ligt.

Met enige moeite zijn op deze uitsnede enige speeltoestellen te zien.

 

Bij een nieuwe speeltuin hoort een feestelijke opening. Die vond plaats met vaandel en muziek van de R.K. Harmonie. Voor kleine kinderen was het een flink eindje lopen als je bijvoorbeeld uit de Smidstraat kwam. Vandaar waarschijnlijk de verplaatsing naar de Prof. Struijkenstraat.

Op de achtergrond is de spoorbrug nog te zien en rechts de puddingfabriek van Homburg.

Foto: uit ‘Historische Luchtfoto’s Zaanstreek’ en Gemeentearchief Zaanstad