Even voorstellen

Op initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep in het leven geroepen die de mogelijkheden voor het opstarten van een dergelijk vereniging voor Zaandam moest onderzoeken en nu is het dan zover.

Tijdens de eerste officiële ledenvergadering op maandag 23 april 2018 in het Zaans Museum, zal het bestuur benoemd worden, en gaat de jongste historische vereniging in de Zaanstreek van start.

Het bestuur bestaat uit: voorzitter Ton R. Vermij, secretaris Hessel Kraaij, penningmeester Nora Rodenburg, Ruud Meijns, Astrid Plekker en Paul Vreeken.

Verder staan er twee lezingen op de agenda:

MAAK.Zaanstad door projectleider Eef Franke. Werken aan de toekomst kan natuurlijk niet zonder de kennis van het verleden. De gemeente Zaanstad ontwikkelt een plan voor het centrum ten oosten van de Zaan. Eef Franke geeft een kijkje in deze ontwikkeling van het toekomstbeeld voor het gebied. Hoe kan de wijk er over tien jaar uitzien?

Historische scheepswerf op de Burcht? door Ron Kiburg. De Werkgroep Maritiem van de vereniging Zaans Erfgoed heeft een ambitieus plan: de bouw van een historische scheepswerf op De Burcht. Ron Kiburg geeft een presentatie over de geschiedenis van de Zaandamse scheepsbouw en het plan voor deze mogelijke nieuwe toeristische trekpleister.

U bent van harte welkom op de eerste officiële ledenvergadering vanaf 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur) op maandag 23 april 2018 in het Zaans Museum.