Geschiedenis van de ambachtschool

Wellicht is het bij jullie bekend maar ik ben ooit begonnen met de geschiedenis van de Ambachtsschool te schrijven. Het idee was dat de verhalen van deze bijzondere school behouden moesten worden. Daarvoor werd een oproep in het Noord-Hollands Dagblad gedaan en velen reageerden. De bedoeling was een boek, maar uiteindelijk zag de uitgever er vanaf, financieel niet haalbaar gezien de verhalen die erg op elkaar leken en de mogelijke afzet. Ze hadden waarschijnlijk gelijk. Uiteindelijk heeft die zoektocht ertoe geleid dat alles aan archief-materiaal dat verspreid door de Zaanstreek lag nu bijeen in het gemeentearchief opgeslagen ligt. En dat we een film over de Ambachtsschool boven water hebben gekregen, jammer genoeg tot nu toe zonder geluid.

Ik heb hier voor talloze oud-leerlingen ge├»nterviewd en om al dat materiaal niet verloren te laten gaan wil ik dat op onze website zetten. 

Ruud Meijns

Film ambachtsschool overgedragen

De ambachtsschool in de Tweede wereldoorlog

De Ambachtschool – een geschiedenis

1 – De Ambachtsschool

2 – De Opening

3 – 1917 – 1931 – Eerste jaren van de school

4 – 1931 – 1932 – De nieuwe Ambachtsschool

5 – 1932 – 1939

6 – 1940 – 1945 De Ambachtsschool in de Tweede Wereldoorlog

7 – Joodse Leerlingen

8 -1946 – 1950 De Wederopbouw

9 – De Docent – Meneer Jouk Fris