Het Historisch Genootschap Wormer is op zoek …

Het thema van de Open monumentendag 2020 is: “Leermonumenten”.

In dit kader wil het Historisch  Genootschap Wormer in september weer een expositie organiseren en een themaboek uitbrengen. 

De bedoeling is te starten met de Latijnse school uit 1541/42 en te eindigen met de scholen en het onderwijs in de huidige vorm.

Voor het themaboek zijn we op zoek naar foto’s, verhalen, anekdotes etc. over het onderwijs in Wormer en Jisp. Deze mogen vrij recent zijn maar bij voorkeur uit het wat verdere verleden van de scholen.

Voor de expositie die wij bij de presentatie van dit boek op Open Monumentendag willen organiseren zijn we op zoek naar filmbeelden en veel historische leermiddelen zoals oude kaarten, schoolboeken, schoolmeubilair, letterplankjes etc. ect. Alles wat op de scholen gebruikt werd is in principe van harte welkom. Deze spullen kunnen in bruikleen beschikbaar worden gesteld en worden na  de expositie desgewenst geretourneerd.

Voor materiaal voor het themaboek en bewegende beelden kunt u contact opnemen met Frans Koelemeijer op nummer 06-18099499 of materiaal sturen via franskoelemeijer@kpnmail.nl

Voor de leermiddelen en ander materiaal voor de in te richten expositie kunt u contact opnemen met Marc Grandiek per mail op marc.grandiek@ziggo.nl of telefonisch op nummer 075-6427850.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en zullen uiteraard zorgvuldig met de door u in bruikleen gegeven spullen omgaan.”