Het kan verkeren – De Hondenkar

door Ruud Meijns
 

Een hondenkar was een voertuig dat door een trekhond werd voortbewogen. In het verre verleden maakten melkboeren, bakkers en meer handelaren die langs de deuren moesten met hun waar, gebruik van een hondenkar. Ook gehandicapten zag men wel met zo’n vervoermiddel. Je gaat er toch van uit dat iemand die dagelijks met zo’n hond of honden op pad gaat goed voor z’n beesten zorgt. Meestal was dat wel het geval, meestal want er waren ook grote misstanden.

Ook het leger maakte gebruik van honden bijv. in de 1e W.O. trokken honden mitrailleurs voort en de PTT heeft tot 1922 gebruik gemaakt van honden. In 1910 werd de wet op de trekhonden aangenomen en moesten kar en hond regelmatig gekeurd worden. Sinds 1963 is het gebruik van een hond om een kar voort te bewegen verboden behalve enkele uitzonderingen waarvoor ontheffing wordt verleend..

Een hedendaags demonstratie.

Er werden regelmatig keuringen gehouden en daarbij werd gekeken naar de tuigjes, of er een drinkbak en een watervoorraad was. Dat het gewicht niet te zwaar was wat de hond of honden moesten trekken enz.. Zo’n keuring bracht natuurlijk de misstanden niet aan het licht, die werden vooral bij onverwachte controles gezien. Voor de ‘Anti Trekhondenbond’ was het gebruik van honden als trekdieren  “De schande onzer natie”.

Gerrit de Ridder, melkboer, met de hondenkar in de Oostzijde.

 

Tegenwoordig zijn er ook nog hondenkarren in gebruik maar dan op een geheel andere manier als vroeger. Nu is de mens degene die voortbeweegt en is het de hond die wordt voort getrokken.

Dat hadden de honden van vroeger ook nooit kunnen denken. Ze zouden hun ogen niet geloofd hebben.

 

foto’s: gemeentearchief Zaanstad, wikipedia