Historisch Zaandam participeert in Platform Zaans Erfgoed voor monumentenlijst

Er moeten meer panden op de gemeentelijke monumentenlijst komen.

Dat hebben de Vereniging Zaans Erfgoed en de gemeente afgesproken. Zaanstad en Zaans Erfgoed hebben dat vastgelegd in een herziening van hun samenwerking. De twee hebben na vijf jaar de bestaande samenwerkingsovereenkomst herschreven.

Zaans Erfgoed krijgt een rol aan de voorkant van het monumententraject. De vereniging voegt nieuwe panden als kandidaat-monument toe en doet studie naar de historie van het gebouw en zorgt voor foto’s. Daarna is de gemeente aan zet en wordt een voordracht voor advies naar de commissie voor welstand en monumenten gebracht.

Zaans Erfgoed is naast Zaanstad ook actief in Wormerland en Oostzaan. Mede dankzij het jaarlijkse Platformoverleg en de driejaarlijkse Zaanse Erfgoedmarkt, heeft de vereniging voor het hele historische veld een verbindende functie. Iedere voormalige gemeente van Zaanstad is via contactpersonen vertegenwoordigd in de VZE-werkgroep Advies, Documentatie en Meldpunt. Hierdoor is er ook goed contact en samenwerking met de lokale historische verenigingen van deze voormalige gemeenten.

(Bron: NHD Dagblad Zaanstreek 22-06-2019)

Verscholen Zaanse pandje op Krimp 29 als voorbeeld van eenvoudige kleine dubbele arbeiderswoningen

 

Bijdrage van Historisch Zaandam.

Ook de vereniging Historisch Zaandam participeert in dit platform. Hiervoor is een speciale commissie in het leven geroepen, de ‘werkgroep Historisch Erfgoed & Ruimte’. Deze werkgroep bestaat uit twee bestuursleden en vier vrijwilligers vanuit de vereniging. Zij hebben als taak om op wijkniveau in Zaandam de ontwikkelingen rond historische panden te monitoren en mogelijke bedreigde panden of kandidaten voor het monumententraject te melden. Ogen en oren vanuit de vereniging, waarvan we er nog wel een paar kunnen gebruiken. Onlangs heeft deze werkgroep ook een bijdrage geleverd aan de inventarisatie van alle houten bruggen in Zaandam.