Koesteeg – een hindernis

door Ruud Meijns

Het Czaar Peterhuisje op het Krimp was tot begin vorige eeuw vanaf de Hogendijk te bereiken via twee kleine bruggetjes. Het eerste bruggetje lag bij de Lage Horn en het tweede gaf toegang via de Koesteeg.

Voor de goede orde er was nog geen Czaar Peterstraat, nog geen Czarinastraat en geen Russische buurt. Achter het Krimp en het Czaar Peterhuisje lag het Krimperven.

Door velen werd de toegang door de krappe Koesteeg als een karakteristieke toegang gezien die bijdroeg aan de folklore rond het huisje. Anderen vonden dat je hoogwaardigheidsbekleders niet door zo’n armzalig steegje kon laten wroeten.

De Koesteeg was een nauwe doorgang tussen Hogendijk nr. 32 en 34. Op de foto hieronder is nog een bordje te zien dat aangeeft waar de toegang  tot de Koesteeg is. Boven de man met de fiets.

 

Links de Koesteeg zelf met het bruggetje en hieronder een uitsnede uit de foto boven met een bord dat de ingang aangeeft. Toen de Hogendijk werd doorstoken en de Czaar Peterstraat werd aangelegd, werd de steeg overbodig.

 

 

 

 

 

Aan het Krimp zag dat er zo uit. Hier met het bruggetje van de Koesteeg helemaal aan het eind. Het fotootje rechts geeft een duidelijker beeld.

De Zaanse V.V.V. (Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer) was de eerste die in 1901 openlijk de benauwde toegang ter discussie stelde. Men vond het ‘minder aangenaam’ voor de toeristen. Men vroeg het bestuur om dit bij B&W van Zaandam aanhangig te maken en het voorstel te doen om een nieuwe toegang aan te leggen naar het Krimp over het terrein van C. de Boer.

Uiteindelijk kwam er een doorbraak van de Hogendijk naar wat de Czaar Peterstraat zou worden en daarmee was de weg letterlijk vrij voor een nieuwe toegang naar het beroemde huisje van Czaar Peter.

 

 

Foto’s: Gemeentearchief Zaandam