Krimp

door Ruud Meijns

Betekenis van Krimp kan zijn:  vermindering van omvang, afname of kleiner worden; een taps toelopende ruimte. Er zijn nog anderen betekenissen mogelijk. En is het nu Het Krimp of De Krimp. Was het een bewoner die Krimp heette of Krimpenburg zoals het ook wel genoemd werd. De beste verklaring is denk ik zoals Zaanwiki het zegt: ‘De naam Krimp hangt mogelijk samen met de vernauwing van de voormalige wegsloot aldaar’.

Slop

Een slop was het doodlopende einde van een smalle steeg of gang waaraan een tot eenkamerwoningen verbouwd pakhuis, werkplaats of stal was gelegen. De mensen leefden er zeer dicht op elkaar in de soms wel 10 tot 12 woninkjes per slop. Uit: Woud van der, Auke (2010), Koninkrijk vol sloppen. Ook wel een voetgangerssteegje of stoepgangetje tussen woningen genoemd.

Als we Krimp en Slop samentrekken krijgen het Krimperslop. Op het Krimp waren er een eerste en een tweede Krimperslop.

Krimperslop

De beste foto die ik kon vinden om te laten zien hoe dat met de Krimpersloppen zat is deze.

We kijken naar het westen. Linksonder staat het Czaar Peterhuisje en rechts daarvan het 1e Krimperslop en daar weer naast het 2e Krimperslop. Voor een beter overzicht van de situatie ter plekke kijken we naar een andere foto.

Daar waar de auto rechtsonder staat is de Koesteeg die vanaf de Hogendijk liep en in vroeger tijden moest de toerist voor het Czaar Peterhuisje er doorheen om op het Krimp te komen. Dat Huisje zelf zien we in het midden boven met de ronde ramen. Daar vlak tegenaan zien we huizen met lange daken; dat is het 1e Krimperslop en dan met de openruimte is het 2e Krimperslop.  

Het Eerste Krimperslop

 

 

 

 

 

 

1e Krimperslop met de huisnummers 3-5-7. Het ligt vlak naast het Czaar Peterhuisje waarvan links de stenen ombouw is te zien. Op foto links, op het eind van het dak van het Czaar Peterhuisje staat de ronde Czarenkroon.

 

Het Tweede Krimperslop

 

 

 

 

 

 

Daar waar het meisje met de poppenwagen loopt is de ingang naar het 2e Krimperslop; zie hiervoor vergroting uit de foto links: het straatnaambordje. 

Eenmaal door de steeg komen we bij de woningen die in een rechthoek zijn gebouwd met de huisnummers links 22 – 19, midden 18 – 17 en rechts 16 – 13.

Huiseigenaren hadden niet veel haast om deze huisjes op te knappen, dan zou de huur omhoog moeten en dat konden de bewoners toch niet betalen. In 1900 vraagt een bewoner van het eerste Krimperslop in een advertentie of hij brandstof mag leveren omdat hij zijn gezin van 8 kinderen niet kan onderhouden van een klein pensioen. Hij is een oud-werknemer van de Hembrug die door ziekte niet kan werken. 

Het Krimp met bewoners voor het 2e Krimperslop                          

De huisjes zijn blijkbaar zo slecht dat in 1915 het gemeentebestuur voorstelt om ze onbewoonbaar te verklaren. Maar een paar jaar later vraagt een bewoner in een krantenadvertentie om ‘twee nette commensaals’ op Eerste Krimperslop nr. 7. Zelfs in 1939 wordt nog een woning aan het Eerste te huur aangeboden voor een weduwe of bejaard echtpaar voor f 3,25 p.w.

In 1930 wil een ondernemer nog drie woonhuizen op het Tweede Krimperslop bouwen. Er zijn allerlei technische bezwaren waaraan de aanvrager niet voldoet, maar er is ook te weinig ruimte voor drie nieuwe woningen. De aanvraag wordt door de gemeente afgewezen.

Zelfs in 1961, als het PTT-gebouw er al staat, doet B&W aan de raad het voorstel om de namen die eindigen op ‘Slop’ te wijzigen omdat daar regelmatig bezwaar tegen wordt aangetekend. De namen van het 1e en 2e Krimperslop worden gewijzigd in Krimp. In die tijd wordt het slop, dat het dichtst tegen de nieuwbouw van de PTT aan ligt, gesloopt. Op de foto de sloop van het 1e Krimperslop.

Via via kreeg ik een foto van de originele naambordjes van het 1e en het 2e Krimperslop. Ze zijn op tijd van de woningen af gehaald.

 

 

 

En als ……. het bestuur van de gemeente een vooruitziende blik had gehad en het buurtjes had laten opknappen dan hadden we een mooi Zaans buurtje op het Krimp gehad. Leuk voor de bewoners en leuk voor de toeristen. Maar ja, as is verbrande turf zeggen we dan.