Napoleon, Zaandam en de Conscriptie (dienstplicht)

Van de combinatie Napoleon en Zaandam zijn wel wat dingen bekend; dat hij hier was ‘Sans Pareil’ zou hij hebben geroepen. Dat hij Oost- en Westzaandam heeft samengevoegd tot Zaandam. Maar ook dat hij voortdurend oorlog voerde en daarvoor soldaten nodig had.

Hij voerde de dienstplicht (conscriptie) in en bepaalde dat elk departement een bepaald aantal manschappen moest leveren. Die dienstplicht ging via loting, een bepaalde leeftijdsgroep werd opgeroepen zich te melden. In 1811 was dat de groep die geboren was in 1788, dus 22 of 23 jaar, maar bij de inschrijving zaten veel jongens die net 20 jaar waren. Waren je ouders vermogend was het mogelijk iemand in jouw plaats te laten dienst nemen waar voor je dan een vergoeding moest betalen.

Er is niet zoveel bekend hoe het de Zaanse dienstplichtigen is vergaan. Bekend is het verhaal van Pieter Haremaker Jzn. die tot in Polen kwam, deserteerde, gevangen werd genomen en toch nog heelhuids terugkwam in Koog aan de Zaan. Hij schreef zijn belevenissen op in een boek met de titel “Mijn lotgevallen in Fransche dienst gedurende de jaren 1813 – 14”. Bekend is ook de opstand, tegen de conscriptie die in 1813 in Zaandam uitbrak en aan vijf mensen het leven kostte waarvan Jan Eijdenberg en Jacob Rek de bekendste waren.

Er waren er ook die er onderuit probeerden te komen door zelfverminking. Ze sneden hun rechter wijsvinger af zodat ze niet meer konden schieten. Of lieten hun voortanden trekken zodat ze de patroonhuls niet meer konden openen. Maar ook daar werd een oplossing voor gevonden want ze konden dienst doen als tamboer of karrenknecht. Niemand ontsprong de dans.

Hoe zat het eigenlijk met de dienstplichtigen, hoeveel vertrokken er met het leger van Napoleon, wie waren dat en wat is er van hen geworden. Wie waren deze jonge jongens die in ‘Le Grande Armee’ dienst moesten doen?

We lezen over de grote legers waarmee Napoleon door Europa trok, maar wat betekende dat voor een dorp als Zaandam. In het gemeentearchief van Zaanstad* zijn de lijsten te vinden van de jongens die ingeloot werden bij het leger. Ik heb genoteerd wat ik vond en het werd direct herkenbaar door de familienamen die je nog steeds in de Zaanstreek vindt. Ik hoop dat die jongens hiermee een gezicht krijgen als we lezen over ‘Le Grande Armee’.

*(Journaux du Maire, oftewel conscriptielijsten, betreffende alfabetische namenlijsten van conscrits, alsmede andere stukken betreffende de inlijving van Zaanse burgers als dienstplichtigen in het Franse leger, 1810-1813). Een voorbeeld van een conscriptieboek.

De Aantallen.

In 1811 toen de gemeenten Oost- en Westzaandam werden samengevoegd kwam het totaal aantal inwoners uit op 8974, t.w. West had er 4668 en Oost 4306. In 1815 werd de bevolking op 8376 geteld.

In 1810 werden vijftig jongens ingelijfd bij het legers van Napoleon, allemaal geboren in 1790; ze waren 20 jaar. Ook in 1811 waren het er vijftig. In 1812 werden er meer opgeroepen; in totaal 108. In 1813 moesten er nog 106 opkomen.

Ik heb mijn bevindingen in een bestand gezet en hier zijn de namen. 

** de letter ‘y’ kan ook als ‘ij’ gelezen worden

       
       
1810-01      
Duyves Jacob 16-10-1790 Oostzdm
Schouten KLaas 23-09-1790 Westzdm
Kraayer Cornelis 16-07-1790 Oostzdm
Rigter Teunis 00-00-1790 Beemster
Hofakker Matthys 28-05-1790 Oostzdm.
Schenk Johannes 24-10-1790 Westzdm
Bly Jacob 06-08-1790 Durgerdam
       
1810 -02      
Kwast Teunis 00-10-1790 Westzaan
Dekker Thys 18-03-1790 Westzdm.
Kerkhoven Klaas 20-02-1790 Westzdm.
Brand Cornelis 15-02-1790 Westzdm.
Vrouwes Jan 01-11-1790 Westzdm.
Scholten Jan 10-02-1790 Westzdm.
Schuyt Teunis 23-05-1790 Westzdm.
Does.. Pieter 16-10-1790 Westzdm.
Theesing Jan 21-04-1790 Westzdm.
Jager Klaas de 25-03-1790 Westzaan
Heimering Willem 23-01-1790 Oostzdm.
Wijman Hendrik 04-08-1790 Westzdm.
Kouwer Heentje 30-04-1790 Westzdm.
Nel Willem 25-10-1790 Westzdm.
Hes Dink 22-03-1790 Westzdm.
Noom Johannes Jacobus 25-12-1790 Westzdm.
Spaans Dirk 00-04-1790 Koog
Spens Simon 29-12-1790 Westzdm.
Kodde Jacob 16-05-1790 Westzdm.
Dooden Hendrik Robert van 02-02-1790 Westzdm.
Modderman Willem 15-08-1790 Oostzdm.
Onrust Jan 01-03-1790 Westzdm.
Out Dirk 23-07-1790 Westzdm.
Horiel Ares 10-07-1790 Westzdm.
Smit Pieter 25-04-1790 Koog
Kuyl Klaas 09-05-1790 Westzdm.
       
       
1811-01      
Zwaardemaker Dirk 18-06-1791 Zaandam
Vos Abraham 14-03-1791 Zaandam
Krom Jan 19-01-1791 Zaandam
Wit Dink de 03-06-1791 Zaandam
Jong Nicolaas de 04-02-1791 Zaandam
Ros Willem 06-12-1791 Zaandam
Zwart Dirk 08-02-1791 Crommenie
Brat Simon 09-01-1791 Wormer
Pant Gerrit 13-12-1791 Zaandam
Vlootman Jan 00-00-1791 Oostzaan
Stad Aldert 15-08-1791 Zaandam
Lensselenk Cornelis 24-05-1791 Zaandam
Vink Jacob 23-09-1791 Zaandam
Paardehaar Theodorus 20-08-1791 Zaandam
Hofakker Dirk 05-11-1791 Zaandam
Zeilmaker Auke 18-10-1791 Zaandam
Prins Willem 17-12-1791 Zaandam
Wittebrood Pieter 24-10-1791 Zaandam
Kois Hendrik 16-04-1791 Zaandam
Zeijl Simon 29-07-1791 Zaandam
Visser Jan 17-12-1791 Zaandam
Hakvoort Hendrik 02-03-1791 Zaandam
Kat Dirk 00-10-1791 Zaandam
Kroonber(n)g Nicolaas Hamelton 07-02-1791 Oostzaan
Kelder Jan 05-02-1791 Zaandam
Zaanen Cornelis van 30-08-1791 Zaandam
Ales Simon 12-09-1791 Zaandam
       
       
1811-02      
Smit Cornelis 20-03-1790 Zaandam
Blij Cornelis 00-00-1791 Durgerdam
Briel KLaas van den 06-10-1791 Zaandam
Egmond Jan Willem van 20-04-1791 Amsterdam
Elsken Jan 17-03-1791 Zaandam
Fries Jan 18-05-1791 Zaandam
Hekman Casper 26-12-1791 Zaandam
Hoek Jan 05-05-1791 Zaandam
Hof Teunis van ‘ t 25-01-1791 Zaandam
Hooft Jan 16-04-1791 Zaandam
Jong Nicolaas de 04-02-1791 Zaandam
Kat Dirk 01-10-1791 Oostzaan
Kef Klaas 12-08-1791 Zaandam
Kelder Jan 05-02-1791 Zaandam
Kerkhoven Cornelis 18-12-1791 Zaandam
Keijzer Cornelis 28-02-1791 Zaandam
Kop Hendrik 16-04-1791 Zaandam
     
       
       
1812-01      
Fris Jacob 20-09-1792 Zaandam
Fijn Levy Abraham 01-04-1792 Uitgeest
Best Gerrit 07-05-1792 Zaandam
Ouwejan Jacob 13-08-1792 Zaandam
Valk Pieter 04-07-1792 Zaandam
Krijt Klaas 10-10-1792 Zaandam
Frederiks Dirk 23-06-1792 Zaandam
Bantel Jan 04-05-1792 Zaandam
Oudt IJsbrant 07-04-1792 Zaandam
Dam Cornelis van 11-02-1792 Zaandam
Ullen Pieter 29-10-1792 Zaandam
Koorn Jurriaan 06-07-1792 Zaandam
Mars Pieter 08-01-1792 Zaandam
Nes Jacob van 29-08-1792 Zaandam
Kruyver Pieter 19-09-1792 Zaandam
Kruyver Jacobus 27-02-1792 Zaandam
Rauchbaar Wllem 04-03-1792 Koog
Hart Leendert 07-08-1792 Zaandam
Lem Dirk 22-08-1792 Zaandam
Boer Adriaan de 25-12-1792 Zaandam
Joor Pieter 08-08-1792 Zaandam
Koomen Klaas 17-08-1792 Zaandam
Huijsman Klaas 05-09-1792 Zaandam
Hof Simon van ‘t 01-04-1792 Zaandam
Secuur Abraham 24-12-1792 Zaandam
Boer Jochem de 30-09-1792 Zaandam
Wijnands Cornelis 25-09-1792 Zaandam
Bakker Adriaan 07-10-1792 Zaandam
Kat JAn 21-03-1792 Zaandam
Boot Cornelis 17-05-1792 Zaandam
Bosman Jan 07-09-1792 Spakenburg
Groot Jacob 01-11-1792 Zaandam
Fruitier Klaas 06-01-1792 Zaandam
Keijser Cornelis 19-08-1792 Zaandam
Boer Jan de 18-11-1792 Zaandam
Snijder Jacob 22-09-1792 Zaandam
Mulder Hermanus 26-01-1792 Zaandam
Sombroek Jasper 17-10-1792 Zaandam
Wijnstra Pieter 28-12-1792 Zaandam
Vries Jacob de 04-05-1792 Zaandam
Kef Hersel 17-12-1792 Zaandam
Keijser Pieter 20-10-1792 Zaandam
Osseman Cornelis 06-07-1792 Zaandam
Kok Cornelis 18-09-1792 Zaandam
Duyvis Adriaan 23-02-1792 Zaandam
Kieft Jan 26-09-1792 Zaandam
Tolk Simon 26-01-1792 Zaandam
Hondius Jan 16-09-1792 Zaandam
Zemel Denk 01-09-192 Zaandam
Schouten Jan 30-01-1792 Zaandam
Panvis Brant 09-04-1792 Zaandam
Prins Huibert 00-00-1792 Huizen
Boendermaker Symen 00-12-1792 Alkmaar
       
1812-02      
Straalen Pieter van 26-10-92 Zaandam
Buijs Gerrit 28-06-92 Zaandam
Schuyt Jan 04-01-92 Zaandam
Hoorn Gerrit 28-03-92 Zaandam
Noome Maarten 00-00-92 Westzaan
Roos Jacob 21-03-92 Zaandam
Walig Hendrik 25-07-92 Zaandam
Chaffan Frederik 29-02-92 Zaandam
Mulder Henricus 25-09-92 Zaandam
Berg Jan van den 16-12-92 Zaandam
Ros Albert 13-12-92 Zaandam
Hendam Pieter 19-03-92 Zaandam
Mey Hendericus 17-06-92 Zaandam
Westenveld Jan 08-03-92 Zaandam
Nieuwenhuis Albert 10-03-92 Zaandam
Heymering Geerlof 13-09-92 Zaandam
Meer Jan van der 18-02-92 Zaandam
Dirkse Pieter 27-05-92 Zaandam
Zwart Johannes 31-05-92 Zaandam
Ameiden Pieter van 26-08-92 Oudewater
Ten Kate Pieter 28-07-92 Amsterdam
Agterberg Huijg 11-12-92 Koog
Tel Johannes 20-03-92 Zaandam
Kouwes Jan 06-12-92 Zaandam
Woerdeman Dirk 28-04-92 Amsterdam
Theesing Lodewijk 04-03-92 Zaandam
Simonsz. Cornelis Pieter 13-05-92 Zaandam
Meester Willem 16-10-92 Zaandam
Blois Jan Le 31-01-92 Zaandam
Ribbeling Isak 16-04-92 Zaandam
Heynis Jan 10-05-92 Zaandam
Hoorn Hermanus 15-09-92 Zaandam
Stoffels Jelis 16-11-92 Zaandam
Corner Jan 01-02-92 Zaandam
Kemper Willem 00-00-92 Amsterdam
Veldhuysen Cornelis 21-07-92 Zaandam
Ros Johannes 28-07-92 Zaandam
Wyman Jurriaan 24-04-92 Zaandam
Rek Muus 03-07-92 Zaandam
Bes Klaas 02-03-92 Zaandam
Jongman Cornelis 03-09-92 Zaandam
Dekker Pieter 08-12-92 Westzaan
       
       
1813-01      
Brugman Gerardus Gualtherus 06-01-93 Zeist
Scheltema Johannes 21-09-93 Amsterdam
Scholten Gerrit 12-06-93 Zaandam
Schipper Cornelis 07-06-93 Zaandam
Hoed Pieter 10-05-93 Zaandam
Tol Tjalling 10-05-93 Zaandam
Machaij Maarten 26-05-93 Zaandam
Poot Pieter 05-10-93 Zaandam
Engel Adam 30-01-93 Zaandam
Groot Jan 21-07-93 Zaandam
Ros Roelof 17-08-93 Zaandam
Timmer Havik 11-06-93 Westzaan
Rep Albert 21-04-93 Oostzaan
Hengermolen Willem 06-03-93 Zaandam
Thijssen Klaas 11-01-93 Zaandam
Emans Johannes 04-09-93 Zaandam
Stoffels Jacob 30-07-93 Zaandam
Bes Jan 24-09-93 Zaandam
Boekhout Adrianus 20-07-93 Zaandam
Dijk Gerrit 13-04-93 Zaandam
Sluijk Simon 29-04-93 Zaandam
Terhaak Johannes 26-02-93 Zaandam
Lakerman Klaas 26-02-93 Zaandam
Vis Pieter 09-01-93 Zaandam
Vonk Isaac 01-05-93 Zaandam
Sopjes Olphert 01-12-93 Wormerveer
Boer Jan de 02-03-93 Zaandam
Kramer Jan 05-02-93 Zaandam
Otte Cornelis 24-05-93 Zaandam
Ben Teunis van den 23-05-93 Zaandam
Buys Cornelis 09-12-93 Zaandam
Stoffels Maarten 13-05-93 Zaandam
Joor Cornelis 04-05-93 Zaandam
       
       
1813-02      
Keyzer Jan 22-05-93 Zaandam
Dalen Jan van 19-12-93 Edam
Dagman Pieter 09-12-93 Zaandam
Vries Remmert de 11-07-93 Zaandam
Bloem Jan 15-12-93 Zaandam
Kruijver Cornelis 20-09-93 Zaandam
Hooij Gerrit 24-10-93 Zaandam
Kruijver Klaas 19-05-93 Zaandam
Fijres Christiaan 27-08-93 Zaandam
Hogerbeets Cornelis 14-12-93 Zaandam
Kroonberg Johannes 08-12-93 Oostzaan
Faber Cornelis 23-10-93 Zaandam
Langebaart Pieter 18-11-93 Zaandam
Linger Hendrik 16-03-93 Zaandam
Siffel Pieter 15-08-93 Zaandam
Zanger Hessel 23-07-93 Zaandam
Zaanen Gerrit van 13-11-93 Zaandam
Zimmeren Johannes Gerardus van 26-04-93 Middelburg
IJskes Jacob 17-03-93 Zaandam
Heijning Simon 24-06-93 Zaandam
BAkker Hendrik 01-08-93 Zaandam
Prins Jan 12-07-93 Durgerdam
Prins Jacob 17-07-93 Huysen
Hooijschuur Johannes 17-11-93 Zaandam
Bierman Willem 04-08-93 Zaandam
Wit Jan de 00-00-93 Purmerend