Open Monumentendag(en): bekijk de Shtandart!

Vereniging Zaans Erfgoed maakt het ontbreken van SAIL dit jaar een klein beetje goed tijdens de Open Mon­u­mentendag(en) in september. Want voor iedereen die wil ervaren hoe het er aan boord van een houten tall­ship aan toegaat, wor­den tijdens vier dagen – donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september telkens van 12.00 tot 20.00 uur – rondlei­din­gen gegeven aan dek van dit unieke schip. De Shtan­dart is een replica van het eerste schip dat Czaar Peter de Grote bouwde na zijn studiereis naar onder andere Zaandam, en onze werkgroep Zaans Maritiem ijvert voor een vaste plek voor dit schip. 

De rondlei­din­gen van ca. 15 minuten starten op de Bodekade naast het Zaanthe­ater. De kapitein en zijn beman­ning nemen u mee terug in de tijd en wijzen u op de bij­zon­der­he­den van dit prachtige tall­ship.
Tij­dens de open­stelling van de Shtan­dart kunt u op het ter­ras en in het restau­rant van het Zaanthe­ater tijdens een hapje & een drankje geni­eten van het uitzicht op de Shtandart.

Om verzek­erd te zijn van een plek, dient u tijdig een start­tijd voor de rondlei­d­ing te reserveren.
De open­stelling van de Shtan­dart tij­dens de Open Mon­u­mentendag(en) op 12 en 13 sep­tem­ber is uniek: niet eerder kon er een tra­di­tion­eel houten zeilschip bezocht wor­den tij­dens deze dagen. Het is een mooie aan­vulling op het beperkt aan­tal mon­u­menten dat dit jaar voor bezichtig­ing wordt opengesteld.

Vol­gens de richtli­j­nen van de RIVM is een reserver­ing voor de rondlei­d­ing met uw naam, tele­foon­num­mer en e-mailadres noodza­ke­lijk. Ook mond­kap­jes zijn aan boord van de Shtan­dart ver­plicht.
De kosten bedra­gen slechts € 5,- per per­soon en kinderen tot 12 jaar zijn gratis – wanneer u uw reserveringsnummer aan ons doorgeeft, storneren wij dat bedrag.

Aan­melden voor een rondleiding op donderdag 10, vrijdag 11, zaterdag 12 of zondag 13 september kan hieronder.

Reserveren rondleidingen Shtandart

  • Kies hieronder eerst de dag dat u de Shtandart wilt bezoeken.
  • Vul vervolgens voor elk persoon apart een formulier in, waarmee u een tijdstip op die dag reserveert.
  • De kosten van de rondleiding – €5,- p.p. – wordt bij die reservering met IDEAL betaald.
  • De €5,- die men voor kinderen betaalt, worden door Zaans Erfgoed gegarandeerd retour gestort, wanneer u uw reserveringsnummer(s) aan de kade heeft doorgegeven.

Vanwege RIVM-richtlijnen mogen de groepen uit maximaal 7 personen bestaan, en is een mondkapje verplicht. Daarbij moeten wij naam, e-mailadres en telefoonnummer van elk persoon registreren. Wij zullen uiteraard zorgvuldig met uw gegevens omgaan.